21 dec. 2023

12:e sanktionspaketet drabbar Belgien

Ryska diamanter blir nu "diamanter". ( CC BY 2.0 / flickr / Jernej Furman)

På sitt ministermöte beslutade EU i förra veckan om sitt 12:e sanktionspaket mot Ryssland. Eftersom EU-kommissionen inte kommit på något bra sätt att stjäla Rysslands frusna tillgångar i väst kom det här paketet att handla om mindre åtgärder.

Eftersom Rysslands ekonomi går mycket bättre efter 11 sanktionspaket än före, handlar det nu mest om att hålla skenet av ett aggressivt och kompetent EU uppe.

Det sista paketet med anti-ryska sanktioner diskuterades i ungefär en månad. Österrike blockerade beslutet och krävde att Ukraina först skulle utesluta Raiffeisen Bank International (RBI) från sin lista över "krigssponsorer". Sedan Kiev backat kunde paketet antas.

Var finns de kritiska diskussionerna om sanktionernas ändamålsenlighet, moraliska och folkrättsliga legitimitet? De  flesta EU-länder tycks resonera att så länge de drabbar någon annan är det inte lönt att sätta sig upp emot EU-kommissionen som är USA:s direkta verktyg i Europa. Sådant kan bli dyrt, vilket Ungern fått erfara.

Frågan är emellertid om de nya sanktionerna verkligen drabbar Ryssland mer än de drabbar EU självt.

Den kanske viktigaste nyheten är förbudet mot import av naturliga och konstgjorda diamanter från Ryssland till EU, samt smycken som innehåller dessa dyrbara stenar. Det kan förväntas att alla G7-länderna kommer att införa liknande sanktioner.

Från och med 1 mars 2024 införs även förbud mot import av ryska diamanter som bearbetats i tredje land.

Vad innebär detta för Belgien, som i fjol köpte för 1, 39 miljarder euro ryska diamanter och året innan det för 4 miljarder. Det är  EU-kommissionen, som vanligt, inte intresserad av. 

I fjol sa Belgiens premiärminister Alexander de Croo på en internationell diamantkonferens att ett importförbud skulle vara en "stor förlust" och skulle skada en industri som står för 5 procent av Belgiens  export och stödja cirka 30 000 jobb. Ändå röstade Belgien nu för importstoppet.

Är det inte just sådana fenomen Rysslands president Putin menar, när han påstår att EU:s medlemsländer förlorat sin suveränitet och inte längre förmår försvara sina egna intressen?

Dessutom lär förbudet mot ryska diamanter bli svårt att implementera. Det finns ingen enkel kemisk eller fysisk process för att skilja ryska från andra diamanter. Det enda säkra sättet att undvika ryska diamanter är att köpa en industridiamant direkt från fabrik. En rimlig gissning är att diamanterna efter en övergångstid kommer att börja flöda igen, de ryska diamanterna med en viss attraktiv rabatt.

För övrigt slipas diamanterna i Indien innan de går till Belgien. Tveksamt om indierna har någon vattentät upphovsmärkning.

Nästa punkt i det nya sanktionspaketet är ett förbud mot import av framför allt gjutjärn, ferrolegeringar, järn, koppar och aluminiumwire, folie och vissa kablar från Ryssland. Enligt ministerrådet påverkas importen av varor till ett värde ett värde av 2,2 miljarder euro, men de sa inte för vilken tidsperiod.

Enligt EU-uppgifter för 2022 köpte EU-länder tackjärn i Ryssland till 628 miljoner euro, koppar och aluminiumwire – för 288 miljoner, ferrolegeringar och järn – för upp till 950 miljoner euro. Detta uppgår till drygt 1,8 miljarder euro. Förlusten av en sådan handel blir naturligtvis problem för båda parter, men för EU räcker det att Ryssland drabbas.

Listan över nya sanktioner som drabbar handeln omfattar också ett förbud mot import av kondenserade petroleumgaser från Ryssland, inklusive propan, butan och deras blandningar. Det är också förbjudet att exportera till Ryssland ett antal varor som kan bidra till den "tekniska förbättringar" på försvars-och säkerhetsområdet. Det är således förbjudet att importera Europeiska litium batterier, termostater, DC-motorer och servon för obemannade bilar, några bilar, byggvaror, och lasrar till Ryska federationen.

Men mest slående av allt är "No Russia"-klausulen, som också finns med i listan för sanktioner. I praktiken förbjuder EU sina medlemsstater från att exportera vissa varor till Ryssland eller något annat land för vidare användning på ryskt territorium. Erfarenheten hittills visar att Ryssland med överraskande lätthet kunnat ersätta de importerade varorna med egen produktion. 12:e sanktionspaketet ger kraftig stimulus till ny importsubstitution.

Det 12:e sanktionspaketet är ett misch-masch av åtgärder som kommit istället för EU-kommissionens planerade försök att stjäla ryska frusna tillgångar i väst och överföra de pengarna till Kievs militär.

Problemet med en sådan konfiskatorisk åtgärd är att den skämmer ut Europa för överskådlig framtid och hotar kapitalflödena till Europa. Europeiska finansiella institut skulle snabbt och oåterkalleligen förlora förtroende hos asiatiska, latinamerikanska och afrikanska partners.

Mest sannolikt är 12:e sanktionspaketet nödvändigt bara för en sak, kommenterar en rysk analytiker: att visa Ryssland och hela världen på samma gång att den Europeiska unionen inte är sysslolös och deltar aktivt i världspolitiken. 

Stefan Lindgren

12:e paketet presenteras av EU här:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/18/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-12th-package-of-economic-and-individual-sanctions/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.