2 juli 2016

Hemliga bidrag styr partipolitiken

Det går fortfarande bra att dölja vilka företag och privatpersoner som stödjer de politiska partierna ekonomiskt, rapporterar TT. Kammarkollegiet har gjort en sammanställning av hur Sveriges politiska partier redovisar sina bidrag.
Framför allt Sverigedemokraterna och Moderaterna tar emot stora bidrag via sina partiorganisationer. De lokala organisationerna kan fortfarande ta emot anonyma bidrag och slussa dem vidare till moderpartiet.

Sverigedemokraterna redovisar exempelvis 19,5 miljoner i sådana bidrag, varav drygt 18 miljoner kommer från partiets egen organisation. Hos Moderaterna är motsvarande siffror 18 miljoner varav 17 miljoner kommer från partiorganisationen.

Det här kryphålet urholkar reformen, som syftade till att öka öppenheten kring partibidragen, säger Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, finansierat av näringslivet. Övriga partier får in blygsammare belopp. Miljöpartiet får 4,5 miljoner, varav hälften från partiorganisationen, Vänsterpartiet får 3,2 miljoner, varav 400 000 från den egna organisationen. Kristdemokraterna får nöja sig med 14 570 kronor, som kommer från privatpersoner. För Centerpartiet är det försäljningen av centertidningarna som är kassakon, 76,5 miljoner.

Ingen tvekan alltså om att penningpungen styr politiken och att de verkligt stora bidragen görs i smyg.
red
Bild: Robert Nyberg