30 sep. 2022

Fyra regioner går till Ryssland

 Från vänster till höger: chef för Cherson-regionen Volodymyr Saldo, chef för Zaporozje-regionen Jevgenij Balitskij, chef för Folkrepubliken Lugansk Leonid Pasetjnik, chef för Folkrepubliken Donetsk Denis Pusjilin. Foto: Grigory Sysoev, RIA Novosti

Idag undertecknades i Kreml fördrag om upptagande i Ryska federationen av fyra regioner i Ukraina:
Folkrepubliken Donetsk, Folkrepubliken Lugansk, Zaporozje-regionen och Cherson-regionen.

President Putin hänvisade i sitt tal till FN-stadgans artikel 1.2 om principen om människors jämlikhet och självbestämmanderätt. Här återges hela talet i Christer Lundgrens översättning.

Putin påminde om hur många tidigare generationer ända tillbaka till antiken lagt grunden för den förening som sker idag.

Hjältarna som stupat i den kampen hedrades med en tyst minut.

Han påminde om hur Sovjetunionen plötsligt upplöstes genom ett beslut 1991 i Belovezjskaja Pusjtja, utan att fråga vanliga medborgares, eller deras valda representanter. Landet slet isär, den nationella gemenskap styckades, och landet drabbades av  en nationell katastrof. 

- Vi kommer att skydda vårt land med alla krafter och medel som står till vårt förfogande, och vi kommer att göra allt för att garantera våra människors säkerhet i vårt folks stora befrielseuppdrag.

- Vi kommer definitivt att bygga upp förstörda städer och städer, bostäder, skolor, sjukhus, teatrar och museer, vi kommer att återställa och utveckla industriföretag, fabriker, infrastruktur, sociala, pensions-, hälso- och sjukvårdssystem och utbildning.

- Samtidigt letar väst hela tiden efter och fortsätter att leta efter en ny chans att slå oss, försvaga och förstöra Ryssland, som de alltid drömt om, krossa vårt stat, ställa folk mot varandra, döma dem till fattigdom och utrotning. 

- Väst räknar med straffrihet, på att de kan komma undan med allt. Faktiskt sett, har de hittills lyckats med det...

Ryssland är tusenårig makt och en civilisation för vilken  sådana riggade, falska regler inte kommer att gälla, underströk han.  (Applåder.)

Hela talet på ryska finns här.

Putin sa att "miljoner" har röstat för förening med Ryssland. Men rösterna är inte sluträknade.

99,23 % av väljarna röstade för den självutnämnda folkrepubliken Donetsks inträde i Ryska federationen i en folkomröstning. Sådana uppgifter tillkännagavs av den centrala valkommissionen CEC) för DPR baserat på resultaten av 100% av protokollen, rapporterade RIA Novosti.

2,1 miljoner väljare deltog i omröstningen, vilket är 97,51 % av deras totala antal. 0,62 % av väljarna röstade emot.

I den självutnämnda folkrepubliken Lugansk, enligt dess CEC, röstade 98,42 % av befolkningen efter att ha behandlat 100 % av rösterna för att gå med i Ryska federationen. Zaporozhye-regionen, ockuperad av ryska trupper sedan i våras, röstade 93,11 % av väljarna för regionens inträde i Ryssland, rapporterade regionens centrala valkommission.

I Cherson-regionen, som också kontrolleras av Ryssland, röstade 87,05 % av invånarna också för att gå med i Ryska federationen, efter att 100 % av rösterna räknats, röstningsresultatet tillkännagavs vid ett möte med regionens valkommission.

När mera siffror har kommit kan man bättre bedöma uppslutningen kring folkomröstningarna, men president Putin har bedömt att det folkliga stödet räcker.

Stefan Lindgren


Tack vare Christer Lundgrens snabba insats bifogas här hela Putins tal i svensk översättning:

 

Vladimir Putin:  Kära medborgare i Ryssland, medborgare i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, invånare i regionerna Zaporozje och Cherson, deputerade i statsduman och senatorer i Ryska federationen!

Som ni vet, hölls folkomröstningar i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, Zaporozje och Cherson-regionerna. Deras resultat har summerats, resultaten är kända. Människor gjorde sitt val, ett tydligt val.

