11 feb. 2018

USA:s dolda krig i Syrien

Efter att i sex år ha bedrivit krig genom ombud biter sig nu en liten
USA-styrka fast i nordöstra Syrien.
USA har under åren 2014-2017 lagt ner minst 12 miljarder dollar på att med militära och civila medel störta Syriens regering, uppger den tidigare USA-ambassadören i Damaskus Robert Ford.

Denna 12 miljarder dollar inkluderar inte de miljarder som satsats från krigsutbrottet 2011 till 2013.De här siffrorna strider helt mot uppgifter från delar av den syriska oppositionen som hävdar att president Barack Obama "inte gjorde någonting" i Syrien i syfte att pressa fram nya pengar.

Siffrorna framkom när f d ambassadören i Syrien Robert S. Ford utfrågades i det amerikanska representanthusets utrikesutskott den 6 februari.

"Kostnaden för amerikanska militära operationer i Syrien mellan budgetåret (FY) 2014 och slutet av FY 2017 var mellan $ 3 och $ 4 miljarder," sade Ford. Till detta kommer kostnaden för lokala "säkerhetsstyrkor" på 430 miljoner dollar FY 2017 och begärda 500 miljoner dollar för FY 2018.

Därtill satsade USA 7,7 miljarder dollar på "humanitära biståndsinsatser" i Syrien under samma fyra år. Den siffran kan dock inte skiljas från andra utgifter för "regimförändring" eftersom det humanitära bistånden ofta har politiserats.

USA:s UD, USAID och andra myndigheter har uttryckligen vägrat att tillhandahålla humanitärt bistånd till statligt kontrollerade områden i Syrien och har i stället uttryckligen använt finansieringen för att finansiera infrastrukturen i rebellkontrollerade territorier, inklusive sådana som styrs av Syriens al-Qaida-filial, Jabhat al-Nusra.

Ford gick så långt i utrikesutskottet att han fördömde FN:s humanitära biståndsprogram för att det "i grund och botten subventionerar Assad".

Joshua Landis, en ledande akademisk expert på Syrien, menar att siffran på 12 miljarder dollar inte  inkluderar utgifter från Central Intelligence Agency, CIA.

New York Times noterade att CIA-programmet i Syrien var "en av de dyraste satsningarna på att beväpna och träna rebeller sedan CIA: stöd åt mujahedin i Afghanistan under 1980-talet".

I juni 2015 rapporterade Washington Post att CIA-hemliga operationer i Syrien hade "en budget närmare 1 miljarder dollar per år."  En rapport från  New York Times i januari 2016 avslöjade också att Saudiarabien hjälpte till att finansiera USA:s verksamhet i Syrien och att det handlade om flera miljarder dollar.

I januari bekräftade också USA:s utrikesminister Tillerson att amerikanska trupper kommer att vara kvar i Syrien på obestämd tid, även efter att IS besegrats. Han bekräftade också Vita husets engagemang för regimskifte i Syrien och uppmanade det internationella samfundet att ekonomiskt undergräva Damaskus genom att vägra att finansiera återuppbyggnadsarbetet.

Det ryska TV-programmet Vesti nedeli visade idag 11/2 att det ryska stridsplan som sköts ned över Idlib i veckan av allt att döma skjutits ned med värmesökande raketer som USA levererat. Man visade i faksimil ett dokument där Obama godkände leverans av sådana vapen.


http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=21110

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.