4 okt. 2023

Ryssland inför rätta i Haag

Gennadij Kuzmin, Rysslands ombud i Haag.

I västliga massmedia upprepas i det evinnerliga påståendet att Rysslands operation i Ukraina är folkrättsvidrig. Är den det?


Den prövning som nu inleds i Internationella domstolen i Haag, en domstol som tillhör FN och som Ryssland erkänner, kan komma att kasta ljus över det. Här det ryska ombudet, Gennadij Kuzmins argumentation mot Ukrainas klagomål.

Inledning

1. Fru ordförande, ärade medlemmar av domstolen, jag är glad att kunna närvara här som ombud för Ryska federationen och presentera Rysslands ståndpunkt.

2. Dessa utfrågningar är tillägnade folkmordskonventionen. Ett anrikt instrument, antaget i kölvattnet andra världskriget för att säkerställa att nazistregimens brott aldrig skulle upprepas. Mitt land var aktivt i utarbetandet av konventionen, som det i nära 70 år varit en part i, och har alltid varit en stark anhängare av den. Förebyggande och bestraffning av folkmord är konventionens föremål och syfte.

3. Men Ukraina anklagar inte Ryssland för att ha begått folkmord. Ukraina anklagar inte heller Ryssland för att ha misslyckats med att förhindra eller bestraffa folkmord. Tvärtom, insisterar Ukraina på att inget folkmord har inträffat. Redan detta borde vara tillräckligt för att avvisa målet, ty enligt domstolens rättspraxis kan det inte ha skett någon kränkning av folkmordskonventionen där det inte skett något folkmord.

4. Vad Ukraina klagar om är att Ryssland påstås "missbruka" folkmordskonventionen som en "förevändning" för att erkänt folkrepublikerna Donetsk och Lugansk (DNR och LNR) som oberoende och för att genomföra den särskilda militära operationen (SVO).

5. Detta kan inte vara längre från sanningen. För det första är det ett välkänt faktum att Ryssland startade SVO enligt artikel 51 i FN-stadgan, som ger rätt till individuellt och kollektiva självförsvar. Denna rättighet påverkas inte alls av folkmordskonventionen.

6. För det andra måste man för att klaga om ett "missbruk" av en rätt först slå fast att en sådan rätt existerar. Ukraina tycks hävda att folkmordskonventionen ger något slags rätt att använda våld, vilken Ryssland påstås "missbruka". Men konventionen ger naturligtvis ingen sådan rätt. Inte heller har Ryssland någonsin hävdat att det finns en sådan.

7. Förevändningen som Ukraina använder för att dra upp detta fall i domstolen är tydligen att ryska tjänstemän använder ordet "folkmord" när de beskriver vad Ukrainas styrkor har utsatt Donbass befolkning för under de senaste nio åren, ända sedan den nuvarande russofobiska, nynazistiska regimen kom till makten i Kiev genom att 2014 med våld störta Ukrainas konstitutionellt valde president. Men att göra uttalanden om folkmord kan inte vara olagligt enligt internationell lag, inklusive folkmordskonventionen.

8. Uttalandena är föga förvånande med tanke på det faktumet att Kiev 2014 startade ett fullskaligt krig mot Donbass, på dess politik att brutalt krossa alla oliktänkande[1], hindra journalister[2] och främja hat mot etniska ryssar[3]. Den nuvarande Kievregimen glorifierar nazisternas krigsförbrytare, anammar nazistisk symbolik och förbjuder inte nynazistiska grupper.

9. Samtidigt förbjuder Kiev utbildning på det ryska språket och driver ut det ryska språket ur alla det offentliga livets områden.[4] . Ryska böcker, filmer och ryska konstnärer är förbjudna. Rysk-ortodoxa kyrkor har beslagtagits med våld av ukrainska säkerhetsstyrkor och nynazistiska militanter.

10. Den övervägande ryska befolkning som bodde i södra och östra Ukraina motsatte sig starkt kuppen 2014 och den nya nynazistiska politiken. Som svar införde Kiev en kvävande blockad mot Donbass, berövade dess befolkning på tillgång till vatten, mat, elektricitet, medicin och andra nödvändighetsvaror, och startade den så kallade "antiterroristoperationen" genom att sätta in militär mot sin egen befolkning och antända ett inbördeskrig.


