27 apr. 2021

Tillfälligt stopp för Navalnyjs rörelseHär ses Aleksej Navalnyj göra pullups på fängelsegården 22 april enligt uppgifter till Daily Mail.

Hans hälsa verkar vara okej, men myndigheterna beslöt igår att tillfälligt förbjuda hans "Antikorruptionsfond", som kan komma att klassas som en extremiströrelse.
26 april beslutade Moskvas åklagarmyndighet med hänvisning till artiklarna 9 och 10 i 2002 års strafflag att inhibera verksamheten vid Navalnyjs "huvudkontor" i avvaktan på behandling av en ansökan om förbud av "Antikorruptionsfonden" och "Fonden för försvar av medborgerliga rättigheter".

Som skäl för det temporära förbudet anges att "ledarna och deltagarna i fonderna och Navalnyjs huvudkontor fortsätter sin olagliga verksamhet, i synnerhet de olagliga offentliga massaktioner  som till exempel ägde rum den 21 april".

Om personer trotsar detta beslut begår de ett administrativt brott enligt del 1 i art. 20.28 i Ryska federationens förvaltningslag, och kan bötfällas.

För arrangörerna kan bötesbeloppet sträcka sig från 1 000 till 2 000 rubel (112 till 224 SEK) för deltagare - från 500 till 1 000 rubel (66 till 112 SEK), förklarade åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten i Moskva anser att de båda fonderna är engagerade i "att skapa förutsättningar för destabilisering av den sociala och socio-politiska situationen. De verkliga målen för deras aktiviteter är att skapa förutsättningar för att ändra grunden för den konstitutionella ordningen, inklusive att använda ett scenario för en färgrevolution."

Dessutom anser åklagarmyndigheten att "dessa strukturer bedriver verksamhet på Ryska federationens territorium på uppdrag av utländska och internationella organisationer vars verksamhet erkänts som oönskade".

Om beslutet står sig i domstol kommer det att ändra villkoren för oppositionen i Ryssland. Alla former av kopplingar till västliga finansiärer och västliga scheman för "färgrevolution" kommer att bli en svår belastning.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.