9 maj 2022

Putins tal på 77:e Segerdagen


President Vladimir Putin underströk i sitt traditionsenliga tal på Segerdagen idag att den ryska militära insatsen i Ukraina var en preventiv aktion för att förekomma ett stort anlopp på det rysktalande Donbass.

Kära medborgare i Ryssland! öppnade president Vladimir Putin sitt tala på Röda torget när han tog emot militärparaden på 77-årsdagen av Sovjetunionens seger över Hitlerfascismen.
- Jag gratulerar er till den stora segerdagen! Försvaret av fosterlandet, när dess öde avgjordes, har alltid varit heligt. Med sådana känslor av äkta patriotism reste sig Minin och Pozjarskijs folkuppbåd (1611) för fäderneslandet, gick till attack på Borodinofältet (1812), slogs mot fienden nära Moskva och Leningrad, Kiev och Minsk, Stalingrad och Kursk, Sevastopol och Charkov (1941-45).

- Så nu, i dessa dagar kämpar ni för vårt folk i Donbass. För vårt fosterland Rysslands säkerhet.

- Den 9 maj 1945 är för alltid inskriven i världshistorien som en triumf för vårt förenade sovjetfolk, dess enhet och andliga kraft, en oöverträffad bedrift vid i frontlinjen och på hemmafronten.

- Segerdagen är nära och kär för var och en av oss. Det finns ingen familj i Ryssland som inte drabbades av det stora fosterländska kriget. Dess minne bleknar aldrig. Den här dagen, i den ändlösa strömmen av "Odödliga regementet" - barn, barnbarn och barnbarnsbarn till hjältarna från det stora fosterländska kriget. De bär på fotografier av sina släktingar, stupade soldater som förblivit unga för evigt och veteraner som redan har lämnat oss.

- Vi är stolta över den obesegrade, tappra generationen av segrare, att vi är deras arvtagare, och det är vår plikt att bevara minnet av dem som krossade nazismen, som lämnade oss i arv att vara vaksamma och göra allt för att fasan av ett globalt krig inte inträffar igen.

- Och därför har Ryssland, trots alla oenigheter i internationella relationer, alltid förespråkat skapandet av ett system med jämlik och odelbar säkerhet, ett system som är livsviktigt för hela världssamfundet.

- I december förra året föreslog vi att man skulle sluta ett avtal om säkerhetsgarantier. Ryssland uppmanade västvärlden till en ärlig dialog, att söka efter rimliga kompromisslösningar, att ta hänsyn till varandras intressen. Förgäves. Nato-länderna ville inte lyssna på oss, vilket betyder att de faktiskt hade helt andra planer. Och vi såg det.

- Uppenbart pågick förberedelser för ytterligare en straffoperation i Donbass, för en invasion av våra historiska områden, inklusive Krim. I Kiev tillkännagav de ett eventuellt förvärv av kärnvapen. Nato-blocket har påbörjat en aktiv militär utveckling av de territorier som gränsar till oss.

- Således skapades systematiskt ett hot som är absolut oacceptabelt för oss, dessutom direkt vid våra gränser. Allt tydde på att en sammandrabbning med nynazister, Bandera-anhängare, som USA och deras yngre partners satsade på, skulle vara oundviklig.

- Jag upprepar, vi har sett hur den militära infrastrukturen utvecklas, hur hundratals utländska rådgivare började arbeta, det var regelbundna leveranser av de modernaste vapnen från Nato-länder. Faran ökade för varje dag.

- Ryssland riktade ett preventivslag mot aggression. Det var ett nödvändigt, lägligt och korrekt beslut. Ett beslutet av ett suveränt, starkt och oberoende land.

- USA började, särskilt efter Sovjetunionens kollaps,  prata om sin exklusivitet och förödmjukade därmed inte bara hela världen utan också sina egna satelliter, som måste låtsas att de inte märkte någonting och ödmjukt sväljer allt.

- Men vi är ett annat land. Ryssland har en annan karaktär. Vi kommer aldrig att ge upp kärleken till fosterlandet, tro och traditionella värderingar, våra förfäders seder, respekt för alla folk och kulturer.