Idag undertecknar vi avtal om upptagandet av Folkrepubliken Donetsk, Folkrepubliken Lugansk, Zaporozje-regionen och Cherson-regionen till Ryssland. Jag är säker på att den federala församlingen kommer att stödja de konstitutionella lagarna om antagande och bildande i Ryssland av fyra nya regioner, fyra nya undersåtar i Ryska federationen, eftersom detta är miljontals människors vilja.

(Applåder.)

Och detta är naturligtvis deras rättighet, deras oförytterliga rätt, som finns inskriven i den första artikeln i FN-stadgan, som direkt talar om principen om lika rättigheter och självbestämmande för folk.

Jag upprepar: detta är en omistlig rättighet för människor, den är baserad på historisk enhet, i vars namn våra förfäders generationer segrat, de som alltsedan det antika Rysslands uppkomst i århundraden skapade och försvarade Ryssland. Här, i Novorossia, slogs Rumyantsev, Suvorov och Usjakov, Katarina II och Potemkin grundade nya städer. Här stod våra far- och farfarsfäder intill döden under Det stora fosterländska kriget.

Vi kommer alltid att minnas hjältarna från den ”ryska våren”, de som inte fann sig i den nynazistiska kuppen i Ukraina 2014, alla de som dog för rätten att tala sitt modersmål, bevara sin kultur, sina traditioner, sin tro, för rätten att leva. Dessa är krigarna från Donbass, martyrerna från ”Odessa Chatyn”, offren för omänskliga terroristattacker som iscensatts av Kievregimen. Det här är volontärer och miliser, det här är civila, barn, kvinnor, gamla människor, ryssar, ukrainare, människor av olika nationaliteter. Detta är den riktiga folkledaren för Donetsk Aleksandr Zachartjenko, dessa är militära befälhavare Arsen Pavlov och Vladimir Zjoga, Olga Kotjura och Aleksei Mozgovoj, detta är åklagaren i Lugansk-republiken Sergej Gorenko. Detta är fallskärmsjägare Nurmagomed Gadzjimagomedov och alla våra soldater och officerare som dog de modigas död under en speciell militär operation. De är hjältar. (Applåder.) Stora Rysslands hjältar. Och jag ber er att hedra deras minne med en tyst minut.

(Tyst minut.)

Tack.

Bakom valet av miljontals invånare i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, i regionerna Zaporozje och Cherson, ligger vårt gemensamma öde och en tusenårig historia. Denna andliga förbindelse förmedlade människor till sina barn och barnbarn. Trots alla prövningar bar de kärlek till Ryssland genom åren. Och ingen kan förstöra denna känsla i oss. Det var därför både de äldre generationerna och ungdomarna, de som föddes efter tragedin efter Sovjetunionens sammanbrott, röstade för vår enhet, för vår gemensamma framtid.

År 1991, i Belovesjskaja Pusjtja, utan att fråga vanliga medborgares vilja, beslutade representanter för de dåvarande partieliterna att rasera Sovjetunionen, och människor befann sig plötsligt avskurna från sitt hemland. Detta rev sönder, styckade vårt folksamhälle, och förvandlades till en nationell katastrof. Liksom en gång efter revolutionen kapades unionsrepublikers gränser bakom kulisserna, så förstörde de sista ledarna i Sovjetunionen, i motsats till det direkta uttrycket för majoritetens vilja i folkomröstningen 1991, vårt stora land, konfronterade helt enkelt folken med ett faktum.

Jag medger att de inte ens helt förstod vad de gjorde och vilka konsekvenser detta oundvikligen skulle leda till i slutändan. Men det spelar ingen roll längre. Det finns inget Sovjetunionen, det förflutna kan inte återlämnas. Ja, och Ryssland idag behöver det inte längre, vi strävar inte efter detta. Men det finns inget starkare än beslutsamheten hos miljontals människor som genom sin kultur, tro, traditioner, språk anser sig vara en del av Ryssland, vars förfäder levat i en enda stat i århundraden. Det finns inget starkare än dessa människors beslutsamhet att återvända till sitt sanna, historiska fosterland.

