18 juni 2021

Putins presskonferens i Genéve


Rysslands president Putin visade på sin presskonferens efter mötet med USA:s president Joe Biden i Genève hur föredömligt han behärskar sakfrågorna och hur ansvarsfullt Ryssland utarbetar sin position i de stora internationella frågorna.

USA:s retorik mot Ryssland, att landet "förtrycker" sin opposition, "hotar" omvärlden, hackar andra länders datakommunikationer och lägger sig i andras val, klingar allt tommare.

På president Bidens begäran hölls ingen gemensam presskonferens efter mötet i Genève. Till det fanns säkert olika skäl. Ett var att Biden nu kunde referera och tolka Putins ord som han själv ville, i flera fall uppenbart ensidigt. Dessutom visste hans rådgivare att han skulle ta sig illa ut i en jämförelse i realötid med Putin.

Biden fick där med ”sista ordet”, men å andra sidan reducerade han sin roll till att kommentera Putin, istället för att ta ledningen.

Observatörer noterade också att Biden läste sitt anförande på en prompter och hade en färdig lista på vilka journalister som skulle få ställa frågor.

Biden släppte inte heller in några ryska journalister, vilket skulle ha kunnat leda till kritiska frågor, medan Putin på sin betydligt längre konferens gav utländska journalister stort utrymme och tillhandahöll simultantolkning.

Den här gången klarade sig Biden nästan utan felsägningar, om man bortser att han kallade Putin Trump vid ett tillfälle, men omedelbart rättade sig. Han bad också en amerikansk journalist som ställt en misshaglig fråga ”att byta yrke”, vilket han senare tvingades be om ursäkt för.

Putin öppnade med att kort nämn de frågor som diskuterats: strategisk stabilitet, cybersäkerhet, regionala konflikter, handelsförbindelser och samarbete i Arktis.

Här några korta glimtar av det Putin sa:

Stämningen
”Jag anser inte att det rådde någon fientlighet. Tvärtom hölls vårt möte naturligtvis på ett principiellt plan. Våra bedömningar skiljer sig i många frågor, men jag anser att ändå att båda sidor visade en önskan att förstå varandra och leta efter sätt att närma sina positioner varandra. Samtalen var mycket konstruktiva.”

”Ni vet, Leo Tolstoj sa en gång att det finns ingen lycka i livet, bara sådana där kornblixtar, och dem ska man värdesätta. I rådande situation kan det inte råda något familjärt förtroende men visst glimtade det till en och annan kornblixt.”

Kärnvapenkontroll
"USA och Ryska federationen bär ett särskilt ansvar för strategisk stabilitet i världen, utgår åtminstone från det faktum att vi är de två största kärnkraftsmakterna - när det gäller antalet laddningar, stridsspetsar och antalet leveransfarkoster och nivån, när det gäller kvalitet, kärnvapnens modernitet. Vi är medvetna om detta ansvar.

Jag tror att det är uppenbart för alla att president Biden fattade ett ansvarsfullt och enligt vår åsikt absolut lägligt beslut att förlänga START III-fördraget med fem år, dvs. till 2024.

Naturligtvis uppstår frågan om vad som kommer härnäst. Vi kom överens om att inleda samråd i regi av det amerikanska utrikesdepartementet och det ryska utrikesministeriet."

Ukraina
Frågan om Ukrainas Nato-medlemskap behandlades bara i förbifarten, sa Putin. ”Här finns kanske ingenting att diskutera.” Biden sa att USA är överens om att genomföra Minskavtalen, men Putin påpekade att den ukrainska sidan ännu inte verkar redo:

”Minsk-avtalen… säger att det först och främst är nödvändigt att lägga fram förslag om den politiska integrationen av Donbass i det ukrainska rättssystemet och ändra konstitutionen. Och för det andra måste gränsen mellan Ryska federationen och Ukraina längs Donbass-linjen besättas av Ukrainas gränstrupper dagen efter valet - artikel 9.

