29 mars 2022

500 leasade plan stannar i Ryssland


Branschorganisationen för de irländska leasingföretagen Aircraft Leasing Ireland (ALI) uppger att den i allt uppfyllt EU:s sanktioner och sagt upp alla leasingkontrakt med ryska flygbolag.

Organisationen uppger emellertid att de med "växlande framgång" försökt få tillbaka flygplanen från Ryssland. I ALI ingår AerCap , som har cirka 150 flygplan värda 2,1 miljarder euro leasade till Ryssland liksom SMBC Aviation Capital och Avolon.

Utländska uthyrare äger ca 400 flygplan till ett värde av över 9 miljarder euro som befinner sig i ryska händer. Det blir allt mer sannolikt att dessa uthyrare inte kommer att få tillbaka sina plan, eftersom den ryska regeringen beslutat att förbjuda dem att lämna landet, som ett sätt att bygga upp säkerheter mot västvärldens beslag av ca 300 miljarder dollar ur den ryska valutareserven.

Uthyrarna kommer antingen att tvingas avskriva planen eller kan välja att processa mot Ryssland vilket kan ta många år och inte garanterat ger framgång.

Leasingföretaget Avolon uppger att det lyckats få tillbaka fyra av 14 flygplan. SMBC Aviation Capital har 34 flygplan leasade till Ryssland, till ett värde av 1,3 miljarder dollar .

Tidigare har Rysslands transportminister Vitalij Saveljev sagt att de leasade flygplanen i Ryssland kommer att kunna lösas ut till en total kostnad av 20 miljarder dollar.

Så länge de inte löses ut kan Ryssland köra dem i inrikestrafik.

Källa : RIA Nyheter

2 kommentarer:

Underteckna med ditt namn.