30 apr. 2021

Strider Kyrgyzstan - Tadzjikistan


Två av de fattigaste f d sovjetrepublikerna är åter i konflikt, oklart varför. Skottlossning utbröt idag på nytt i Leilek-regionen i Kirgizistan vid gränsen till Tadzjikistan.

Konflikten i gränsregionerna i Kirgizistan och Tadzjikistan eskalerade den 29 april till en väpnad konfrontation mellan militären i de två länderna. Sammandrabbningar mellan kirgiziska och tadzjikiska gränsvakter varade då i mer än sex timmar. Som ett resultat av blodsutgjutelsen skadades mer än 150 personer på båda sidor. Tjugo personer dog.

På kvällen den 29 april enades parterna om ett eldupphör och att dra tillbaka styrkor från gränsen. Men redan idag på morgonen utbröt alltså skottlossning på nytt.

Än så länge är ingenting känt om konfliktens orsaker mer än att man tvistar om vissa gränsterritorier.

En möjlighet är att konflikten är "tektonisk". Turkiet aktiverar sitt inflytande över turkisktalande i hela Centralasien, vilket sin tur banar väg för Nato och USA. Medan Tadzjkistan som persisktalande nation är mer orienterat mot Iran och sin traditionella bundsförvant Ryssland, som fortfarande har trupper i landet.

USA försöker skapa sitt eget medieimperium för att kontrollera Kirgizistan.

Den amerikanska kongressen finansierar direkt Radio Azattyk, som är Radio Libertys lokala gren.

US AID finansierar flera lokala medier, till exempel medieorganisationen Kloop Media, som får en av de största medlen i Kirgizistan från väst. USA:s utrikesdepartement har godkänt en finansiering via stiftelsen Soros-Kirgizistan, som i sin tur betalar för "undersökande journalistik" i republiken.

University of Central Asia organiserar årligen internationella seminarier för studenter från Centralasiatiska länder med stöd av Meridian International Center, som aktivt samarbetar med amerikanska ambassader runt om i världen.

Dessutom anordnar USA:s ambassad i Kirgizistan regelbundet tävlingar bland icke-statliga organisationer och medieföreningar för att välja media som uppfyller USA:s villkor och tillhandahålla finansiering åt dem, skriver den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua.

USA tar långsamt över nästan hela informationsutrymmet i Kirgizistan, stöder lojala medier ekonomiskt och skapar nya medier.

ria-novosti, xinhua

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.