Vad har Ukraina föreslagit? Att det första steget ska vara att återföra Ukrainas väpnade styrkorna i Ukraina till deras permanenta positioner vid gränsen. Vad betyder det här? Detta innebär att Ukrainas trupper måste komma in i Donbass … och att stänga gränsen mellan Ryssland och Ukraina i denna del….

Man behöver inte vara advokat eller ha någon särskild utbildning för att förstå att detta inte har något att göra med Minskavtalen. Detta strider helt mot Minsk-avtalen.”

Cybersäkerhet
"När det gäller cybersäkerhet kom vi överens om att inleda samråd. Enligt min mening är detta extremt viktigt.

Jag vill informera dig om saker som i allmänhet är kända, men inte för allmänheten. Från amerikanska källor vet vi att det största antalet cyberattacker i världen utförs från USA:s cyberrymd. Kanada ligger på andra plats, följt av två latinamerikanska länder, sedan Storbritannien. Ryssland ingår inte i denna lista över länder från vars cyberterritorium det största antalet cyberattacker av olika slag utförs, som ni kan se.

Under 2020 fick vi tio förfrågningar från USA angående cyberattacker på objekt i USA från Rysslands cyberrymd. Det har kommit två sådana förfrågningar i år. På alla dessa - både i fjol och i år - har våra (amerikanska) kollegor fått omfattande svar.

Ryssland skickade i sin tur 45 sådana förfrågningar till relevanta organ i USA i fjol och 35 under första halvåret i år. Vi har hittills inte fått ett enda svar.

Vi är till exempel medvetna om cyberattackerna mot ett rörledningsföretag i USA. Vi vet också att företaget var tvunget att betala fem miljoner dollar till utpressare. En del av pengarna har, enligt min information, har återvunnits från olika konton, andra inte. Vad har ryska myndigheter med det att göra?

Vi står inför samma hot. Till exempel har hälsovårdssystemet i en av de stora regionerna i Ryska federationen attackerats. Vi ser naturligtvis var attackerna kommer ifrån, vi ser att detta arbete samordnas från USA:s cyberrymd i USA."

Om Aleksej Navalnyj
För det första visste den här mannen (Navalnyj, ö.a.) att han bryter mot gällande lag i Ryssland. Han var tvungen att registrera sig som en person som två gånger dömdes till en villkorlig dom. Medvetet ignorerade denne herre lagens krav, reste utomlands för behandling, men myndigheterna översåg med kravet på registrering. Så snart han lämnade sjukhuset och publicerade sina videor på Internet påmindes han om kravet på registrering.  Han kom inte, ignorerade lagen och sattes på listan över efterlysta. Det visste han när han kom. Jag utgår från att han medvetet bestämde sig för att bli gripen. Han gjorde vad han ville.     … USA har utpekat Ryssland som sin fiende och motståndare. Det gjorde kongressen 2017. I USA:s lagstiftning finns bestämmelser om att USA måste upprätthålla reglerna och ordningen för demokratisk styrning i vårt land och stödja politiska organisationer. Detta står i den amerikanska lagen.

…Om Ryssland är en fiende, vilken typ av organisationer kommer USA att stödja i Ryssland?

Bidens förolämpningar
Joe Bidens jakande svar i en intervju på frågan om han anser att Putin är en "mördare" kom upp på presskonferensen.

”Vi känner alla till dessa uttalanden. Efteråt ringde president Biden till mig och vi redde ut nöjaktigt ut saken. Han inbjöd till ett möte - det här mötet sker på hans initiativ. Vi träffades och jag upprepar att samtalen var väldigt konstruktiva. Än en gång kunde jag övertyga mig om att president Biden är en mycket erfaren person, detta är genast uppenbart. Vi pratade ansikte mot ansikte i nästan två timmar. Inte alla ledare har en så detaljerad konversation.

När det gäller olika typer av anklagelser, kom ihåg att hans föregångare fick samma fråga och undvek att svara. USA:s nuvarande president beslutade att svara på detta sätt, och hans svar skilde sig från Trumps svar.

Ni vet att i princip är allt som händer i våra länder, på ett eller annat sätt, det politiska ledarskapets och de högsta tjänstemännens ansvar - för vem som är skyldig till vad, vem som är mördare.

