23 maj 2021

Företagens girighet förlänger pandeminVaccinproduktionen är för närvarande inte i närheten av att inom rimlig tid kunna leverera de 10-15 miljarder doser som behövs för att stoppa spridningen av viruset, skriver ekonomen och mottagaren av ekonomipriset till Alfreds Nobels minne, Joseph Stiglitz och handelsexperten Lori Wallach i en debattartikel.

I slutet av april hade endast 1,2 miljarder doser producerats över hela världen. I den här takten kommer hundratals miljoner människor i utvecklingsländerna att förbli ovaccinerade åtminstone fram till 2023.
USA:s president Joe Biden har meddelat att USA kommer att ansluta sig till de 100 andra länder som söker ett nödundantag från Världshandelsorganisationens immaterialrättsregler (IP) som har möjliggjorde de stora läkemedelsbolagens vaccinmonopolisering.

Snabba förhandlingar om ett WTO-avtal som tillfälligt undanröjer dessa hinder skulle skapa den rättssäkerhet som regeringar och tillverkare runt om i världen behöver för att öka produktionen av vacciner, behandlingar och diagnostik.

I höstas rekryterade den tidigare presidenten Donald Trump en handfull allierade i rika länder för att blockera sådana undantagsförhandlingar. Men trycket på Bidenadministrationen att ändra USA:s linje blev för stort och den stöder nu tredje världens krav på nödundantag.

Pfizer och Moderna, tillverkarna av de mest effektiva mRNA-vaccinerna i väst, har vägrat eller misslyckats med att svara på många förfrågningar från kvalificerade läkemedelstillverkare som försöker producera sina vacciner. Och inte en enda rättighetsinnehavare har delat sin teknik med fattiga länder genom Världshälsoorganisationens frivilliga COVID-19 Technology Access Pool.

Det ryska Sputnik V-vaccinet följer andra utvecklingslinjer. Det är f n under produktion i bl.a. Argentina, Italien, Indien, Kina, Brasilien och Sydkorea

De västliga företagens senaste löften om att ge vaccindoser till det internationella stödprogrammet för mindre bemedlade länder (COVAX) är ett sätrt för den rika västvärlden att döva sina samveten, men löser inte behovet av storskalig produktion för Asien,. Afrika och Latinamerika.

De stora läkemedelsbolagen arbetar just nu frenetiskt på att stoppa ett nödundantag i WTO. De insisterar på att ett undantag inte behövs, eftersom den befintliga WTO-ramen är tillräckligt flexibel för att möjliggöra tillgång till teknik. De hävdar också att ett undantag skulle vara ineffektivt, eftersom tillverkare i utvecklingsländerna saknar medel för att producera vaccinet.

När alla andra påståenden misslyckas hävdar man att ett nödundantag skulle hjälpa Kina och Ryssland att slå väst geopolitiskt.

Ett undantag skulle naturligtvis göra verklig skillnad. Det är därför läkemedelsföretagen motsätter sig det så häftigt. Dessutom bekräftar "marknaden" detta tänkande, vilket framgår av den kraftiga nedgången i de stora vaccintillverkarnas aktiekurser strax efter Biden-administrationens tillkännagivande att den kommer att inleda undantagsförhandlingar.

Ett nödundantag kommer att få vaccinpriserna kommer att falla och det kommer också vinsterna att göra.

Efter år av passionerade kampanjer och miljontals dödsfall i hiv/aids-epidemin enades WTO-länderna om att regeringar skulle få tillåta inhemska företag att producera ett patenterat läkemedel utan patentägarens samtycke för att säkerställa tillgång till läkemedel. Men läkemedelsföretagen gav aldrig upp att göra allt som står i deras makt för att undergräva denna princip.

Argumentet att utvecklingsländerna saknar kompetens att tillverka covid-vacciner baserade på ny teknik är falskt.

Även om det kan ha varit svårt och dyrt att utveckla mRNA-vaccintekniken, betyder det inte att produktionen av de faktiska vaccindoserna är utom räckhåll för andra företag runt om i världen.

Modernas egen tidigare kemichef Suhaib Siddiqi har hävdat att många moderna fabriker borde kunna börja tillverka mRNA-vacciner inom tre eller fyra månader med tillräckligt med teknik och kunnande.

De  stora vaccintillverkarna kommer även med ett WTO-undantag att tjäna massor av pengar. Covid-19-vaccinintäkterna för Pfizer och Moderna så här långt 2021 beräknas uppgå till 15 miljarder dollar respektive 18,4 miljarder dollar, trots att regeringar finansierade mycket av grundforskningen och tillhandahöll betydande medel i förväg för att få ut vaccinerna på marknaden.

Med dagliga infektioner som fortsätter att nå nya toppar i vissa delar av världen, utgör risken för farliga nya varianter som dyker upp en växande risk för oss alla. Världen kommer att minnas vilka länder som hjälpte till, och vilka länder som reste hinder, i detta kritiska ögonblick, skriver Stiglitz/Wallach och berömmer Kina och Ryssland för att de delat med sig av sitt kunnande till fattigare länder.

Covid-19-vaccinerna har utvecklats av forskare från hela världen, tack vare grundläggande vetenskap som stöds av många regeringar. Det är inte mer än rätt att världens folk får dra nytta av fördelarna. Detta är en fråga om moral och egenintresse. Vi får inte låta läkemedelsföretagen sätta vinster före liv, slutar Stiglitz/Wallach.

Denna artikel är ett avkortat referat av originalartikeln:

https://www.business-standard.com/article/opinion/will-corporate-greed-prolong-the-pandemic-121050701456_1.html

2 kommentarer:

  1. Viruset Covid har statistisk sett ingen förhöjd dödlighet än tidigare säsongsinfluensor. Så varför ska alla vaccinera sig med tanke på alla biverkningar ? Biverkningar som även leda till intensivvård och död.

    SvaraRadera
  2. Jag har fått mina två doser Pfizer och är nöjd med det. Jag följde rådet från Sebastian Rushworth i "Varför det mesta du vet om covid-19 är fel".
    Visst kan man vara kritisk mot Big Pharma. Men tar vi vaccin mot flunsan, pneumokocker och vattkoppor kan vi nog ta det mot covid 19 också. Det är en lynnig och potent sjukdom även om den i genomsnitt kanske inte är så mycket farligare än flunsan. Men vem vill att ens liv hänger på ett genomsnitt?

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.