Minskavtalen

11. Ryssland försökte fredligt lösa inbördeskriget i Ukraina. Ryssland deltog aktivt i förhandlingar i "Normandie-formatet" och den trilaterala kontaktgruppen för att utveckla lösningar på den ukrainska krisen. Det var den ryske presidenten som först föreslog att sätta in fredsbevarande enheter från FN i Donbass – ett initiativ som Ukraina stoppade.

12. Inte desto mindre gav Rysslands ansträngningar resultat – jag talar om undertecknandet av Minskprotokollet från 5 september 2014 och Minsk-2-avtalet från 12 februari 2015. Dessa är de enda avtal som slutits rörande Ukrainakrisen; dessutom antogs Minsk-2 av FN:s säkerhetsråd.[5]

13. Minskavtalen föreskrev vapenvila, förbjöd tunga vapen och drönare och stadgade amnesti för deltagare i konflikten. Viktigt var att avtalen förutsåg en återintegrering av DNR och LNR i Ukraina, på villkor att en konstitutionell reform genomfördes i Ukraina och DNR och LNR gavs större autonomi.

14. Emellertid hade varken Ukraina eller dess västerländska överordnade någonsin förr avsikt att uppfylla dessa FN-godkända avtal. Idag deklarerar de alla – Ukrainas presidenter Porosjenko och Zelenskyj[6], Tysklands tidigare förbundskansler Merkel, Frankrikes tidigare president Hollande[7] – stolt att Ukraina aldrig förväntades genomföra Minsk-avtalen. Istället skulle avtalen ge Ukraina andrum och tid att bygga upp sin militära styrka.

15. I ett annat mål i domstolen har Ryssland redan betonat att även majoriteten Ukrainas folk ville att Donbasskonflikten skulle lösas med fredliga medel.[8]  Men ingen i den ukrainska regeringen hörde de rösterna. President Zelenskyj utnyttjade cyniskt fredssträvanden bland befolkningen i östra Ukraina i sin valkampanj, lovar att "höra Donbass" och "stoppa skjutandet".[9]

16. Men Kievregimen bedrog ännu en gång dessa människor – våldet upphörde aldrig, och ukrainska tjänstemän övervägde öppet en militär lösning på Donbass-problemet. Till exempel kallade Ukrainas biträdande premiärminister Aleksey Reznikov, ansvarig för så kallad "återintegrering av tillfälligt ockuperade territorier", Donbass för "ett mentalsjukt territorium" och en "cancertumör som kan skäras ut".[10]

17. Reznikov fick inte sparken för dessa ord. Tvärtom blev han snart Ukrainas försvarsminister. När han talade om hur Ukraina skulle ta itu med Donbass var han översvallande positiv om Kroatiens Operation Storm och Operation Lightning 1995, som ledde till den fullständiga utdrivningen av den serbiska befolkning från denna Balkanrepubliken.[11] När den kroatiske presidenten Tudjman planerade Operation Storm sa han: "Vi måste tillfoga serberna sådana slag att de ur alla praktiska synpunkter försvinner" och "om vi hade nog [ammunition], då jag också skulle vara för att förstöra allt genom granatbeskjutning innan man rycker fram".[12]. När domstolen granskade Serbiens motanspråk mot Kroatien enligt folkmordskonventionen kom den till slutsatsen att det hade skett en etnisk rensning i stor skala och att serbiska civila hade dödats godtyckligt av kroatiska styrkor och fördrivits från sina landområden.[13]  Reznikov kallade dessa operationer "lyckade "och sa att de "säkrade militär återintegrering". Det är lätt att se hur Kiev hade för avsikt att hantera ryssar från Donbass när det väl säkrat total kontroll över regionen.

18. Med det utländska biståndet byggde Ukraina upp sin militära kapacitet och fortsatte hela tiden att bomba Donbass i strid med Minskavtalen, samtidigt som man förberedde den "slutliga lösningen" av Donbassproblemet – med våld.


Eskalering

19. År 2022 hade konflikten i Donbass pågått i åtta år, med hundratusentals brott mot vapenvila varje år och ett konstant flöde av hundratals civila offer. De utan jämförelse flesta civila dödades eller sårades av ukrainska anfall på DNR och LNR:s territorium.[14]

20. År 2021 ökade antalet brott mot vapenvilan med mer än 300 procent jämfört med 2020.[15]  Som vanligt kom det stora flertalet av attackerna från ukrainsk sida, och över 75 procent av de civila offren till följd av dessa attacker rapporterades från DNR och LNR.[16].