- Och i väst har man tydligen bestämt sig för att avskaffa dessa tusenåriga värderingar. Sådan moralisk förnedring blev grunden för cyniska förfalskningar av andra världskrigets historia, uppviglande till russofobi, hyllande av förrädare, hånande av minnet av sina offers, utradering av modet hos dem som uthärdade och vann segern.

- Vi vet att amerikanska veteraner som ville komma till paraden i Moskva i praktiken förbjöds att göra det. Men jag vill att de ska veta att vi är stolta över era bedrifter, ert bidrag till den gemensamma segern.

- Vi hedrar alla de allierade arméernas soldaters - amerikaner, britter, fransmän - deltagare i motståndet, de modiga soldaterna och partisanerna i Kina - alla som besegrade nazismen och militarismen.

- Kära kamrater! Idag kämpar milismännen i Donbass, tillsammans med den ryska arméns kämpar, i sitt eget land, där Svyatoslav och Vladimir Monomakhs folkuppbåd, Rumyantsevs och Potemkins, Suvorovs och Brusilovs soldater kämpade mot fienden, där hjältarna i det stora fosterländska kriget - Nikolai Vatutin, Sidor Kovpak, Liudmila Pavlitjenko offrade sina liv i kampen.

- Jag vänder mig nu till våra väpnade styrkor och Donbass-milisen. Ni kämpar för fosterlandet, för dess framtid, så att ingen glömmer lärdomarna från andra världskriget. Så att det inte ska finnas plats i världen för bödlar, straffexpeditioner och nazister.

- Idag böjer vi våra huvuden inför det välsignade minnet av alla som gav sitt liv i det stora fosterländska kriget, inför minnet av dessa söner, döttrar, fäder, mödrar, farfäder, män, fruar, bröder, systrar, släktingar och vänner.

- Vi böjer våra huvuden inför minnet av martyrerna i Odessa, som brändes levande i fackföreningarnas hus i maj 2014. Innan minnet av de äldre, kvinnor och barn i Donbass, civila som dött av hänsynslös beskjutning, av nazisters barbariska attacker. 

- Vi böjer våra huvuden inför våra vapenbröder, som dog de modigas död i en rättfärdig kamp - för Ryssland.

--- En tyst minut tillkännages.----

-  Var och en av våra soldaters och officerares död är en sorg för oss alla och en irreparabel förlust för släktingar och vänner. Staten, regioner, företag, offentliga organisationer kommer att göra allt för att ge sådana familjer vård och hjälpa dem. Vi kommer att ge särskilt stöd till de dödas och de skadade kamraternas barn. Ett presidentdekret om detta undertecknades idag.

- Jag önskar de skadade soldaterna och officerarna ett snabbt tillfrisknande. Och jag tackar läkare, ambulanspersonal, sjuksköterskor, medicinsk personal på militärsjukhus för deras osjälviska arbete. En djup bugning för er för att ni kämpar för varje liv - ofta under eld, i frontlinjen, utan att skona er själva.

- Kära kamrater! Nu här, på Röda torget, står soldater och officerare från många regioner i vårt vidsträckta moderland skuldra vid skuldra, inklusive de som kom direkt från Donbass, direkt från stridszonen. Vi minns hur Rysslands fiender försökte använda grupper av internationella terrorister mot oss, försökte så nationell och religiös fiendskap för att försvaga och splittra oss inifrån. Ingenting lyckades. 

- Idag är våra kämpar av olika nationaliteter tillsammans i strid och täcker varandra från kulor och granatsplitter som bröder. Och detta är Rysslands styrka, den stora, oförstörbara styrkan hos vårt enade mångnationella folk. Idag försvarar ni det som era fäder och farfäder och morfäder kämpade för. För dem har den högsta meningen med livet alltid varit fosterlandets välbefinnande och säkerhet. Och för oss, deras arvingar, är hängivenhet till fosterlandet den viktigaste värderingen, ett pålitligt stöd för Rysslands självständighet.

- De som krossade nazismen under det stora fosterländska kriget visade oss ett exempel på hjältemod för alla tider. Det var en generation av vinnare, och vi kommer alltid att se upp till den!

Ära våra tappra väpnade styrkor! För Ryssland! För seger! Hurra!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.