17 apr. 2018

Västtillverkat gift mot Skripal?


Förgiftningen av dubbelagenten Skripal och hans dotter framstår som en alltmer dubiös affär, sedan det framkommit att ett schweiziskt laboratorium i staden Spiez, som anlitats av OPCW, identifierat ett helt annat gift än det som påståtts.

Avslöjandet om det schweiziska labbresultatet gjordes av Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov på en utrikespolitisk konferens i Moskva i helgen.


Istället för Novitjok ska det ha rört sig om BZ eller 3-quinoclidinylbenzilat. Lavrov citerade ur det schweiziska labbets utlåtande:

”Enligt resultatet av den utförda undersökningen har man i proverna upptäckt spår av giftpreparatet BZ med dess prekursorer, vilket tillhör andra kategorins kemiska vapen enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen”.
BZ har ingått i USA:s och Storbritanniens arsenaler, men aldrig producerats i Sovjet/Ryssland.

Medan Novitjok beskrivs som dödligt är BZ ett medel som tillfälligt oskadliggör en människa. Man insjuknar efter 30-60 minuter och tillfrisknar efter fyra dagar, enligt Lavrov. Det schweiziska kemiska laboratoriet utförde redan 27 mars analys av prover från Salisburyoffren som tillhandahållits av OPCW. Det schweiziska laboratoriet skickade resultaten till OPCW. Men OPCW nämnde inte detta resultat i sin slutrapport. Ryssland kommer nu att kräva OPCW på en förklaring till sitt beslut att inte inkludera informationerna från Schweiz.

Laboratoriet i Spiez är ett schweiziskt statligt forskningscenter kontrollerat av den schweiziska federala byrån för civilskydd och i sista hand av landets försvarsminister.

Labbet är också ett internationellt erkänt kompetenscenter inom området kärnvapen, biologiskt och kemiskt skydd och är ett av de fem centra som permanent godkänts av OPCW.

Laboratoriet i Spiez förklarade sent på lördagen att det på grund av sitt sekretessavtal med OPCW, som ett av två anlitade referenslaboratorier, inte kunde yttra sig i sak.

Den version som presenteras i Neue Zürcher Zeitung 15 april är att laboratoriet funnit både spår av Novitjok (även kallat A-234) och BZ. Spåren av BZ skulle enligt tidningen kunna komma från ”kontrollprover” som OPCW skickat tillsammans med ”äkta” prover. Laboratoriets kemichef Stefan Mogl uttalade redan 6 april i NZZ att Porton Downs resultat inte kunde betvivlas.

18 april sammanträder OPCW för att ta ställning till Rysslands frågor.

vesti subboty 14/4, nzz 15/4,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.