21. I februari 2022 inträffade en kraftig tillspetsning av våldet mot Donbass. När ukrainarna trappade upp sina attacker, registrerade OSSE nästan 2 000 kränkningar av vapenvilan på en enda dag den 21 februari, inklusive över 1 000 artilleri- och bombanfall.[17]

22. Ukrainas målmedvetna satsning på att inta Donbass med våld omintetgjorde åtta år diplomati och förhandlingar. I ett sista försök att  få krigshetsarna i Kiev, att ta sitt förnuft till fånga erkände Ryska federationen den 21 februari DNR och LNR:s självständighet. Dock lyckades inte heller detta  kyla ner Ukrainas önskan att lösa konflikten med vapenmakt. Attackerna fortsatte med oförminskad intensitet 22 februari, med nästan 1 500 explosioner längs kontaktlinjen.[18]

23. Det var under dessa omständigheter som Ryska federationen 24 februari 2022 tog beslutet att inleda en särskild militäroperation. I ett offentligt talk som sändes den dagen förklarade Ryska federationens president det bakomliggande skälet till det beslutet:

(a) För det första hänvisade presidenten uttryckligen till artikel 1 i FN-stadgan och principen om folkens självbestämmande;

(b) För det andra hänvisade presidenten uttryckligen till artikel 51 i FN-stadgan om en stats naturliga rätt till självförsvar;

(c) För det tredje erinrade presidenten om hotet om Nato-expansion in på Ukrainas territorium och de fruktlösa ansträngningarna att nå en överenskommelse med Nato angående jämlik och odelbar säkerhet i Europa;

(d) För det fjärde hänvisade presidenten till Rysslands fördrag om vänskap med DNR och LNR, och till republikernas vädjanden till Ryssland om militär hjälp till självförsvar enligt dessa fördrag;

(e) Slutligen hänvisade presidenten också till Ukrainas kränkningar av FN:s säkerhetsråds resolution S/RES/2202 som vidmakthåller Minskavtalen.

24. Hänvisningen till artikel 51 i FN-stadgan som den rättsliga grunden för den särskilda militära operationen upprepades samma dag av Rysslands ständiga representant vid FN i dennes tal i säkerhetsrådet och generalförsamlingen[19]  samt i ett brev till säkerhetsrådet och FN:s generalsekreterare för att uppfylla kravet på en formell underrättelse enligt artikel 51 i stadgan.[20]  

Inget av dessa tal eller dokument som uttrycker Ryska federationens officiella ståndpunkt innehåller hänvisningar till folkmordskonventionen.

25. När det gäller uttryck för oro angående hot om folkmord, var de, som jag har sagt, inte överraskande med tanke på den politik som förs av Kievregimen, fast förankrad i nazismens historia, doktriner och praxis.

Kievregimens nazistiska rötter och dess politik

26. Kievregimens nazistiska rötter kommer från organisationen av Ukrainska nationalister (OUN ), och dess militära flygel Ukrainska upprorsarmén (UPA ), som samarbetade med nazisterna och deltog i massakern på hundtusentals av judar, polacker och ryssar.

27. Dessa tre är den ukrainska nazismens grundarfäder:

28. I centrum står Stepan Bandera. Han ledde mest radikal fraktion av OUN, som kallades OUN-b.

29. OUN ansåg att alliansen med Nazityskland och dess Führer Adolf Hitler var nödvändig för att uppnå dess mål. Nu ser ni en ukrainsk tidning daterad den 31 juli 1941, där "Den ukrainska statens proklamationsakt" undertecknad av Bandera publicerades. Den sa att "den nyligen skapade ukrainska staten kommer arbete nära tillsammans med det nationalsocialistiska Tyskland, som under ledning av sin ledare Adolf Hitler skapar en ny ordning i Europa".

30. Fotot till höger föreställer Roman Sjusjkevitj, befälhavare för den ökända straffbataljonen Ukrainische Sondergruppe "Nachtigall".

