30 maj 2022

Vad väntar västvärlden?

Michael Hudson, ekonom och författare till "Super-Imperialism" och den nyligen publicerade "Destiny of Civilization", menar att Europa har förlorat sin självständighet genom att följa USA:s taktpinne i fråga om Kina och Ryssland.

Han intervjuades nyligen av Peter Scott på RT, en TV-kanal som är förbjuden i hela EU, ett förbud som dock strider mot svensk grundlag.

PS: Välkommen till programmet, Michael.

Michael Hudson: Fint att vara tillbaka.

PS: Låt oss låtsas att alla dessa europeiska program, sådana som REPOWER-programmet 1), träder i kraft, hur förväntar du dig att EU:s läge i världen då kommer att se ut?

MH: Tja, EU kommer att pressas ekonomiskt. Det ville vara ett kraftpaket inom världsekonomin men under den senaste månaden har euron sjunkit stadigt mot dollarn och den är på väg mot kursen en dollar per euro. Det beror på att EU måste betala mängder av utländsk valuta för att skaffa sin energi, mat och vapen. EU krymper jämfört med andra ekonomier.

PS: Hur tror du att EU:s ställning kommer att se ut i förhållande till draglokomotiv som Kina?

MH: Tja, det är uppenbart att EU åkt ut ur spelet. Istället för att sätta sina egna intressen först sätter EU faktiskt USA:s intressen i första rummet. EU agerar mer som en satellit till USA än att försöka ta hand om sitt eget öde. Hela planen för EU för 20 år sedan var att bli rikt genom att investera i Ryssland, investera i Kina och genom ett ömsesidigt utbyte. Och nu har man bestämt sig för att stoppa allt detta. USA har absorberat Europa. Kriget i Ukraina är ett krig pådrivet av USA främst för att dra in Europa i USA:s omloppsbana och förhindra europeiska transaktioner med Ryssland eller Kina. Så Västeuropa lämnas nu utanför när Ryssland, Kina och Eurasien går och resten av Asien ångar vidare. Europa kommer helt enkelt att hamna på efterkälken. Det förlorar sina exportmarknader, det pressas och det har - som du nyss nämnde – höjt pensionsåldern eftersom det inriktar sin budget på att köpa amerikanska vapen istället för att investera i sin industri som det hade gjort sedan 1945.

PS: Du har faktiskt skrivit att Europa har upphört att vara en självständig stat. Du har nästan sagt att USA vill kapa av EU:s handelsförbindelser med Ryssland och Kina. Exakt hur kom du till den slutsatsen och tror du att den här tänkbara amerikanska planen kommer att lyckas?

MH: Tja, jag läste helt enkelt president Bidens och hans teams tal. De har sagt att Kina är USA:s fiende nummer ett. Om du kallar ett land din existentiella fiende nummer ett kommer du inte att öka din handel och ditt ömsesidiga beroende med det landet. Och de har redan insisterat på att deras allierade inför sanktioner – det vill säga bojkottar - inte bara rysk export av olja och jordbruksprodukter utan även av titan, helium och allt annan som Ryssland exporter. Europa har följt USA:s anvisningar att inte ha kontakt med Ryssland och utan kontakt med Ryssland kommer det inte att ha kontakt med Kina eftersom Kina förstår att Europa efterhand kommer att göra exakt samma mot dem som man gjort mot Ryssland.

PS: Uppenbarligen som ett resultat av den nuvarande situationen har Ryssland och Kina under många år nu närmat sig varandra diplomatiskt och ekonomiskt. Ser du ett globalt maktskifte utvecklas under de kommande 5, 10 åren eller så?

MH: Det nuvarande kriget delar världen i två delar. Det kommer att finnas ett US-dollar-område bestående av USA, Europa och dess satelliter. Och det kommer att finnas ett multipolärt område; Det kommer att finnas en grupp bestående av Ryssland och Kina som tillsammans helt enkelt kommer att föreslå ett helt annat sätt att organisera världsekonomin för Afrika, Latinamerika och andra asiatiska länder. Och andra asiatiska länder, Latinamerika och den globala södern kommer att se att de kan få ett bättre avtal med Ryssland och Kina än de kan få med USA.

PS: Som baksida på myntet kan man hävda att den existerande situationen, världsordningen, bara har cementerats än fastare av detta krig. Du ser ett Nato som är mer sammansvetsat än någonsin, du ser ett Europa mer enat än någonsin. Du ser kanske Finland och Sverige på väg in i Nato. Vad säger du om detta Michael?