Under åtta långa år utsattes människor i Donbass för folkmord, beskjutning och blockad, och i Cherson och Zaporozje försökte de kriminellt odla hat mot Ryssland, mot allt ryskt. Nu, redan under folkomröstningarna, hotade Kievregimen med våld, död åt skollärare, kvinnor som arbetade i valkommissioner, skrämde miljontals människor som kom för att uttrycka sin vilja med förtryck. Men de obrutna människorna i Donbass, Zaporozje och Cherson fick säga sitt.

Jag vill att myndigheterna i Kiev och deras verkliga herrar i väst ska höra mig, så att alla kommer ihåg detta: människor som bor i Lugansk och Donetsk, Cherson och Zaporozje blir våra medborgare för alltid. (Applåder.)

Vi uppmanar Kievregimen att omedelbart upphöra med beskjutningen, alla fientligheter, kriget som den utlöste redan 2014 och återvända till förhandlingsbordet. Vi är redo för detta, har det sagts mer än en gång. Men vi kommer inte att diskutera folkets val i Donetsk, Lugansk, Zaporozje och Cherson, det har gjorts, Ryssland kommer inte att förråda det. (Applåder.)  Och dagens myndigheter i Kiev bör behandla folkets fria vilja med respekt och inget annat. Detta är den enda vägen till fred.

Vi kommer att skydda vårt land med alla krafter och medel som står till vårt förfogande och kommer att göra allt för att säkerställa ett säkert liv för vårt folk. Detta är vårt folks stora befrielseuppdrag.

Vi kommer definitivt att återuppbygga förstörda städer och städer, bostäder, skolor, sjukhus, teatrar och museer, återställa och utveckla industriföretag, fabriker, infrastruktur, social trygghet, pensioner, hälsovård och utbildningssystem.

Självklart kommer vi att arbeta för att förbättra säkerhetsnivån. Tillsammans kommer vi att se till att medborgarna i de nya regionerna känner stöd från hela Rysslands folk, hela landet, alla republiker, alla territorier och regioner i vårt stora moderland. (Applåder.)

Kära vänner, kollegor!

Idag vill jag vända mig till de soldater och officerare som deltar i en speciell militär operation, soldaterna från Donbass och Novorossija, de som, efter dekretet om partiell mobilisering, ansluter sig till de väpnade styrkornas led och fullgör sin patriotiska plikt, som, enligt deras hjärtans kallelse, kom till militärregistrerings- och mönstringskontoren. Jag skulle vilja vända mig till deras föräldrar, fruar och barn, för att berätta för dem vad vårt folk kämpar för, vilken fiende som motsätter sig oss, som kastar ut världen i nya krig och kriser och utvinner sin blodiga vinst från denna tragedi.

Våra landsmän, våra bröder och systrar i Ukraina – den infödda delen av vårt enade folk – såg med egna ögon vad de styrande kretsarna i den så kallade västvärlden förbereder för hela mänskligheten. Här kastade de faktiskt bara av sig sina masker, visade sitt sanna inre.

Efter Sovjetunionens kollaps beslutade västvärlden att världen, vi alla, för alltid skulle behöva stå ut med deras diktat. Sedan, 1991, förväntade västvärlden att Ryssland inte skulle återhämta sig från sådana chocker och skulle falla samman av sig självt. Ja, det hände nästan – vi minns 90-talet, det hemska 90-talet, hungrigt, kallt och hopplöst. Men Ryssland gjorde motstånd, återupplivade, stärkte, återtog sin rättmätiga plats i världen.

Samtidigt har väst hela tiden letat och fortsätter att leta efter en ny chans att slå oss, försvaga och förstöra Ryssland, som de alltid har drömt om, splittra vår stat, ställa folk mot varandra, döma dem till fattigdom och utrotning. De är helt enkelt besatta av det faktum att det finns ett så stort, enormt land i världen med sitt territorium, sina naturrikedomar och resurser, med ett folk som inte accepterar och aldrig kommer att leva enligt någon annans order.