31. Två av de mest avskyvärda brott i vilka anhängare till Bandera och Sjusjkevitj var inblandade var the Wolynien-massakern och Babij Jar-massakern. Sammantaget dog mer än 5,3 miljoner människori Ukraina i händerna på nazisterna och deras hantlangare.

32. Bandera och Sjusjkevitj vördas båda av den nuvarande Kievregimen. Här ses Banderas monument i Lvov, Ivano-Frankovsk och Ternopol. Här ses Sjusjkevitjs monument i Lvov.

33. Ledaren för den andra OUN-fraktionen – OUN-m – var Andrej Melnik. Här ses ett arkivfoto från 1941 taget i västra Ukraina. Över en portal hänger en affisch: "Leve Hitler! Länge leve Melnik !" Till höger syns ett modernt monument till Melnik i Ivano-Frankovsk i västra Ukraina. Kievregimens egna ideologer har erkänt att OUN-UPA var en typisk nazistisk organisation.[21]

34. På nästa bild ser ni en nazistmarsch i dåvarande Stanislavov (nu Ivano-Frankovsk ) i västra Ukraina 1941 och en marsch för att fira 71-årsdagen av SS-divisionen Galiciens grundande i Lvov i västra Ukraina.

35. I början av 1990-talet legaliserades OUN i Ukraina under den nya beteckningen Ukrainska nationalistkongressen. Jurij Sjusjkevitj, son till Roman Sjusjkevitj, grundade och ledde ett annat större nynazistiskt parti i Ukraina – Ukrainska nationalförsamlingen (UNA-UNSO).[22].

36. Från dessa motbjudande rötter härstammar dagens nynazistiska rörelser i Ukraina, som Svoboda, Trizub, Högersektorn, Sytj och många andra. Här ses en kongress 2008 av rörelsen Ukrainas patrioter i Charkov. Talaren är Andrej Biletskij som senare skulle grunda den ökända nynazistisk Azov-bataljonen. Ukrainas patrioters officiella logotyp var den nazisttyska Wolfsangel, som ses på banderollerna. Samma "varghake" kan observeras på Tiger-stridsvagnen från nazisternas SS-division Totenkopf.

37. Nynazismens återuppståndelse i Ukraina gick inte obemärkt förbi i världen. 2018 publicerade Jewish Telegraphic Agency en alarmerande rapport om den utbredda användningen av nazistiska symboler och nazistiska hälsningar på nynazistiska massevenemang i Ukraina.[23]

38. Dessa nynazistiska grupper blev den drivande kraften bakom den våldsamma statskuppen, där beväpnade nynazistiska kämpar störtade de legitima ukrainska myndigheterna och bildade en olaglig ny "regering av segrare", där nyckelpositioner intogs av nynazistiska extremister.

39. Här visar partimedlemmar i nynazistiska Svoboda, som kom med i den nya regeringen, sin symbol – det nazistiska Wolfsangel-korset. Följande fyra bilder ger en viss bakgrund om dessa nynazister.

40. Den ukrainska regeringen glorifierar kollaboratörerna som stred på Hitlers sida i andra världskriget. De som fortfarande är i livet beviljas veteranstatus, statligt beskydd och förmåner. Mer än 200 gator över hela Ukraina har uppkallats efter nazistiska brottslingar.

41. På nästa bild ses hur SS Galicien-divisionen hyllas i Kiev. Nynazistiska sommarläger för barn öppnades över hela Ukraina, där barn indoktrinerandes med Banderas idéer och med rysshat. Här ses president Zelenskyj döpa en ukrainsk bergsbrigad till "Edelweiss" – efter den nazistiska bergsdivisionen med samma namn.[24]  Slutligen en bild av en modern tysk Leopard-stridsvagn från Ukrainas stridskrafter, som stolt fått bära den ökänt nazistiska Balkenkreuz, det vita kors som utmärkte nazisternas pansar under deras fälttåg i Polen och i Sovjetunionen.

42. På det internationella planet har Ukraina varit sedan 2014 ständigt röstat mot FN:s generalförsamlings årliga resolutioner om att bekämpa förhärligande av nazism, nynazism och annan praxis som bidrar till att underblåsa samtida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och därmed relaterad intolerans.


Ukrainas krav i ljuset av domstolens föregående jurisprudens

43. Fru talman, i sin order om provisorisk åtgärder, fann domstolen att Ukraina har en "plausibel rätt att inte utsättas för militära operationer av Ryska federationen i syfte att förhindra och bestraffa ett påstått folkmord på Ukrainas territorium".