MH: Denna integration av Europa i USA:s sfär blir som en ny Berlinmur. Den har isolerat USA från hela resten av världen. Så istället för en seger för USA har landet isolerat sig själv eftersom de amerikanska strategerna har insett att de håller på att förlora det ekonomiska kriget mot Kina, Ryssland och hela gruppen av utvecklingsländer. Allt de kan försöka göra är att hålla fast vid Europa som sin enda inkomstkälla och tillskansa sig från Europa vad de inte längre kan få från något annat land.

PS: Förutom att det pågår ett krig på marken pågår uppenbarligen också ett ekonomiskt krig. Du har själv noterat att Nord Stream 2 (gasledningen från Ryssland till Tyskland) var ett av de första offren för denna kris. I vilken utsträckning ser vi nu en internationell konflikt om energiresurser växa fram? Vi kan nu se hur EU försöker göra sig oberoende av rysk energi, där USA försöker delvis fylla luckan med LNG (flytande gas/Ö.a.). Så har vi Ryssland som nu säljer olja till Indien och Kina.

MH: Det viktiga med att rysk olja säljs till Indien är att den säljs i rubel, de säljs inte längre i dollar. Hela oljehandeln är nu avdollariserad. Handeln kommer att ske i rubel, i kinesiska yuan och i andra valutor. Men dollarn kommer att lämnas därhän. Hela idén om dollardiplomati, om dollarns snålskjuts och monetär imperialism har gått upp i rök. Alla trodde att det skulle ta 10 år för Ryssland, Kina och andra länder att bryta sig loss. Ändå har USA själv brutit sig loss från de andra länderna genom att stjäla Afghanistans, Venezuelas och nu Rysslands valutareserver. Ingen kommer längre att köpa olja, handla och investera i dollar eftersom USA helt enkelt kan beslagta vilka pengar de vill från länder som vägrar överlåta sitt ekonomiska överskott till amerikanska investerare och amerikanska handelsföretag. USA har isolerat sig. Det har skjutit sig själv i foten.

PS: På tal om valutor, Ryssland är för närvarande det mest sanktionerade landet i världen, men rubeln har ändå återhämtat sig till långt över förkrigsnivån. I vilken utsträckning tror du att västländernas sanktioner mot Ryssland har slagit tillbaka mot de länder som infört dem?

MH: Det har verkligen varit mycket positivt för Ryssland. De första sanktionerna infördes mot ryskt jordbruk, som t.ex. ost från Litauen. Så nu producerar Ryssland sin egen ost. När du sanktionerar ett land, tvingar du det landet att bli mer självständigt i sin egen produktion. President Putin har redan sagt att han nu kommer att satsa på importsubstitution. Om han inte kan köpa viss import från USA kommer han nu istället att sätta upp fabriker i Ryssland för att producera själva. Det finns inget som talar för att Ryssland inte kan göra detta och vara sin egen industrimakt. Ryssland behöver inte väst. Men västvärlden behöver fortfarande Ryssland. Du nämnde att Europa vill klara sig utan rysk olja och istället importera amerikansk flytande naturgas. Men Europa saknar hamnar som kan ta emot denna naturgas. Det kommer att behöva spendera fem miljarder dollar för att bygga de hamnar som behövs. Det kommer att ta många år. Vad ska Tyskland och Europa ta sig till under tiden? Kommer de att låta rören frysa i folks hus? Så att rören går sönder och ger översvämningar i husen? Kommer fabrikerna att sakta ner? Redan har tyska gödselföretag fått lägga ner eftersom de inte kan få nödvändig gas. Gasen kommer att dröja åravis. Utan gödsel, hur ska tyskarna kunna göra sitt jordbruk hållbart? Nåväl, det kommer de inte att kunna. Så Europa kommer att öka sitt livsmedelsunderskott. Det kommer att öka sitt energiunderskott. Det begår i princip självmord för amerikanernas räkning. Jag vet inte hur länge det politiska systemet i Europa kommer att stå ut med ledare som representerar Amerika istället för sina egna nationella intressen.

PS: När inflationen och konsumentpriserna fortsätter att stiga i USA så hävdar Joe Biden att allt är Rysslands fel. Ser det ut som att amerikanska skattebetalare köper den historien?

