23 okt. 2021

100 länder backade Kina

Zhang Jun, Kinas permanenta representant i FN, får alltmer stöd från andra länder
mot den västliga smutskastningen.

Nästan 100 länder uttryckte sitt stöd till Kinas rätt att följa sin egen modell för utveckling av mänskliga rättigheter och motsatte sig politisering av människorättsfrågor för att undertrycka andra länder vid FN:s generalförsamlings 76:e session på torsdagen.


USA och några västländer startade en ny omgång av attacker mot Kina över regionerna Xinjiang, Hong Kong och Xizang (Tibet). 

På uppdrag av 62 länder gjorde Kuba ett uttalande på torsdagen vid FN:s generalförsamling för att stödja Kinas rätt att följa sin egen modell för utveckling av mänskliga rättigheter som passar dess villkor och motsätta sig andra länders inblandning.

Det gemensamma uttalandet gjordes vid den 76:e sessionen i FN:s generalförsamling när den tredje kommittén granskade frågor om mänskliga rättigheter efter att några länder, inklusive USA och Frankrike, gjort grundlösa anklagelser om mänskliga rättigheter i Kina.

Det gemensamma uttalandet sa att respekten för varje lands suveränitet, integritet och oberoende och ingen inblandning i andra länders inrikes angelägenheter bör vara den grundläggande internationella koden. Frågor om Kinas regioner Xinjiang, Hong Kong och Xizang är Kinas inre angelägenheter, och inget land har rätt att blanda sig.

Kuwait gjorde också på uppdrag av tre länder vid Persiska viken ett gemensamt uttalande för att stödja Kina och sa att hanteringen av människorättsfrågor bör länder följa principerna om objektivitet utan politisering, FN-stadgan och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. De bör också respektera varje lands suveränitet och inte blanda sig i andra länders inre angelägenheter.

Mer än 30 länder uttryckte också sitt stöd för Kina vid 48:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter, sade Wang Wenbin, talesman för Kinas UD  till en presskonferens på fredagen. På torsdagen tillbakavisade ambassadör Zhang Jun, Kinas permanenta representant i FN, de ohållbara anklagelserna och upprepade Kinas hållning i frågor om mänskliga rättigheter, och sa att Kina bestämt motsätter sig  ogrundade anklagelser från vissa länder.

På 31 länders vägnar gjorde Kina ett gemensamt uttalande för att motsätta sig ensidiga sanktioner; på 76 länders vägnar gjorde det ett gemensamt uttalande om att främja en rättvis fördelning av vacciner. tillsammans med afrikanska länder och när Kina gjorde ett uttalande mot rasdiskriminering vann det stöd från 78 länder.

Allt detta visar att Kina och majoriteten av utvecklingsländerna insisterar på att kommunikation är rätt riktning för att främja mänskliga rättigheter, och samarbete är det rätta mönstret, konstaterade Zhang.

Han vände sig också mot länder som trodde sig kunna agera "sjakal åt tigern" och vinna överlägsenhet mot andra. "Men ett land som inte har något självständighet förlorar sin värdighet och får ingen respekt av andra", sa Zhang.

Innan den tredje kommitténs möte öppnades höll Kinas permanenta mission i FN en videokonferens med Xinjiang regionala regering och bjöd in representanter för lokalinvånare och utlänningar som hade besökt Xinjiang eller bott där för att dela med sig av sina historier om regionen. Erfarenheterna och berättelserna från mer än 1 000 utländska diplomater, journalister, religiösa människor från mer än 100 länder som hade besökt Xinjiang tillintetgjorde lögnerna från vissa västerländska länder.


Global Times 22/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.