31 maj 2021

95 Natoövningar för att "slå tillbaka" Ryssland

Årets Nato-övningar utspelas i 17 tidszoner och omfattar alla hav från Atlanten och Stilla havet.

I år beräknas antalet Nato-övningar öka från 88 till 95. De sägs syfta till att stärka Europas försvar mot olika hot, främst från Ryssland naturligtvis.


Dessutom genomför enskilda Natoländer 176 nationella och multinationella övningar.

Den tredje upprepningen av övningen Atlantic Trident började den 17 maj och fortsatte till den 28 maj. Den omfattade stridsflygplan från USA, Storbritannien och Frankrike. USA flyger F-35 och F-22, Storbritannien Typhoons och Frankrike Rafale-pålan.

Trident-övningarna hölls vid flygbasen Langley i Virginia. Som ett sätt att flytta närmare troliga slagfält - vilket betyder Rysslands gränser - hölls årets övning i Europa vid flygbasen 118 i Mont-de-Marsan, Frankrike. Övningen är integrerad i det trilaterala strategiska initiativet som de amerikanska, brittiska och franska flygvapen startade 2010. Cirka femtio senaste generationens (fjärde eller femte generationens) stridsflygplan deltog.

En av ledarna för manövern, överstelöjtnant Peyrard Mickaël, förklarade att övningen handlade om ”interoperabilitet”, som tidigare praktiserats av de tre flygvapnen ”på Balkan, i Afghanistan och Libyen, liksom i Irak, Syrien och Afrika söder om Sahara.”

Atlantic Trident är den första internationella övning där det nya hangarfartyget HMS Queen Elizabeth deltagit

”Nato är redo”, meddelade generalsekreterare Jens Stoltenberg ombord på det nya brittiska hangarfartyget HMS Queen Elizabeth utanför Portugals kust. Efter att ha ”säkrat Europa” stävar fartyget genom Medelhavet, där en jagare med kryssningsmissiler och en fregatt kommer att skickas in i Svarta havet, fortsätter sedan genom Suez förbi Indien, genom Sydostasien till Filippinerna.

På vägen genomförs samövningar med brittiska allierade.

Parallellt med Atlantic Trident genomför Nato Formidabel shield 2021, den hittills största flyg- och missilövningen utanför Skottland, 15 maj till 3 juni på och nära Hebriderna utanför Skottlands västkust och även i Norge. Under övningen ska deltagarna få lära sig hur man skickar in missiler över Ryssland (naturligtvis bara som vedergällning för ett tänkt ryskt anfall). Övningen hålls under ledning av USA:s sjätte flotta men genomförs av Nato:s Naval Striking and Support Forces.

Den omfattar 3 300 militärer från tio Nato-nationer - USA, Belgien, Storbritannien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge och Spanien - femton fartyg och dussintals flygplan.

Raytheon och andra amerikanska vapentillverkare är "engagerade anhängare av Nato och dess euroatlantiska värden samt den reglerbaserade internationella ordningen", heter det i en pressrelease. Raytheon tillhandahöll en inventering av den utrustning som användes i övningen ”för att försvara frihet, fred och jämställdhet”.

Sedan 2015 har fyra amerikanska Arleigh Burke-klassjagare roterats vid Rota Naval Station i Spanien för utplacering i Medelhavet och Svarta havet, dit de skickas för att irritera Ryssland genom att visa upp Standard Missile-3, som sägs kunna skjuta ner ryska missiler. De amerikanska jagarna baserade i Spanien ska utökas till sex.

Endast övningar som omfattar mer än 9 000 soldater behöver anmälas till OSSE-länderna 42 dagar i förväg. Om fler än 13 000 soldater deltar måste militärövningar vara öppna för internationella observatörer.

37 av 95 Nato-övningar i år är öppna för s k partners som Sverige, Finland och Ukraina.

Under sensommaren inleder Nato sin hittills största marinövning på en generation. Hangarfartyg, ubåtar, flygplan, obemannade fartyg och cirka 25 000 personal kommer att delta i Large Scale Exercise 2021. Den massiva övningen kommer att spänna över 17 tidszoner med sjömän i USA, Afrika, Europa och Stilla havet.

Parallellt hålls 20 maj till 22 juni krigsspelet Steadfast Defender 21, som involverar cirka 9 000 soldater från 20 länder och fokuserar på Svarta havsregionen, där Ryssland anklagas för att blockera den fria sjöfarten.

USA och dess allierade satsar tillsammans 16 gånger så stora anslag på sin krigsmakt än Ryssland.

Källor: washington post 28/5, https://www.military.com/daily-news/2021/05/21/biggest-navy-exercise-generation

Se hela Nato:s tidtabell här: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/3/pdf/2103-factsheet_exercises.pdf

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.