På gatorna i amerikanska städer dödas någon varje dag, inklusive ledare för olika organisationer. Innan de hinner att säga ett ord där - blir någon skjuten i bröstet eller i ryggen. Oavsett om det finns ett barn eller någon annan intill - jag minns den där kvinnan som lämnade sin bil, sprang och sköts i ryggen. Okej, det här är kriminella saker. Ta Afghanistan: 120 människor dödades där med ett slag, när ett bröllop bombades - en eller två gånger. Låt oss säga att detta är ett misstag, sådant händer. Men skotten från drönare eller helikoptrar mot tydligt civila i Irak - vad är det? Vem är ansvarig för detta? Vem är mördaren?

…Guantànamo fungerar fortfarande. Det rimmar inte med vare sig internationell rätt eller amerikansk lag - ingenting, men lägret finns fortfarande. CIA-fängelser, som öppnades i olika länder, inklusive i europeiska stater, där tortyr användes - vad var det? Är det mänskliga rättigheter?

Det är osannolikt att någon av er som sitter i salen anser att det är så mänskliga rättigheter skyddas.”

Om Arktis
USA:s oro för att Ryssland skulle militarisera Arktis, vilken utrikesminister Blinken tog upp i Arktiska rådet i maj, är helt grundlös, sa Putin.

”När allt kommer omkring gör vi inget där som inte fanns redan på sovjettiden. Vi återställer den infrastruktur som gått förlorad och en gång var helt förstörd. Vi gör det på en modern nivå: både militär och gränsinfrastruktur, och vad som inte fanns där - infrastruktur för naturvård. Vi skapar en lämplig bas för ministeriet för nödsituationer som ger möjlighet att rädda människor till sjöss, om det kommer till det, gud förbjude, eller att skydda miljön.

Jag sa till våra kollegor att jag inte ser någon anledning till oro här. Tvärtom är jag djupt övertygad om att vi kan och bör samarbeta på detta område. Ryssland är, precis som USA, en av åtta medlemmar i Arktiska rådet. Ryssland är ordförande för Arktiska rådet i år.

Användning av Nordostpassagen regleras av internationell lag: havsrättskonventionen från 1982  och polarkoden, som består av flera handlingar och ratificerades 2017. Jag uppmärksammade våra partners på det faktum att vi, Ryssland, har för avsikt att följa dessa internationella rättsliga normer. Vi har aldrig brutit mot någonting.

Vi är redo att hjälpa alla intresserade länder och företag i utvecklingen av Nordostpassagen. Nu sägs att den är farbar  i sex månader, men det är den faktiskt längre, och när klimatet förändras kommer det att vara farbar nästan året runt, när våra nya isbrytare, bl.a. ”Lider”, tas i bruk. Vår kärnkraftsdrivna isbrytarflotta i Ryssland är den starkaste i världen.

Låt mig påminna er om att havsrättskonventionen beskriver det rättsliga systemet för världens vatten, särskilt: inre vatten, territorialhav, territorialvatten, exklusiv ekonomisk zon och fritt öppet hav… I territorialhavet är kuststaten skyldig att tillhandahålla oskyldig passage, inklusive för krigsfartyg. Är vi emot det? Vi är för det.

När det gäller inre vatten finns det en särskild regim, där är vi inte skyldiga att tillhandahålla någonting till någon.”

Putin beskrev den rutt från Ob-bukten, Jenisej-bukten och fem sådana vikar på totalt 960 sjömil där det är Rysslands suveräna rätt att låta fartyg passera eller ej.

”Men vi missbrukar inte denna rättighet, vi låter alla använda den [rutten]. Vi fick tusen ansökningar förra året. Enligt min åsikt avvisades bara tio ansökningar - och då var det främst ryskflaggade fartyg som enligt våra respektive tillsynsmyndigheter inte uppfyllde kraven i polarkoden.”

Om organisationsförbud
Putin klargjorde att de organisationer som fått etiketten ”utländska agenter” inte alls är förhindrade att arbeta i Ryssland.

Den ryska lagen är helt jämförbar med en amerikansk lag från 1936.

