26 sep. 2020

Ann Linde angriper Cypern

I ett uttalandet i Rapport idag angrep Sveriges utrikesminister Ann Linde Cypern som lagt in veto mot  de sanktioner av Belarus som bland annat hon krävt av EU. 

Hon menade i intervjun att Cypern gått emot sanktionerna inte av sakliga skäl, utan hade ovidkommande motiv.


Idag kräver Ungerns Viktor Orban att mobbningen av Cypern måste upphöra. Varje land har rätt att ha en egen mening.
I dagens Rapport påstod Ann Linde  att Aleksandr Lukasjenko inte är en legitim president. Vem avgör det?

Faktum är att EU rutinmässigt underkänt alla vitryska val sedan 1994 utan att gå till sådana överdrifter som att "vägra erkänna" en president.

Sverige har erkänt Vitryssland. Det räcker. Det är inte brukligt att "erkänna" presidenter.

Ungerns premiärminister Viktor Orban sa till Reuters idag att "Europeiska unionen borde upphäva sina sanktioner mot Ryssland och återuppta handeln med Ryssland."

”Det vi (EU) gör för sanktioner mot Ryssland är inte en rimlig politik,” säger Orban, vars land bygger ett nytt kärnkraftverk med delvis rysk finansiering.

Orban sa också att EU inte får tvinga Cypern att vika sig beträffande  sanktioner mot Vitryssland.

”Förödmjuka inte Cypern”, sa Orban. ”De gillar inte den idén."

"Om en medlemsstat inte gillar något i en viktig fråga måste de andra respektera det."

Orban försvarade rätten för en enda medlemsstat att förhindra att hela blocket fattar beslut i en utrikesfråga. 

Under Ursula von der Leyens ordförandeskap har det blivit allt svårare för EU att  hitta gemensamma linjer i frågor som sträcker sig från Venezuela till Mali. 

red


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.