14 nov. 2020

Engångsmasker nästa stora miljöhot?


Alldeles nyss var sugrör av plast mänsklighetens stora fiende. Men vad kommer den nuvarande betoningen av ansiktsmasker och plasthandskar att få för miljlöföljder, undrar websidan theartofannihilation.com?

Engångssugrören av av plast nådde verkligen astronomisk spridning. Det talades om 500 miljoner sugrör om dagen, enbart i USA.

Uppskattningsvis 8,3 miljarder plastsugrör hade kommit att förorena planetens vackra stränder. Motreaktionen mot strån verkade vara driven av de fruktansvärda effekterna på den marina miljön i synnerhet.

Personlig skyddsutrustning, särskilt ansiktsmasker, har blivit en ny källa till föroreningar. Majoriteten av ansiktsmasker som köps och slängs är tillverkade av polypropylen, en typ av termoplast. De allra flesta har två yttre lager med ett filter mellan sig (polypropylen), tillverkade av fiberdukar av plast.

En artikel publicerad 20 juni 2020 varnade för att en "månatlig beräknad användning av 129 miljarder ansiktsmasker och 65 miljarder handskar globalt" kommer att resultera i omfattande miljöföroreningar.

Stämmer siffrorna skulle det innebära att hela 1 548 000 000 000 (en biljon femhundrafyrtioåtta miljarder) masker skulle förbrukas på ett år.

Vad hände med alla dem som brydde sig om våra miljökriser? Den om klimatförändringar, biologisk mångfald och havsföroreningar?

Mikroplaster är små plastfragment mindre än 5 millimeter i diameter. De är knappt synliga för det mänskliga ögat. En studie från 2019 visade att det mänskliga intaget av mikroplaster i luften, föda och vätska konsumtionen varierar från 74 000 och 121 000 partiklar, vilket motsvarar volymen av ett kreditkort i veckan. Inte konstigt att mänskliga vävnadsprover numera alltid uppvisar spår av mikroplaster.

Förutom att partikelföroreningar orsakar skador på lungvävnad och minskar lungkapacitet, förvärrar de andra respiratoriska hälsofrågor såsom astma. År 2013 drog Internationella byrån för cancerforskning, en institution som tillhör Världshälsoorganisationen, slutsatsen att partikelföroreningar orsakar lungcancer.

Partiklar som inte inhaleras i lungorna tar sig ned i våra vattendrag. Mikroplaster som spolas bort från syntetiska kläder bidrar med upp till 35% av de plastpartiklar som förorenar våra hav. Varje gång vi kör tvättmaskinen  hamnar i genomsnitt 9 miljoner mikrofibrer i avloppsreningsverken som inte kan filtrera dem.

Lägg undan masken! Kom tillbaka till ljuset. Vi behöver dig, slutar miljöaktivisterna på The Art of Annihilation.

red

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.