Väst är redo att kliva över allt för att bevara det nykoloniala systemet som tillåter det att parasitera, faktiskt, plundra världen på bekostnad av dollarns makt och tekniska diktat, samla in verklig betalning från mänskligheten, tillskansa sig huvudkällan till oförtjänt välstånd, hegemonens ränta. Upprätthållandet av denna ränta är deras viktigaste, genuina och absolut självtjänande motiv. Det är därför som total avsuveränisering ligger i deras intresse. Därav deras aggression mot oberoende stater, mot traditionella värderingar och ursprungliga kulturer, försök att undergräva internationella processer och integrationsprocesser utanför deras kontroll, nya världsvalutor och centra för teknisk utveckling. Det är avgörande för dem att alla länder överlämnar sin suveränitet till USA.

De styrande eliterna i vissa stater går frivilligt med på att göra detta, accepterar frivilligt att bli vasaller; andra är mutade, skrämda. Och om det inte fungerar, förstör de hela stater och lämnar efter sig humanitära katastrofer, förödelser, ruiner, miljontals ruinerade, förstörda människoöden, terroristenklaver, sociala katastrofområden, protektorat, kolonier och semikolonier. De bryr sig inte, så länge de får sin egen förmån.

Jag vill än en gång betona: det är just i girigheten, i avsikten att bevara sin obegränsade makt, som de verkliga orsakerna finns till det hybridkrig som det ”kollektiva västerlandet” för mot Ryssland. De önskar oss inte frihet, utan de vill se oss som en koloni. De vill inte ha lika samarbete, utan rån. De vill se oss inte som ett fritt samhälle, utan som en skara själlösa slavar.

För dem är vår tanke och filosofi ett direkt hot, och därför ger de sig på våra filosofer. Vår kultur och konst är en fara för dem, så de försöker förbjuda dem. Vår utveckling och välstånd är också ett hot mot dem – konkurrensen växer. De behöver inte alls Ryssland, vi behöver det. (Applåder.)

Jag vill påminna er om att anspråken på världsherravälde i det förflutna har krossats mer än en gång av vårt folks mod och ståndaktighet. Ryssland kommer alltid att vara Ryssland. Vi kommer att fortsätta att försvara både våra värderingar och vårt fosterland.

Väst räknar med straffrihet, med att komma undan med allt. Faktum är att de har kommit undan med det hittills. Avtal inom området strategisk säkerhet går till papperskorgen; överenskommelser på högsta politiska nivå förklaras falska; fasta löften att inte utvidga Nato österut, så snart våra tidigare ledare gick med på dem, förvandlades till ett smutsigt bedrägeri; fördrag om antimissilförsvar och medel- och kortdistansmissiler har ensidigt brutits under långsökta förevändningar.

Allt vi hör från alla håll är att väst står för regelbaserad på ordning. Varifrån kom de? Vem har ens sett dessa regler? Vem höll med? Lyssna, det här är bara något slags nonsens, rent bedrägeri, dubbel eller redan tredubblad standard! Den är bara utformad för dårar.

Ryssland är en stor tusenårig makt, en landscivilisation, och kommer inte att leva efter sådana riggade, falska regler. (Applåder.)

Det är det så kallade västerlandet som har trampat på principen om gränsernas okränkbarhet och nu avgör de efter eget gottfinnande vem som har och vem som inte har rätt till självbestämmande, vem som inte är värd det. Varför de beslutar så, vem som gav dem en sådan rätt är inte klart. För dem själva.

Det är därför människors val på Krim, i Sevastopol, i Donetsk, Lugansk, Zaporozje och Cherson orsakar vild ilska hos dem. Detta väst har ingen moralisk rätt att utvärdera det, ens att stamma om demokratins frihet. Nej, och har aldrig haft det!

Västerländska eliter förnekar inte bara nationell suveränitet och internationell lag. Deras hegemoni har en uttalad karaktär av totalitarism, despotism och apartheid. De delar fräckt upp världen i sina vasaller, i de så kallade civiliserade länderna och i alla de andra, som enligt planen för dagens västerländska rasister borde gå med på listan över barbarer och vildar. Falska etiketter – ”skurkland”, ”auktoritär regim” – är redan färdiga, de stigmatiserar hela folk och stater, och det finns inget nytt i detta. Det finns inget nytt i detta: de västerländska eliterna är vad de var och har förblivit så – kolonialistiska. De diskriminerar, delar in folk i första och andra klasser.

