6 maj 2021

G7-mötet fortsätter kursen mot Ryssland

Storbritanniens utrikesminister Dominic Raab var värd för G7-mötet i London.

Kommunikén från G7-mötet, med representanter från Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA liksom EU, välsignar fortsatt hets mot Ryssland, som påstås ha "annekterat" Krim och "undergräva" den västliga demokratin.

Men genom att tala om behovet av "stabila och förutsägbara förbindelser" gör uttalandet en viss kurskorrigering. Indirekt medger uttalandet att det är västsidan som har gungat båten.


"Vi är djupt oroade över att det negativa mönstret för Rysslands oansvariga och destabiliserande beteende fortsätter. Detta inkluderar den stora uppbyggnaden av ryska militärstyrkor vid Ukrainas gränser och i den olagligt annekterade Krim, dess ondskefulla verksamhet som syftar till att undergräva andra länders demokratiska system, dess skadliga cyberaktivitet och användning av desinformation", heter det.

"Vi beklagar försämringen av Rysslands relationer med västländerna och betonar vikten av att respektera Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser som den grundläggande grunden för diplomatiska relationer mellan stater."

Så långt inte mycket nytt, bara en upprepning av mantrat som det låtit sedan 2014.

Notera att det är Rysslands relationer till väst som försämrats, inte västs relationer till Ryssland! Djävulen sitter i grammatiken.

"Vi påminner om vårt gemensamma uttalande av den 26 januari om arresteringen, dömandet och frihetsberövandet på grund av politiskt motiverade anklagelser för Aleksej Navalnyj, liksom vårt fördömande av förgiftningen av honom på ryskt territorium med ett kemiskt nervmedel av militär kvalitet av 'Novitjok'-gruppen."

Att även Nato-sidan tillverkat "Novitjok" förtigs. Att Europadomstolen för mänskliga rättigheter just underkände påståendet om att Navalnyj dömts i en politisk rättegång förtigs.

"Vi förblir djupt bekymrade över den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland, och den systematiska insatsen mot oppositionsröster, människorättsförsvarare, oberoende civilsamhälle och media."

Sitter inte Julian Assange i brittiskt fängelse? Hotas han inte av 170 års fängelse i USA?

"Vi upprepar vårt intresse för stabila och förutsägbara relationer med Ryssland. Vi kommer ändå att fortsätta att stärka vår kollektiva kapacitet och våra partners för att ta itu med och avskräcka ryskt beteende som hotar den reglerbaserade internationella ordningen, inklusive inom cyberspace-säkerhet och desinformation."

Det lilla ordet "ändå" avslöjar - undermedvetet - att G7-politikerna inser att deras militära framflyttning till Rysslands gränser och den oöverträffade uppladdningen där som just gått av stapeln i en manöver där är något som står i motsättning till stabila och förutsägbara förbindelser.

"Vi kommer att fortsätta att samarbeta med Ryssland för att ta itu med regionala kriser och globala utmaningar av gemensamt intresse som klimatförändringar. vapenkontroll, nedrustning och icke-spridning; och fredlig, hållbar ekonomisk utveckling och miljöskydd i Arktis."

Ett lätt genomskådat önsketänkande, ett försök att så att säga krympa Ryssland i tvätten! G7-ledarna tror att om de kallar Ryssland för en "regional" makt ska de lyckas reducera dess inflytande på världspolitiken.

Men Putin har tidigare begärt besked om vilken region som avses, där G7 är berett att samarbeta?

Ryssland har ju den unika egenskapen att landet sträcker sig över två världsdelar och elva tidszoner och drygt tjugo breddgrader från norr till söder. 

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.