26 apr. 2020

Överlever EU pandemin?

Två opinionsundersökningar visar att italienarnas missnöje med  EU nu nått oanade höjder. Enligt Tecne-institutet är 49 procent av de tillfrågade för att lämna EU, 51 procent för att stanna.

Det är 20 procent fler "Italiexit"-anhängare än för ett och ett halvt år sedan.
Den ena undersökningen gjordes med 1 000 intervjupersoner den 9 och 10 april strax innan EU:s stödpaket var färdigt och man har i sammanställningen bortsett från "vet inte"-röster.

Cirka 70 procent av italienarna har tappat sitt förtroende för EU, och nära 50 procent vill till och med lämna EU. Då ska man komma ihåg att italienarna hittills varit ett av de mest EU-lojala folken i Europa.

Detta glädjande uppvaknande bland italienarna försöker man nu möta från tysk sida med tal om  europeisk sammanhållning och ledaren för CDU/CSU:s parlamentsgrupp, Ralph Brinkhaus, förklarade i tisdags i Bundestag att de egna förslagen att hantera coronakrisen varit ett stort bidrag till solidariteten.

Italienarna är av annan mening. I mer än en månad har befolkningen varit tvingad att sitta hemma och att hjälpen från Bryssel dröjt så länge har orsakat massivt missnöje. När  EU:s finansministrar i veckan enades om ett paket på 500 miljarder euro fanns inte  de coronaobligationer som begärts av Italien och Spanien - dvs. den gemensamma upplåningen från alla EU-länder - med i paketet.

Är missnöjet mot Tyskland berättigat? Eller är det ett försök att finna en syndabock inom EU? Här några siffror:

Senaste uppgifter om valutareserver: Tyskland 234,4 miljarder dollar, Italien 181,4 miljarder dollar.

Om Tyskland har 3 367 ton guld i sina reserver har Italien 2 451,8. De är världens näst största guldinnehavare resp. den tredje största. Bara USA överträffar dessa båda länder.

Utlandsskuld 2019: Tyskland 4,98 biljoner dollar (145% av BNP)
Italien 2,5 biljoner dollar (124% av BNP)

Betalningsbalansen 2018: Tyskland +289,9 miljarder dollar, Italien +58,8 miljarder dollar


https://kurier.at/politik/ausland/folgen-der-corona-krise-haelfte-der-italiener-wuenscht-sich-austritt-aus-der-eu/400810724

Se även https://www.strategic-culture.org/news/2020/04/20/merkel-survives-coronapocalypse-but-eu-wont/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.