Vi har aldrig accepterat och kommer aldrig acceptera sådan politisk nationalism och rasism. Och vad, om inte rasism, är russofobi, som nu sprider sig över hela världen? Vad, om inte rasism, är västvärldens tvingande övertygelse att dess civilisation, dess nyliberala kultur, är en obestridlig modell för hela världen? ”Den som inte är med oss ​​är emot oss.” Det låter till och med konstigt.

De västerländska eliterna överför till och med ångern över deras egna historiska brott på alla andra, och kräver att både medborgarna i deras länder och andra folk ska erkänna vad de inte alls har något att göra med, till exempel för perioden med koloniala erövringar.

Det är värt att påminna västvärlden om att de började sin koloniala politik redan under medeltiden, och sedan följde den globala slavhandeln, folkmordet på indianstammar i Amerika, plundringen av Indien, Afrika, Englands och Frankrikes krig mot Kina, som ett resultat av vilket det tvingades öppna sina hamnar för handel med opium. Det de gjorde var att göra hela nationer drogberoende, målmedvetet utrota hela etniska grupper för markens och resursernas skull, iscensätta en riktig jakt på människor som djur. Detta strider mot människans natur, sanning, frihet och rättvisa.

Och vi – vi är stolta över att det under 1900-talet var vårt land som ledde den antikoloniala rörelsen, som öppnade möjligheter för många människor i världen att utvecklas för att minska fattigdom och ojämlikhet, för att övervinna hunger och sjukdomar.

Jag betonar att en av anledningarna till den månghundraåriga russofobin, dessa västerländska eliters oförtäckta illvilja mot Ryssland är just att vi inte lät oss råna under perioden av koloniala erövringar, vi tvingade européerna att handla för ömsesidig nytta. Detta uppnåddes genom skapandet av en stark centraliserad stat i Ryssland, som utvecklade och stärkte sig på de stora moraliska värdena ortodoxi, islam, judendom och buddhism, på rysk kultur och det ryska ordet öppet för alla.

Det är känt att de planer för interventioner i Ryssland som upprepade gånger gjordes, man försökte använda oroligheternas tid i början av 1600-talet och omvälvningsperioden efter 1917, misslyckades. Västvärlden lyckades ändå lägga beslag på Rysslands rikedomar i slutet av 1900-talet, när staten förstördes. Sedan kallades vi både vänner och partners, men i själva verket behandlade de oss som en koloni – biljoner dollar fördes ut ur landet under en mängd olika system. Vi kommer alla ihåg allt, vi har inte glömt någonting.

Och nuförtiden har människor i Donetsk och Lugansk, i Cherson och Zaporozje uttalat sig för att återupprätta vår historiska enhet. Tack! (Applåder.)

Västländer har upprepat i århundraden att de ger frihet och demokrati till andra folk. Allt är precis tvärtom: istället för demokrati – förtryck och exploatering; istället för frihet – slaveri och våld. Hela den unipolära världsordningen är till sin natur antidemokratisk och inte fri, den är genomgående bedräglig och hycklande.

USA är det enda landet i världen som använt kärnvapen två gånger och förstörde de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Därmed skapade de ett prejudikat.

Låt mig också påminna er om att USA, tillsammans med britterna, förvandlade Dresden, Hamburg, Köln och många andra tyska städer till ruiner utan någon militär nödvändighet under andra världskriget. Och detta gjordes trotsigt, utan någon, jag upprepar, militär nödvändighet. Det fanns bara ett mål: precis som i fallet med kärnvapenbombningarna i Japan, att skrämma både vårt land och hela världen.

USA lämnade en fruktansvärd prägel på minnet av folken i Korea och Vietnam med barbariska ”mattbombningar”, användningen av napalm och kemiska vapen.

Fram till nu har de faktiskt ockuperat Tyskland, Japan, Republiken Korea och andra länder, och kallar dem samtidigt cyniskt jämställda allierade. Lyssna, jag undrar vad det här är för slags allians? Hela världen vet att ledarna i dessa länder övervakas, de första personerna i dessa stater får avlyssningsapparater installerade inte bara på kontoret utan också i bostadslokaler. Detta är en riktig skam. En skam både för dem som gör detta och för dem som liksom en slav tyst och ödmjukt sväljer denna elakhet.

