12 aug. 2021

Herat faller... faller inte?Utvecklingen i Afghanistan framstår i media som en närmast snörrät marsch till makten av talibanerna. Men av flera skäl blir det kanske inte så enkelt.

Det finns betydande krafter som är emot talibanerna och ser dem som pashtunska fanatiker och ett hot mot den egna livsstilen.


I Herat kämpar regeringsstyrkor tillsammans med Ismael Khans milis för att hålla ställningarna. Rapporterna under torsdagen är motstridiga. Mot den indiska TV-rapporten ovan kom en rapport från indiska News 18 om att talibanerna redan tagit över Herat och att regeringsstyrkorna tvingats dra sig tillbaka till en bas utanför staden.

Tidigare bekräftade inrikesministeriet att talibanerna tagit staden Ghazni, som ligger längs huvudvägen Kabul-Kandahar och fungerar som en inkörsport mellan huvudstaden och militanta fästen i söder.

Provinsguvernören rapporteras ha gripits av regeringsstyrkor som ansåg att han gett upp för lätt.

Regeringen i Kabul har föreslagit talibanförhandlare i Qatar ett maktdelningsavtal i utbyte mot vapenvila. Talibanerna ska ha fått ett erbjudande om att ingå i en "fredsregering".

Även om många som skott sig på amerikanarnas närvaro redan köar för att lämna landet (landets finansminister rapporteras redan ha lämnat landet) är det många miljoner som inte har någonstans att fly. De måste antingen kämpa mot talibanerna med livet som insats eller försöka hitta en kompromiss med dem.

Två saker som talar mot en snabb slutseger för talibanerna är att de nu sprider ut sina styrkor över hela landet och vid en given tidpunkt kan deras linjer brista. De får också räkna med att USA-flyget kommer att fortsätta sina bombattacker till 31 augusti. Enligt New York Times kommer Pentagon att begära förlängning av bomboffensiven även därefter.

Den överhängande risken är naturligtvis att landet går mot en upprepning av inbördeskriget 1992-96 då 100 000 människor dog i strider om främst kontrollen över Kabul.

President Ashraf Ghani har arbetat för att vingklippa de krigsherrarna i den s k Norra alliansen, men om regeringen faller kan den alliansen  återuppstå. I Pansjir-dalen förbereds redan gerillakrig mot talibanerna under den brittisktränade 33-råige Ahmad Massoud, son till den ryktbare Ahmadshah Massoud som ledde motståndskriget mot sovjetockupationen.

Men som talesättet lyder, man stiger inte ned i samma flod två gånger. Den här gången blir mycket annorlunda.

red

 

I ett uttalande på sin hemsida  (som blockeras av Google) sa talibanerna i går bl.a. 

"Mujahedin i Islamiska Emiratet inledde nyligen operationer mot provinshuvudstäder som svar på Kabul-administrationens krigiska inställning.

Även om nio provinser helt har rensats från fiendens närvaro, iakttogs stor försiktighet när det gäller att skydda civila liv och egendom, och inga förluster eller skador åsamkades dem under våra överfall och operationer.

Dessutom försäkrade islamiska emiratet upprepade gånger stadens medborgare att ingen kommer att möta några hot även om de var högt uppsatta tjänstemän i Kabul-administrationen, och alla borde stanna kvar i sina hem och inte känna ett behov av att lämna.

Men vi bevittnar fortfarande att vissa människor från ett antal provinser har lämnat sina hem på grund av propaganda och irrationell rädsla och har flyttat till Kabul och andra områden som söker skydd. Dessutom meddelar ICRC, UNICEF och andra organisationer också stora förluster från kriget, vilket också bidrar till medborgarnas ångest.

Islamiska Emiratet meddelar återigen i klara ordalag att inget hem eller någon familj ska möta något hot från vår sida. Ingen inklusive militära och civila arbetare från Kabulregimen och deras familjer bör lämna sina hem. Vår Mujahidin kommer att skydda och skydda deras hem, liv, rikedom och ära.

På samma sätt vill vi förtydliga gentemot rapporter från ICRC och andra organisationer att Islamiska Emiratet inte har riktat sig till några civila eller deras hem på någon ort, snarare har operationerna genomförts med stor precision och försiktighet.

Tvärtom har Kabul-administrationen och deras utländska understödjare genomfört blinda luftangrepp i vissa städer och har bombat moskéer, sjukhus, skolor, marknader och civila hem vilket har orsakat olyckligt lidande och förstörelse. För att förhindra dessa förluster och massmord bör tjänstemännen vid Kabul-administrationen och deras utländska understödjare upphöra med luftangreppen eftersom bombningar inte är effektiva i taktisk stadsstrid och bara orsakar förluster för allmänheten."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.