5 dec. 2021

Svansen viftar på hunden

En provokation som riskerar att förgifta EU:s relationer med Kina.

Litauen har som frontstat för Nato bestämt sig för att angripa en av hörnpelarna i den rådande världsordningen, nämligen att Kina är ett land som  i internationella sammanhang represente4ras av Folkrepubliken Kina.

Denna princip erkändes av FN 1971 och har efterlevts av hela västvärlden fram till nu.


Genom sitt beslut att låta Taiwan öppna en officiell representation i Litauen går landet emot den politisk som det rått konsensus om sedan 1971.

Man skulle kunna nöja sig med att konstatera att landet vars självständiga historia bara omfattar ca femtio år (1919-40, 1991-2021) visar sin omogenhet och ansvarslöshet.

Men affären hotar att dra in hela EU, och det är en sådan provokation Litauen har i kikaren.

Kina har bestämt sig för att slå tillbaka och har sänkt nivån på diplomatiska förbindelser med Litauen till nivån för chargé d'affaires.Samtidigt har det blockerat införseln av litauiska varor.
 
Nu klagar EU på att lendet saknar möjlighet att på egen hand utesluta kinesiska importvaror för att retaliera.  Det krävs beslut centralt i EU och Litauens utrikesminister Gabrielus Landsbergis klräver nu att Bryssel ska ställa upp och stödja Litauen mot Kina, vilket skulle kunna starta ett sanktionskrig mellan Kina och EU med allvarliga följder för världshandeln och EU:s ekonomi.

Avgörande blir därför hur EU:s medlemsländer och t ex Sverige ställer sig till Litauens provokation. 

red


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.