44. Detta beslut är emellertid preliminärt till sin natur. När domstolen kommer besluta om rättstillämpningen i ärendet bör den betänka att denna slutsats inte är förenligt med domstolens tidigare beslut i de tidigare målen om Lagligheten i användning av våld. Då avvisade domstolen Jugoslaviens begäran om provisoriska åtgärder, trots att Jugoslavien var offer för Nato-styrkornas intensiva bombningar.

45. Många Nato-ledare hade hänvisat till folkmord som den rättsliga grunden för operationen. Företrädare för Natostaterna har upprepade gånger åberopat detta inför denna domstol. Så sent som i fjol bekräftade Tysklands förbundskansler Olaf Scholz i sin dialog med president Putin att Natos agerade i Jugoslavien berodde på att "det fanns en fara för och ett hot om folkmord som måste förhindras".[25]

46. Natostaterna hade ingen annan motivering för deras attack. De åberopade aldrig Artikel 51 i FN-stadgan, inte heller hade de någon grund för att göra det. Inget folkmord ägde bevisligen rum i Kosovo.

47. Fru talman, domstolens ledamöter! Enligt denna jurisprudens av domstolen, kan Ukrainas påståenden inte tillmätas någon juridisk relevans. Att besluta något annat skulle i praktiken kullkasta det beslut domstolen fattade rörande Jugoslaviens begäran.

48. Ryssland har naturligtvis alltid fördömt Nato:s bombning av Jugoslavien och avvisade Natos försök att rättfärdiga den.[26] Detta styrker att Ryssland aldrig ansett att folkmordskonventionen utgör en rättslig grund för väpnade interventioner.

Fallet Georgien

49. Ukrainas försök att använda ett icke-relaterat fördrag för att ta upp anspråk rörande våldsanvändning och statligt erkännande i domstolen trots avsaknad av jurisdiktion är inget nytt. Redan 2008 försökte ett annat land – snarlikt Ukraina – att med våld ta kontroll över två utbrytarregioner, Abchazien och Sydossetien, vilket – i likhet med i Ukraina-fallet – stred mot FN-stödda fredsavtal, och angrep rentav ryska fredsbevarare som var närvarande enligt ett internationellt mandat. Georgien, liksom Ukraina, försökte maskera den verkliga karaktären av sin tvist med Ryssland och förmå domstolen att avkunna en dom över våldsanvändning genom att falskeligen framställa sina påståenden som att de faller under ett fördrag med en kompromissklausul – i det fallet Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD).

50. 2011 beslutade domstolen med rätta att Georgiens påståenden som hade sitt upphov i anklagelser om våldsanvändning inte gällde rasdiskriminering.[27]

51. Sammanfattningsvis är Ukrainas rättsliga ståndpunkt hopplöst felaktig och strider mot domstolens mångåriga rättspraxis. Våra juridiska argument för detta kommer att utvecklas mer i detalj av våra rådgivare.

18  september 2023


Anförandena från Rysslands representant Gennadij Kuzmin och ett antal internationella experter kan också ses som video (Kuzmin börjar 21 minuter in i bandet):[1] Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation), Rejoinder of the Russian Federation, paragraf 455.

[2] Se ibid., paragraf 28.

[3] Se ibid., paragraf 763-764.

[4] Se ibid., paragraf 720-728.

[5] FN:s säkerhetsråd, resolution 2202 (2015), 17 februari 2015, tillgänglig på: https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2202%2520(2015)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False (tab 1.1)

[6] Almayadeen: Zelensky admits he never intended to implement Minsk agreements (9 feb 2023), tillgänglig på: https://english.almayadeen.net/news/politics/zelensky-admits-he-never-intended-to-implement-minsk-agreeme (tab 1.2); The Press United: Minsk deal was used to buy time – Ukraine’s Poroshenko (17 juni 2022), tillgänglig på: https://thepressunited.com/updates/minsk-deal-was-used-to-buy-time-ukraines-poroshenko/ (tab 1.3).

[7] The Eastern Herald: Hollande Said the Minsk Agreements Allowed Kiev To Strengthen Its Military Power (26 Mar 2023), tillgänglig på: https://www.easternherald.com/2023/03/26/hollande-said-the-minsk-agreements-allowed-kiev-to-strengthen-its-military-power/ (tab 1.4).

