1 dec. 2020

Folket får sparken?

Nazitidskriften "Folk och ras". Själva orden tycks nu vara
färdiga för avskrivning i Tyskland.


Tyska lagstiftare ämnar rensa ut ordet "ras" ur lagstiftningen. Samtidigt kommer "hets mot folkgrupp" troligen att strykas, eftersom "folk" anses vara en glosa med tvivelaktiga kopplingar.

Den federala regeringen har en 89-punktsplan mot högerextremism, hat och tvivel, och det finns ett motsvarande anslag på 1,1 miljarder euro.

Efter händelserna i Hanau den 20 februari där nio människor sköts i vad som påstods vara en rasistisk attack (vilket dock inte Bundeskriminalamt höll med om), inrättades en regeringskommitté mot högerextremism i Tyskland.

Mer än 1 miljard euro kommer att ställas till förfogande för åtgärder mellan 2021 och 2024. Om budgetutskottet samtycker kan ramarna  ökas med ytterligare 150 miljoner euro.

Om ordet "ras" stryks ur grundlagen är det antagligen inget som kommer att väcka större protester. Det har sedan länge funnits brett konsensus om att "ras" är en vilseledande term när det gäller att beskriva genetiska och etniska grupper.

Men kritiken i den tyska förbundsdagen riktar också in sig mot brottet "hets mot folkgrupp" som egentligen är en omskrivning av "klasskampsparagrafen" i 1871 års strafflag som kriminaliserade så kallad klassuppvigling. Den som manade till klasskamp kunde ådömas böter på upp till 200 thaler eller fängelse i två år.

Kritikerna tycker att begreppet folk har dåliga konnotationer. En annan användning av ordet "folk" i lagstiftningen var Hitlers förordning "Till skydd av det tyska folket" från 1933, som var avsedd att hindra pressen från att orsaka "oro" och ifrågasätta "den nya regeringen".

"Det finns inget folk, och därför inget svek mot folket," sade De grönas ledare Robert Habeck i en uppmärksammad intervju. "Folk" är en ond term för att marginalisera och stigmatisera människor", menade han. 

Den tyska justitieministern vill kriminalisera offentliggörandet av s k fiendelistor och outings (betyder enl Random-Websters ordbok "avsiktligt avslöjande av homosexuella") riktade mot politiska motståndare. Detsamma bör gälla för "hatiska förolämpningar", vilket betyder rasistiska eller antisemitiska förolämpningar som inte uttrycks offentligt och därför inte är hets mot folkgrupp.

Nya projekt ska fokusera på hat på nätet och anti-feminism, liksom på "konspirationsteorier", som  för närvarande anses blomstra på coronaprotesterna i Tyskland.

Osökt kommer man att tänka på vad Bertolt Brecht sade efter upproret i Berlin den 17 juni 1953, då regeringen förklarade att arbetarna hade "förspillt regeringens förtroende":

Skulle det trots allt inte vara bättre om regeringen avskedade folket och valde ett annat?
I vart fall ett annat ord. Ordet "folk" tycks störa den tyska eliten, både som påminnelse om ett brunt förflutet och om en ofta osynlig, slumrande och oberäknelig kraft som kan ändra allt.

red

PPQ - Akute Nachrichten aus dem Notstandsgebiet - Angst Analyse Politik Kultur und Fröhlichkeit (politplatschquatsch.com)

Antifa-Kabinett der Bundesregierung: Mit 89 Maßnahmen gegen den Hass - taz.de 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.