MH: Media är väldigt ensidiga här. Jag tror att många köper historien eftersom Ryssland inte har varit särskilt bra på PR. Verkligheten är till exempel att Ukraina inte kan exportera sin spannmål eftersom Ukraina självt har minerat Svarta havet. Om du har lagt ut minor som kommer att blockera fartyg i Svarta havet, betyder det att försäkringsbolagen inte kommer att vilja försäkra fartygen och deras spannmålslast. Allt detta skylls på Ryssland, men det var inte Ryssland som placerade ut minorna – det var Ukraina. Men just nu finns det ett sådant rashat mot ryssar, att amerikaner verkligen tror på allt och ryssarna får skulden för allt. Det var liknande när första världskriget bröt ut. Jag bor i Forest Hills i New York City och tyska familjer som bodde här var tvungna att byta namn - bort från tyska namn - och låtsas vara svenska eller något annat. Donald Trumps familj t.ex. var tvungen att låtsas vara svensk, inte tysk. Det fanns en sådan antitysk familj. Sedan var det japanerna som internerades i läger under andra världskriget. Så det amerikanska samhället är ett hatfyllt samhälle och det amerikanska imperiet är verkligen ett imperium av hat och antagonism. Sättet de ser på världen är "Vi mot Dem" och Ryssland är de nya "Dem".

PS: Beslagtagandet av ryska ekonomiska tillgångar – hundratals miljarder dollar – i väst är verkligen ett kontroversiellt prejudikat. Moskva har kallat det stöld. Vilken inverkan har detta haft på den amerikanska ekonomin och på själva dollarn som en global reservvaluta?

MH: Ingen inverkan alls på den amerikanska ekonomin som sådan. Om Ryssland förlorar de 300 miljarder dollar som stals kommer det att vara en stor seger för Ryssland. Detta eftersom det betyder att inget lands besparingar i USA är säkra. Vilket land som helst som denominerar sin handel i amerikanska dollar, vilket land som helst som investerar i USA, om du inte kan få din regering att följa USA:s diktat så kan USA helt enkelt ta dina pengar – så som vi tog Rysslands pengar, Afghanistans pengar och Venezuelas pengar. Så vad aktionen mot Ryssland i huvudsak inneburit, är att USA förstört utlandets förtroende för USA:s ekonomi och den amerikanska regeringen. Under de senaste 75 åren har den amerikanska dollarn och amerikanska statsskuldväxlar, utställda av den amerikanska staten, obligationer, varit den säkraste investeringen i världen. Nu är de den mest riskfyllda investeringen. Så vad detta betyder är att den amerikanska ekonomin har frikopplat sig från den asiatiska ekonomin, från de latinamerikanska och de afrikanska ekonomierna. Amerikanerna har frikopplat sig trots att landet inte är självförsörjande. Det är beroende av främmande länder, särskilt Kina och andra asiatiska länder, för sin industriella export och det är beroende av Ryssland för mycket av sitt helium, titan, iridium, palladium ... all denna export som det inte kommer att få hädanefter. Så Amerika har i princip begått handelssjälvmord och ekonomiskt självmord. Ryssland verkar ha förlorat sina 300 miljarder dollar, men å andra sidan kan det nu efterhand kompensera sig med alla utländska investeringar som finns i Ryssland och landets position i världen som en pålitlig ekonomi har ökat, och ökat starkt, i förhållande till USA:s.

PS: Ryssland, Kina och Indien är bland de länder som nu kräver en ny, multipolär världsordning – en ordning utan ett starkt beroende av USA och dess allierade. Verkar detta som ett realistiskt scenario för dig?

MH: Nåväl, krisen kommer i sommar. Nu när olje- och livsmedelspriserna och fraktpriserna stiger kraftigt kommer Latinamerika, Afrika och stora delar av Asien få enorma underskott i sina betalningsbalanser. Dessa underskott i handelsbalansen för olja, livsmedel och sjöfart kommer att gå hand i hand med enorma utländska skulder denominerade i dollar, skulder till utländska obligationsinnehavare och utländska banker. Det får konsekvenser. Vad som troligen kommer att ske är massiva betalningsinställelser av skulder till amerikanska obligationsinnehavare och amerikanska banker. Vid det laget kan Ryssland, Kina och deras allierade säga: "Vi kan skapa parallella institutioner i världen. Vi kan skapa vår internationella valutafond för att ge dig kredit. Vi kan skapa vår egen världsbank för att främja faktisk, positiv utveckling och utan något beroende av USA:s exportörer. Så USA:s politik har drivit in andra länder i Kinas och Rysslands eurasiska omloppsbana, Iran kommer att ansluta sig, Indien kommer att följa med liksom Indonesien. Alla dessa länder kommer nu att ha något som de aldrig haft tidigare; de har sin egen kritiska massa. De kan handla sinsemellan och vara självförsörjande. De behöver inte dollarn längre. Det är det som skiljer dagens situation från 1970-talets då tredje världens länder och alliansfria nationer försökte skapa en ny internationell ekonomisk ordning men misslyckades. Deras ekonomier var för små. Nu har de tillräckligt med utrymme för att inte behöva Amerika. Du kommer att se resten av världen rusa bort från dollarområdet, och lämna kvar Europa som en del av USA:s ekonomi på bekostnad av den egna levnadsstandarden.

