16 nov. 2022

Sergej Lavrov på Bali-mötet


Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov närvarade på G20-mötets första dag på Bali i Indonesien. Därefter avlöstes han av finansminister Anton Siluanov.


Lavrov beklagade att en stor del av mötet gick åt till mekaniska fördömanden av Rysslands krigföring i Ukraina i stället för de frågor som stod på dagordningen: energi-och livsmedelsförsörjning, liksom det globala hälsoläget.
"Vi har beskrivit våra välkända och principiella förhållningssätt till de orsaker som ligger bakom den pågående krisen inom energi-och livsmedelsförsörjning. När coronapandemin bröt ut tryckte västländer  biljontals dollar utan täckning för att köpa mat och medicin, vilket bara förvärrat krisem, särskilt för för utvecklingsländerna", sa Lavrov på sin presskonferens efter mötet som hölls bakom lyckta dörrar.

Han fortsatte med att kritisera politiseringen av energifrågorna och de diskriminerande och konstgjorda hinder som införts på de globala energimarknaderna.

Beträffande livsmedelsförsörjningen har Ryska federationen förmåga att säkerställa stabiliteten på de globala spannmåls- och konstgödselmarknaderna.

Trots den överenskommelse som nåtts med FN:s generalsekreterare A. Guterres att FN kommer att ta itu med avskaffandet av exporthinder som USA/EU infört för export av ryska produkter har ännu efter sex månader ingenting hänt. I praktriken har USA och EU har ännu inte hävt sanktionerna för den livsviktiga ryska exporten, men Lavrov betonade att FN:s Guterres arbetat hårt för att uppnå resultat.

Ryssland har redan exporterat nära 10,5 miljoner ton spannmål, därav ca 8 miljoner ton vete, och cirka 60% har gått till Asien och ca 40% till Afrika.

Lavrov hade också tagit upp det faktum att människor i rika länder har uppnått 60% vaccinering mot covid, och de fattigaste länderna endast ca 5%. Delvis beror detta på monopolbildning och att Rysslands Sputnik V, som var det första vaccinet som utvecklades i världen., förvägrades registrering av WHO och EU-kommissionen. Vaccinet hade visat sig vara effektivt (till mer än 95%) och kunde levereras till 70 länder.

Trycket var hårt bland USA:s allierade för att skriva in russofobiska formuleringar i slutdeklarationen. Lavrov frågade i sitt anförande vad hans västerländska kollegor skulle göra om Belgien förbjöd franska språket,  precis som Ukraina förbjudit ryska på alla områden utan undantag, eller om Irland förbjöd engelska. Han fick inga svar.

"Både Förenta Staterna och dess allierade var ganska aggressiva och anklagade Ryssland för 'oprovocerade aggression mot Ukraina'. Ju oftare de säger 'oprovocerad aggression', desto mer blir folk övertygade om att det var provocerad av dem."

Från väst talas nu om en fredlig lösning. "De är väl medvetna om att denna process bromsats av Ukraina, som, bland annat genom dekret av Volodymyr Zelenskyj, som förbjudit förhandlingar med Ryska federationen. Därför ska frågan inte riktas till oss."

Lavrov talade inte utan ironi om Vladimir Zelenskyjs 20 min långa tal på videolänk till toppmötet trots att talarna i övrigt bara fick tre minuter var.

Talet var stridslystet, russofobiskt och aggressivt, sa Lavrov. I sin inställsamhet mot USA/Nato undslapp sig Zelenskyj påståendet att den "allierade landstigningen i Normandie 1944 var vändpunkten i andra världskriget".

Källa: mid.ru


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.