[8] Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation), Rejoinder Submitted by the Russian Federation, paragraf 55.

[9] YouTube: Visiting Gordon, Zelensky: As long as not a single Ukrainian die, I am ready to make a deal even with a bald devil – easily (22 mars 2019), tillgänglig på: https://www.youtube.com/watch?v=QmiBq7EdzAQ (tab 1.5).

[10] YouTube, Channel5: AlexeyReznikov:“I do not followSivokh’sreconciliation platform...” |Rendezvous withYanina Sokolova (31 oktober 2020), tillgänglig på:https://www.youtube.com/watch?v=5vkfOlKkuQk&t=2014s&ab_channel=5канал(tab1.13).

[11] ZN.UA: Alexey Reznikov: We also gonna have to swallow toads (19 oktober2020), tillgänglig på:https://zn.ua/internal/aleksej-reznikov-nam-tozhe-pridetsja-hlotat-zhab-.html (tab1.6).

[12] Application of the Convention on thePrevention and Punishmentof the Crime of Genocide (Croatiav.Serbia), Judgment, I.C.J. Reports 2015(I),s.147,paragraf 502.

[13] Application of the Convention on thePrevention and Punishmentof the Crime of Genocide (Croatiav.Serbia), Judgment, I.C.J. Reports 2015(I), sid. 138-145,paragraf 476-496.

[14] OSCE Special Monitoring Mission in Ukraine – Thematic Report Civilian Casualties in the Conflict-Affected Regions of Eastern Ukraine (1 januari 2017–15 september 2020), November 2020, tillgänglig på:https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/469734.pdf (tab1.7).

[15] OHCHR, Report on the human rights situation in Ukraine, 1February to 31July 2021,23September 2021,tillgänglig på: https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/report-human-rights-situation-ukraine-1-february-31-july-2021 (tab1.8).

[16] OHCHR, Report on the human rights situation in Ukraine, 1 August 2021 to 31 January 2022, 28 mars 2022, tillgänglig på: https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/report-human-rights-situation-ukraine-1-august-2021-31-january-2022 (tab1.9).

[17] OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, Daily Report 41/2022, 22 februari 2022, tillgänglig på:https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512842 (tab1.10).

 

[18] OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, Daily Report 42/2022,23February 2022, tillgänglig på:https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512872 (tab1.11).

[19]  United Nations Security Council, 77th year, 8974th Meeting, 23 February 2022, sid. 11-12, tillgänglig på: https://digitallibrary.un.org/record/3959147?ln=en (tab 1.12).

[20] 20 Preliminary Objections of the Russian Federation (PORF), paragraf 47.

[21] National Academy of Sciences of Ukraina, IF Kuras Institute av Political and Ethnic Studies, A. Sych, avhandling "Modern Ukrainian Nationalism: politivcal science aspects of paradigm transformation", sid. 135, tillgänglig på: https://ipiend.gov.ua/spetsializovana-vchena-rada-svr/dysertatsii/ (flik 1.17).

[22] Unian, Hero of Ukraina Yuriy Sjusjkevitj dör (22 november 2022), tillgänglig på: https://www.unian.net/society/umer-geroy-ukrainy-yuriy-shuhevich-novosti-lvova-12053652 (tab 1.18).

[23] Jewish Telepgraphic Agency, Nazi Symbols and SAlutes at Display at Ukrainian Nationalist March (29 april 2018), https://www.jta.org/2018/04/29/global/nazi-symbols-salutes-display-ukrainian-nationalist-march (tab 1.19).

[24] Wikipedia, 1st Mountain Division (Wehrmacht ), tillgänglig på: https://en.wikipedia.org/wiki/1st_Mountain_ Division_(Wehrmacht) (flik 1.28).

[25] Kremlin, News conference following Russian-German talks, 15 februari 2022, tillgänglig på: http://en.kremlin.ru/events/president/news/67774 (tab 1.30).

[26] UN Press Release, Security Council Rejects Demand for Cessation of Use of Force Against Federal Republic of Yugoslavia, 26 Mar. 1999, tillgänglig på: https://press.un.org/en/1999/19990326.sc6659.html (tab 1.29

[27] See Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2011 (I), p. 118, paragraf 108.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.