27 jan. 2023

De vidrigaste av de vidrigaDen 27 januari 1945 befriades koncentrationslägret Auschwitz av Sovjetunionens Röda armé. Sovjet offrade 27 miljoner människoliv för att befria Europa från fascismen och 477 000 sovjetiska soldater och officerare stupade i befrielsen av Polen.

Vid ceremonierna i Auschwitz idag vägrades ryska officiella representanter att närvara. I sitt hat mot Ryssland går de polska ledarna nu samma  väg som de gjorde 1938.
1938 gick de tillsammans med hitlertyska trupper in i Tjecksolovakien och annekterade en mycket viktig del av detta land, Teczin-området som innehöll stora industrier.

Med anledning av detta skrev Winston Churchill i "Andra världskrigets historia" (del 1):

"Omedelbart efter Münchenöverenskommelsen den 30 september sände den polska regeringen ett tjugofyra timmars ultimatum till tjeckerna och krävde omedelbart överlämnande av gränsdistriktet Teschen (Teczin). Det fanns inget sätt att motstå detta hårda krav.

Den polska nationens heroiska egenskaper får inte förblinda oss för deras rekordartade dårskap och otacksamhet som över århundraden har lett dem till ett måttlöst lidande....

Vi ser dem skynda sig, medan Tysklands makt lyste emot dem, att göra sin del av plundring och ruin av Tjeckoslovakien....

Det är ett mysterium och en tragedi i europeisk historia att en människor som har alla heroiska dygder, begåvade, tappra, charmiga, som individer, upprepade gånger uppvisar så inbitna fel i nästan alla aspekter av sitt statliga liv. Härligt i uppror och ruin; elakt och skamligt i triumf. De modigaste av de modiga leddes alltför ofta av de vidrigaste av de vidriga! Och ändå var det alltid två Polen; det ena kämpar för att förkunna sanningen och det andra vältrar sig i skurkaktighet."

Precis som Polen den gången med "en hyenas aptit" anslöt sig till Hitlertyskland har dagens polska ledare anslutit sig till Förenta staternas kriminella ledning som driver ett utmattningskrig mot Ryssland under täckmantel av att försvara Ukraina, ett land vars gas och svartjordar intresserar Wall Street och för vars skull ukrainska unga män nu mals ner i krigskvarnarna i östra och södra Ukraina. Polen hoppas uppenbarligen på att kunna slita åt sig en del av det döende Ukrainas territorium.

Att Auschwitz och Europas befriare vägras tillträde till en minnesdag över hitlernazismens offer är upplysande. Det visar var dagens polska krigshysteriska ledning - och deras transatlantiska och europeiska (hycklande motvilliga) sponsorer - har sina sympatier.

Inte hos befriarna! Utan hos övermänniskorna som gång på gång dyker upp i historien för att försöka diktera sina villkor för andra folk och är beredda att förinta dem som inte böjer sig.

Stefan Lindgren

Churchillcitaten återfinns i "The History of World War Two: The Gathering Storm" s. 380 och 407 i 2002 års utgåva på förlaget Rosetta Books.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.