De riktar order och oförskämda, förolämpande rop till sina vasaller, euro-atlantisk solidaritet, utveckling av biologiska vapen, experiment på levande människor, inklusive i Ukraina, ädel medicinsk forskning.

Det är med sin destruktiva politik, sina krig och rån, som de provocerade fram dagens kolossala ökning av migrationsströmmar. Miljontals människor lider av nöd, övergrepp, dör i tusental och försöker ta sig till samma Europa.

Nu exporterar de bröd från Ukraina. Vart är det på väg under förevändningen att ”sörja för livsmedelstrygghet för världens fattigaste länder”? Vart är det på väg? Allt går till samma europeiska länder. Där gick fem procent bara till de fattigaste länderna i världen. Återigen, ytterligare ett bedrägeri och rent bedrägeri.

Den amerikanska eliten använder faktiskt dessa människors tragedi för att försvaga sina konkurrenter, för att förstöra nationalstater. Detta gäller även Europa, det gäller även identiteten i Frankrike, Italien, Spanien och andra länder med lång historia.

Washington kräver allt fler sanktioner mot Ryssland, och de flesta europeiska politiker håller ödmjukt med om detta. De förstår tydligt att USA, som driver igenom EU:s fullständiga förkastande av ryska energibärare och andra resurser, praktiskt taget leder till Europas avindustrialisering, till att helt ta över den europeiska marknaden – de förstår allt, dessa eliter är europeiska, de förstår allt, men föredrar att tjäna andras intressen. Detta är inte längre servilitet, utan ett direkt förräderi mot deras folk. Men Gud välsigne dem, det är deras sak.

Men sanktionerna räcker inte för anglosaxarna, de gick över till sabotage – otroligt, men sant – efter att ha organiserat explosioner på de internationella gasledningarna i Nord Stream, som går längs Östersjöns botten, började de faktiskt förstöra paneuropeisk energiinfrastruktur. Det är tydligt för alla vem som tjänar på detta. Den som tjänar på det, gjorde det förstås.

USA:s diktat bygger på rå styrka, på knytnävslagar. Ibland vackert inslagna, ibland utan omsvep, men essensen är densamma – knytnävslagen. Därav utplaceringen och underhållet av hundratals militärbaser i världens alla hörn, utbyggnaden av Nato, försök att sätta ihop nya militära allianser som AUKUS och liknande. Ett aktivt arbete pågår också för att skapa en militärpolitisk länk mellan Washington-Seoul-Tokyo. Alla de stater som besitter eller försöker äga genuin strategisk suveränitet och som kan utmana västerländsk hegemoni ingår automatiskt i kategorin fiender.

Det är på dessa principer som USA:s och Natos militära doktriner byggs, som kräver inget mindre än total dominans. De västerländska eliterna presenterar sina nykoloniala planer på samma hycklande sätt, även med en sken av fred, de talar om någon form av inneslutning, och ett så listigt ord vandrar från en strategi till en annan, men betyder i själva verket bara en sak: att undergräva alla suveräna utvecklingscentra.

Vi har redan hört talas om inneslutningen av Ryssland, Kina, Iran. Jag tror att andra länder i Asien, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, såväl som nuvarande partner och allierade till Förenta staterna, står på tur. Vi vet: vad de än inte gillar, inför de sanktioner mot sina allierade också – först mot en bank, sedan mot en annan; nu mot ett företag, nu mot ett annat. Detta är samma praxis och kommer att utökas. De riktar sig mot alla, inklusive våra närmaste grannar – OSS-länderna.

Samtidigt har väst tydligt och länge varit önsketänkande. Så när de startade en blitzkrieg mot Ryssland, trodde de att de återigen skulle kunna bygga hela världen på sitt kommando. Men, som det visade sig, lockar en sådan rosig utsikt långt ifrån alla – kanske fullständiga politiska masochister och beundrare av andra icke-traditionella former av internationella relationer. De flesta stater vägrar att göra honnör och väljer en rimlig väg för samarbete med Ryssland.

