26 mars 2022

Sverige behöver inte Nato...

Idag hölls ett protestmöte på Sergels torg i Stockholm idag under parollerna "Nej till Nato - Nej till krig".

"Sverige behöver inte Nato för fred, det är Nato som behöver Sverige för krig!" var en återkommande formulering.

Så här sa Eva Jonsson från "Nej till Nato" i sitt tal:

Också i Sverige har vi ett militär-industriellt komplex, som styr opinionsbildning och politiska beslut. Krigsmaterielindustrin, politiker och media sjunger samma sång;
de står för samma narrativ, som man säger.

Och i stor utsträckning har de samma ägare.Därför får vi i media och riksdagsdebatter en helt falsk bild av världen, en ensidig och starkt förvrängd bild av pågående konflikter.

Det är osanning eller selektivt valda fakta,
som passar narrativet att Nato är nyckeln till fred, fast sanningen är den motsatta:
Det är USA och Nato som ligger bakom de allra flesta konflikter i vår tid, inklusive det krig som nu pågår i Ukraina.

Nato är inte en fredsorganisation!
Nato är inte en försvarsallians, utan en offensiv militärallians.

Vilken är Natos plan?
USA och Nato är på jakt efter Rysslands naturtillgångar.
De vill komma åt Rysslands långa kust mot Arktis.
Och de gör ingen hemlighet av sina planer.
De talar öppet om att Ryssland borde styckas i tre delar.
Det handlar om kolonial erövring av ett land med stora naturresurser.

Sveriges naturresurser är i sammanhanget inte särskilt intressanta,
men Sveriges strategiska läge är viktigt.
I vårt land finns också tekniskt kunnande
som USA behöver för att nå sina mål.

Sverige behöver inte Nato,
det är Nato som behöver Sverige.

Sverige behöver inte Nato för fred,
det är Nato som behöver Sverige för krig!

Finland deklarerade i sin utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse från november 2020 att ”om Finland utsätts för ett väpnat angrepp, försvarar sig Finland i enlighet med FN:s stadga. Finland tillåter inte att dess territorium utnyttjas i fientligt syfte mot andra stater.”

En sådan klar deklaration borde också Sverige utfärda!

Och i den finska Kärnenergilagen sägs att
”det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar
samt att här framställa, inneha och spränga sådana”.

Även en sådan bestämmelse borde Sverige ha.

Att hålla Sverige utanför krig är oerhört viktigt.
Det handlar om våra liv, om våra barns liv.
Och nu är det verkligen på allvar.

Därför kräver vi:
Försvara och återupprätta Sveriges alliansfrihet!
Säg upp värdlandsavtalet med Nato!

Därför säger vi Nej till Nato!


Efter Eva Jonsson från "Nej till Nato" talade bl.a. Agneta Norberg (t h på bilden), ordf. i Sveriges fredsråd, en representant "Solidaritetssystrarna" samt Eva Myrdal  och Christer Lundgren från Folket i Bild. Lundgren ställde fem frågor i sitt tal:

1. Ska Sverige gå i krig?

Det är vad ett medlemskap i Nato innebär: en svensk förpliktelse att gå i krig.

Om ett eller flera Nato-länder anser sig ha blivit utsatt för en väpnad attack, så åligger det varje medlemsstat att försvara dem. Det säger artikel 5 i Natos grunddokument.

Det enda tillfälle hittills i Natos historia då artikel 5 har utnyttjats var den 12 september 2001, dagen efter terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Då förpliktade Nato sina medlemmar att bistå Förenta staterna i dess svar på attackerna. Och det svaret var USA:s krig mot Afghanistan – ett land som inte hade något med terrorattackerna att göra.

Följaktligen deltog Nato i det kriget mot Afghanistan, som varade i tjugo år, och det gjorde också Sverige, fast vårt land inte är Natomedlem.

Sverige deltog alltså i Förenta staternas och Natos krig mot Afghanistan utan att vi var förpliktigade att göra det.

Det leder till nästa fråga:

2. Ska Sverige gå i krig mot Ryssland?

Natos strategi utpekar Ryssland som huvudfienden.

Som medlem i Nato skulle också Sverige se Ryssland som en fiende, vilket vårt lands politiska och militära ledare redan tycks göra. Men Sverige vore som Natomedlem också förpliktat att gå i krig om något land angrips av Ryssland – eller påstår sig ha angripits av Ryssland.

