15 aug. 2021

Talibanerna går inte in i Kabul


Talibanerna säger i ett uttalande på söndagen att deras soldater inte har för avsikt att gå in i den afghanska huvudstaden Kabul med våld utan att de kommer att inta staden fredligt.


Enligt uttalandet pågår förhandlingar med den afghanska regeringen om att ge upp Kabul fredligt och att det inte finns någon som helst plan för att ta Kabul militärt.
Uttalandet publicerades timmar efter rädsla och panik spridits i staden. Butiker och marknader hålls stängda och det finns ingen stadstransport tillgänglig i staden.

Talibanerna försäkrade också att de inte har för avsikt att hämnas på civila och militära tjänstemän i Kabul. De har också utfärdat en allmän amnesti för regeringstjänstemän.

Uttalandet sägeer vidare att det kommande islamiska systemet kommer att bestå av alla klasser och grupper i Afghanistan.

Talibanerna garanterar Kabulbornas liv, egendom och ära. Ingen får gå in i andras hus utan tillstånd. Liv, egendom och ära  bör skyddas av mujahedin, heter det.

De regionala ledare som förlorat makten har reagerat olika på talibanernas offensiv. Mohammad Ismail Khan, berömd befälhavare i Herat, valde att gå över till talibanerna och ta stora delar av statsadministrationen med sig.

I privinsen Balkh däremot valde de forna krigsherrarna "marskalken" Abdul Rashid Dostum och Atta Muhammad Noor att fly till Uzbekistan tillsammans med sina soldater och söner.

https://www.khaama.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.