Västvärlden förväntade sig uppenbarligen inte en sådan motstridighet från dem. De har precis vant sig vid att agera enligt ett mönster, ta allt med oförskämdhet, utpressning, mutor, hot och övertyga sig själva om att dessa metoder kommer att fungera för alltid, som om de var förbenade och frusna i det förflutna.

Ett sådant självförtroende är en direkt produkt inte bara av det ökända konceptet om ens egen exklusivitet – även om detta naturligtvis helt enkelt är förbluffande – utan också av en verklig hunger efter information i väst. De dränkte sanningen i en ocean av myter, illusioner och förfalskningar, med extremt aggressiv propaganda, ljög hänsynslöst, som Goebbels. Ju mer otrolig lögnen är, desto snabbare kommer de att tro på den – det är så de agerar, enligt denna princip.

Men människor kan inte leva på tryckta dollar och euro. Det är omöjligt att mata med dessa papperslappar, och det är omöjligt att värma ett hem med den virtuella, uppblåsta kapitaliseringen av västerländska sociala nätverk. Allt detta är viktigt, det jag pratar om, men det som just sas är inte mindre viktigt: man kan inte mata någon med papperspengar – man behöver mat, och man kommer inte att värma någon med dessa uppblåsta versaler – man behöver energi.

Därför måste politiker i samma Europa övertyga sina medborgare att äta mindre, tvätta mer sällan och klä sig varmare hemma. Och de som börjar ställa rättvisa frågor ”faktiskt, varför är det så?” – förklaras omedelbart som fiender, extremister och radikaler. De skickar pilar mot Ryssland, de säger: Här, säger de, är källan till alla dina problem. De ljuger igen.

Vad vill jag särskilt lyfta fram? Det finns all anledning att tro att de västerländska eliterna inte kommer att leta efter konstruktiva vägar ut ur den globala livsmedels- och energikrisen, som uppstod genom deras fel, just genom deras fel, som ett resultat av deras många år av politik långt före vår speciella militäroperation i Ukraina, i Donbass. De har inte för avsikt att lösa problemen med orättvisa och ojämlikhet. Det finns en rädsla för att de är redo att använda andra recept som är bekanta för dem.

Och här är det värt att påminna om att väst växte fram ur det tidiga 1900-talets motsättningar genom första världskriget. Vinsterna från andra världskriget gjorde det möjligt för USA att äntligen övervinna konsekvenserna av den stora depressionen och bli den största ekonomin i världen, att påtvinga planeten dollarns makt som en global reservvaluta. Och den försenade krisen på 80-talet – och på 80-talet under förra seklet förvärrades också krisen – övervann västerlandet till stor del genom att tillägna sig arvet och resurserna från Sovjetunionen som höll på att kollapsa och till slut kollapsade. Det är fakta.

Nu, för att frigöra sig från ännu en härva av motsägelser, måste de bryta ner Ryssland och andra stater som väljer den suveräna utvecklingsvägen till varje pris för att plundra andra människors rikedomar ännu mer och på deras bekostnad stänga och stoppa sina egna hål. Om detta inte sker, utesluter jag inte att de kommer att försöka få systemet till en kollaps, som allt kan skyllas på, eller, Gud förbjude, kommer de att besluta sig för att använda den välkända formeln ”kriget kommer att avskriva allt”.

Ryssland förstår sitt ansvar gentemot världssamfundet och kommer att göra allt för att få sådana här hetsporrar att ta reson.

Det är tydligt att den nuvarande nykoloniala modellen i slutändan är dödsdömd. Men jag upprepar att dess riktiga ägare kommer att hålla fast vid den till slutet. De har helt enkelt ingenting att erbjuda världen, förutom att bevara samma system av rån och utpressning.

Faktum är att de spottar på den naturliga rätten för miljarder människor, större delen av mänskligheten, till frihet och rättvisa, att bestämma sin egen framtid på egen hand. Nu har de helt övergått till ett radikalt förnekande av moraliska normer, religion och familj.