Ett krig som det i Ukraina – eller en mindre skärmytsling i Baltikum – skulle alltså omedelbart leda till att Sverige råkade i krig med vår granne i öster, stormakten Ryssland.

Sverige skulle inte kunna välja att som buffertstat stå utanför kriget, en neutralitet som i 200 år har hållit vårt land utanför krig; vi skulle genast bli en framskjuten del av Natos krigsfront.

Senast Sverige krigade mot Ryssland, förlorade vi halva riket. Denna gång är risken stor att vi går miste om återstoden, eller att vårt land styckas upp.

Eller rättare sagt: Vad som efter ett sådant krig återstår av landet. För nästa fråga är:

3. Ska Sverige gå i krig mot kärnvapenmakten Ryssland?

Vi kan med ganska stor säkerhet säga att vid en stor konfrontation mellan Ryssland och Nato, alltså ett tredje världskrig, kommer kärnvapen till bruk.

Natos strategi, som formulerades 1954, är att redan i inledningsskedet av ett sådant krig sätta in kärnvapen. På denna punkt har strategin inte förändrats.

Det gör det mycket sannolikt att också Ryssland kommer att tillgripa sådana vapen för att slå ut strategiska militära mål.

Om svenskt territorium används som avskjutningsramp, eller som genomgångsområde för Förenta staternas trupper och strategiska bombflyg, är det högst sannolikt att vårt land utsätts för bombningar även med kärnvapen.

En fjärde fråga rör vem som tjänar på krig, vem som driver fram konfrontation, vem som ser Sverige som bricka i det stora spelet. Alltså:

4. Ska Sverige gå i krig för att krigshökar i USA vill ha krig i Europa?

Makthavarna i Washington D.C. – i första hand State Department, kongressen och krafter inom underrättelseorganen – driver på konfrontationen mellan Nato och Ryssland.

De har genomdrivit hårda sanktioner mot Ryssland – sanktioner som slår tillbaka hårt, främst mot Europa.

Vi har redan drabbats av konsekvenserna: kraftigt höjda priser på el, bensin och diesel, mat etc. Det betyder ökad inflation, det vill säga att våra pengar blir mindre värda, jordbruk och industrier slås ut, levnadsstandarden sjunker.

På sikt kan det också betyda att Förenta staterna och Storbritannien än en gång driver fram ett krig i Europa. Ett krig för regimskifte i Ryssland. Ett krig med förödande effekter för oss i Europa.

Nato är Washingtons redskap för att skapa krig i Europa. Ukraina blev ett offer för den strategin. Risken är stor – för att inte säga överhängande – att också Sverige som framskjuten postering i Natofronten blir ett sådant bondeoffer.

5. Är då Nato ett skydd om Sverige blir indraget i krig?

Jag upprepar vad Eva Jonson sade: Sverige behöver inte Nato för att bevara fred, det är Nato som behöver Sverige för sitt krig mot Ryssland.

Som alliansfri buffertstat har vi undgått krig i 200 år, nu slåss politikerna om att dra in vårt land i krig med Ryssland. Det gick illa 1809. Det kommer att gå mycket illa denna gång! Liksom för Ukraina.

I stället för att ytterligare trappa upp konfrontationen bör Sverige genom förtroendeskapande åtgärder bidra till avspänning och gemensam säkerhet.

Sveriges försvar bör inriktas på att i huvudsak med egna krafter försvara det egna territoriet, inte på krig utomlands under främmande makts befäl och i främmande makts intresse.

Vi ska försvara freden!

Vi ska slå vakt om alliansfriheten!

Därför kräver vi:

·        Sluta öva angreppskrig från svenskt territorium!

·        Bort med USA:s och Natos bombplan, krigsfartyg och atomvapen från Sverige!

·        Säg upp värdlandsavtalet med Nato!

·        Säg NEJ till Nato!


På mötet spelade och sjöng Jan Hammarlund Buffy Saint Maries "Den evige soldaten" och P-O Österholm spelade en folkmelodi från Jämtland på horn.

Stämningen var god om än sammanbiten med tanke på det oerhörda mediatryck som råder just nu att framställa vapenhjälp till Ukraina som en väg till fred.

Stefan Lindgren


 

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.