PS: Vilka länder tror du vinner mest på den pågående politiska och ekonomiska turbulensen?

MH: Jag vet inte om man ska tala om att vinna. Men i så fall skulle jag säga att Ryssland och Kina kommer att bli de stora vinnarna. För Rysslands del beror det på att de amerikanska sanktionerna mot landet har tvingat ryssarna att göra något som de kunde ha gjort redan för ett halvt sekel sedan. De har tvingat Ryssland att skapa sin egen konsumtionsvaruindustri, ett eget industriellt take off. Ryssland kan nu bygga sina egna anläggningar, sin utrustning och sina fabriker och anställa sin egen arbetskraft för att producera det man tidigare köpte från Europa. Så Ryssland kommer inte att behöva Europa längre. Europa har förlorat den ryska marknaden. Utan den ryska marknaden ser jag inte var Europa kan ersätta den eftersom USA inte släpper in europeiska varor. USA är protektionistiskt. Europa kommer att pressas men i slutändan kommer det ändå att hamna i de ryska och kinesiska omloppsbanorna, men först efter år av lidande.

PS: Det pratas mycket om västerländsk enhet men det är uppenbart att denna kostar på ekonomiskt. Kommer smärtan att få andra länder att följa Ungern och Serbien och säga att nu får det vara nog, vi är klara med det här.

MH: Västerländsk enhet är en enkelriktad enhet. Västerländsk enhet innebär att USA säger till andra länder: "Gör vad vi säger åt er att göra”. Om andra länder inte gör som Amerika säger åt dem, behandlas de som fiender. På samma sätt som Ungern har behandlats som en fiende. Det diskuteras om hur man ska straffa Ungern. Amerikanerna har ingen aning om vad man ska erbjuda för att locka med andra länder på detta. Allt USA kan göra är att upprepa: "Vi kan bomba dig om du inte gör som vi säger. Vi har inget positivt att erbjuda dig. Vi har inga handelsalternativ att erbjuda dig. Vi har ingen investering att erbjuda dig som inte syftar till att plundra dig. Allt vi kan göra är att bomba dig, hota dig och sanktionera dig och försöka skada dig”. Det är det enda sätt som USA, och nu Europa, kan relatera till resten av världen. Det är ett förgiftat förhållande. Det är ett sätt som garanterat stöter bort resten av världen.

PS: Om vi tänker oss tiden efter kriget. Hur tror du att relationerna mellan USA och Ryssland eller EU och Ryssland då kommer att se ut?

MH: Permanent fientliga i 20 år tills Europa kollapsar och tills USA går in i en lång depression. Det kommer inte att ske något närmande. Det blir ingen uppgörelse eftersom USA:s industriekonomi bara duger till att producera vapen. Det enda USA kan erbjuda andra länder är bombplan och och andra vapen. Inget som höjer levnadsstandarden. USA kommer att bli alltmer fientligt mot resten av världen. Det stora hotet är att USA till slut kommer att säga, "Ja, nu kommer vi att spränga världen”. De människor som styr USA:s politik tänker faktiskt så, de har tänkt så i 20 år. Jag har arbetat med dessa människor och de tvekar inte att spränga världen om de inte kan få resten av världen att underkasta sig. Det är en verklig fara för resten av världen och det tvingar den att dra sig undan från USA:s omloppsbana. Jag tror att det var Henry Kissinger som sa "Att vara en fiende till Amerika kan vara farligt, men att vara en vän är ödesdigert”. Tja, den amerikanske vän som nu verkligen är i fara är Europa. Fienderna kommer att klara sig bra eftersom de åtminstone är vänner med varandra.

1) Som svar på Rysslands invasion av Ukraina har EU-kommissionen presenterat den så kallade REPowerEU Plan, med syfte att spara energi, producera ren energi och diversifiera energileverantörerna. (Nyhetsbankens not).

* Utskrift av intervjun 19 maj på RT, http://thesaker.is/michael-hudson-interview-with-rt-transcript/

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.