Låt oss svara på några mycket enkla frågor för oss själva. Jag vill nu återkomma till det jag sa, jag vill vända mig till alla medborgare i landet – inte bara till de kollegor som är i salen – till alla medborgare i Ryssland: vill vi ha här i vårt land, i Ryssland, istället för mamma och pappa fanns ”förälder nummer ett”, ”nummer två”, ”nummer tre” - är de helt galna redan där? Vill vi verkligen att perversioner som leder till förnedring och utrotning ska påtvingas barn i våra skolor från lågstadiet? Att trummas in i dem att det ska finnas andra kön än kvinnor och män, och att erbjudas en könsbytesoperation? Vill vi allt detta för vårt land och våra barn? För oss är allt detta oacceptabelt, vi har en annan, vår egen framtid.

Jag upprepar, de västerländska eliternas diktatur är riktad mot alla samhällen, inklusive folken i västländerna själva. Detta är en utmaning för alla. Ett sådant fullständigt förnekande av människan, störtandet av tron ​​och traditionella värderingar, undertryckandet av friheten får drag av en ”omvänd religion” - ren satanism. I bergspredikan talar Jesus Kristus, som fördömer de falska profeterna, och säger: På deras frukter kommer ni att känna dem. Och dessa giftiga frukter är redan uppenbara för människor – inte bara i vårt land, i alla länder, inklusive för många människor och i själva västerlandet.

Världen har gått in i en period av revolutionära omvandlingar, de är av grundläggande karaktär. Nya utvecklingscentra bildas, de representerar majoriteten – majoriteten! – av världssamfundet och är redo att inte bara förklara sina intressen, utan också att skydda dem, och se multipolaritet som en möjlighet att stärka sin suveränitet, vilket innebär att få verklig frihet, ett historiskt perspektiv, sin rätt till oberoende, kreativ, ursprunglig utveckling, till en harmonisk process.

Över hela världen, inklusive i Europa och USA, har vi som sagt många likasinnade, och vi känner att vi ser deras stöd. En befriande, antikolonial rörelse mot unipolär hegemoni håller redan på att utvecklas inom de mest skilda länder och samhällen. Dess aktiva roll kommer bara att växa. Det är denna kraft som kommer att avgöra den framtida geopolitiska verkligheten.

 

Kära vänner!

Idag kämpar vi för en rättvis och fri väg, först och främst för oss själva, för Ryssland, för att diktat, despotism för alltid ska stanna kvar i det förflutna. Jag är övertygad om att länder och folk förstår att en politik som bygger på någons exklusivitet, på undertryckande av andra kulturer och folk, är i sig kriminell, att vi måste vända detta skamliga blad. Den västerländska hegemonins kollaps som har börjat är oåterkallelig. Och jag upprepar igen: det blir inte som tidigare.

Det slagfält som ödet och historien har kallat oss till är slagfältet för vårt folk, för det stora historiska Ryssland. (Applåder.)  För det stora historiska Ryssland, för framtida generationer, för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Vi måste skydda dem från förslavning, från monstruösa experiment som syftar till att förlama deras sinnen och själar.

Idag kämpar vi för att det aldrig skulle falla någon in att Ryssland, vårt folk, vårt språk, vår kultur kan tas och raderas ur historien. Idag behöver vi konsolidering av hela samhället, och sådan sammanhållning kan bara baseras på suveränitet, frihet, skapande och rättvisa. Våra värderingar är medmänsklighet, barmhärtighet och medkänsla.

Och jag vill avsluta mitt tal med en sann patriot Ivan Aleksandrovitj Iljins ord: ”Om jag betraktar Ryssland som mitt fosterland, så betyder detta att jag älskar på ryska, begrundar och tänker, sjunger på och talar ryska; att jag tror på det ryska folkets andliga styrka. Dess ande är min ande; dess öde är mitt öde; dess lidande är min sorg; dess blomstring är min glädje.”

Bakom dessa ord finns ett stort andligt val, som under mer än tusen år av rysk stat följdes av många generationer av våra förfäder. Idag gör vi detta val, medborgarna i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, invånarna i regionerna Zaporozje och Cherson har gjort detta val. De valde att vara med sitt folk, att vara med fosterlandet, att leva dess öde, att vinna tillsammans med det.

Bakom oss finns sanningen, bakom oss finns Ryssland!

(Applåder.)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.