”Om organisationen är extremistisk är det en annan historia. Den nu aktuella organisationen (Navalnyjs antikorruptionsfond, ö.a.) uppmanade till upplopp och vände sig med sådana uppmaningar till minderåriga - förbjudet enligt rysk lag - och gav offentligt instruktioner om hur man till exempel förbereder Molotovcocktails, för att använda dem mot polisen, samtidigt som man offentliggöra persondata för enskilda polismän.

USA upplevde nyligen de svåraste händelser efter mordet på en afroamerikan och skapandet av hela Black Lives Matter-rörelsen… Vi vill inte att sådant ska ske på vårt territorium, och vi kommer att göra allt för att förhindra det.”

På en fråga om de massgripanden som skett i Ryssland svarade Putin med att peka på vad som hände efter stormningen av Capitolium i USA i januari:

”Brottmål har inletts mot 400 personer; de riskerar fängelse upp till 20 och kanske upp till 25 år. De förklaras vara inhemska terrorister och anklagas för ett antal andra brott. 70 arresterades omedelbart efter dessa händelser och 30 av dem är fortfarande arresterade. På vilken grund är oklart för inga officiella myndigheter informerar oss om detta. Flera människor dog där, en av deltagarna sköts helt enkelt av polis på plats, fast hon inte hotade polisen med ett vapen….”

Handeln
På fråga om handeln mellan Ryssland och USA förklarade Putin att det beror helt och hållet på USA hur den kommer att utvecklas. För närvarande ligger handelsutbytet på 28 miljarder dollar men ökade med hela 16,5 procent under första kvartalet i år.

Om Rysslands ”oförutsägbarhet”
Anklagelserna i västmedia att Rysslands för en oförutsägbar politik besvarade Putin bl.a. så här:

”Låt mig skicka en ’returpuck’. USA:s tillbakadragande från ABM-fördraget 2002 var en absolut oförutsägbar sak. Varför måste detta göras och förstöra grunden för internationell stabilitet inom strategisk säkerhet?

Sedan tillbakadragandet från fördraget om förbud av medeldistansmissiler 2019. Vad var det för stabilt med det?

Utträdet från Open Skies-fördraget - varför var det stabilt?

Nästan ingenting finns kvar inom området strategisk stabilitet…. Om man tar situationen i Ukraina och Krim, vad var det för stabilt med att stödja statskuppen i Ukraina, när den tidigare presidenten Janukovitj instämde i alla oppositionens krav?

Han var faktiskt redo att avgå från makten och tillkännage nyval om tre månader. Nej, det var nödvändigt att genomföra en blodig kupp, vilket ledde till de välkända konsekvenserna - i sydost och på Krim. Och ni anser att vi beter oss oförutsägbart?”

Om utsikterna
”Kongressledamöterna är ett uppfinningsrikt släkte och jag vet inte vad de kommer att hitta på fortsättningsvis.”

Stefan Lindgren


Hela utskriften finns på http://www.kremlin.ru. En engelsktolkad version finns på YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ISVt2E7sdzY)

3 kommentarer:

 1. "… USA har utpekat Ryssland som sin fiende och motståndare. Det gjorde kongressen 2017. I USA:s lagstiftning finns bestämmelser om att USA måste upprätthålla reglerna och ordningen för demokratisk styrning i vårt land och stödja politiska organisationer. Detta står i den amerikanska lagen.”
  Har du något aning om var man hittar detta lagrum?

  SvaraRadera
 2. Kan möjligen vara den här. https://en.wikipedia.org/wiki/Countering_America%27s_Adversaries_Through_Sanctions_Act
  Men det finns fler av samma slag.

  SvaraRadera
 3. Ryssland har väl historiskt sett varit för fred mellan länder sedan 1917 . Det gäller även i nutid. Det var ryska befolkningen som fick nazismen att bita i gräset. Ryssar har erfarenhet historiskt av andra länders aggressivitet . I nutid vet deras ledarskap att ha god militär kapacitet . Och söka gemensam militär kapacitet med Kina. Nej , varken Ryssland eller Kina söker överhöghet över andra nationer med militära ockupationer.

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.