19 aug. 2020

Oppositionens plan för Vitryssland

En karta från Nato-övningen Anaconda 2018, där fyra länder
tänktes gå in i Vitryssland. I "självförsvar".
Vitrysk statlig tv har publicerat vad som sägs vara plattformen för den enade oppositionen, med dokumentet, vars äkthet ännu inte har verifierats.
 

Plattformen skulle dramatiskt försvaga Vitrysslands förhållande med Ryssland och knyta landet närmare till  Väst och Nato.
Programmet, som kallas "Akut reformpaket för Vitryssland", sägs ha godkänts av oppositionens främsta företrädare, Svetlana Tichanovskaja. Enligt vitryska TV1 drogs dokumentet nyligen bort från Internet men finns tillgängligt i Googles cache.

Programmet föreslår att unionsavtalet med Ryssland, som infördes 1996, ska rivas upp och en "ordentlig" gräns upprättas mellan länderna. Vidare ska landet lämna den Eurasiska unionen och dra tillbaka Vitryssland från den militära säkerhetspakten ODKB där förutom Ryssland och Vitryssland även Armenien, Kazakstan, Kirgizistan, och Tadzjikistan ingår. Man tänker sig också stänga ryska militära baser i Vitryssland och upplösa det ryska-vitryska gemensamma luftförsvarssystemet.

Andra förslag är att stänga av tillgången till ryska tv-kanaler samtidigt som det krävs sändning av lettiska, litauiska och polska och ukrainska kanaler, introduktion av lektioner endast på vitryska  i skolor och på universitet, förbud mot "pro-ryska" organisationer och införande av juridiskt ansvar för "brott mot Vitryssland", inklusive alla som ifrågasätter den vitryska nationens, statens och språkets existens.

Enligt ryska media skulle genomförandet av "reformpaketet"  få katastrofala konsekvenser för Vitryssland. Enbart avskaffandet av ekonomiska band med Ryssland skulle beröva landet inkomster på 35 miljarder dollar om året.

Andra delar av "nödpaketet" inkluderar "avsovjetisering", återgång till den flagga och heraldik som användes 1991-94, utbildning av vitryska tjänstemän i Nato-standarder och vid Nato:s utbildningscentra, utbredd privatisering av industri och jordbruk , införandet av begränsningar för ryska företag när det gäller ägande av vitrysk infrastruktur, en minskning av byråkratins storlek och styrka, en "optimering" av landets hälsovårdssystem och en minskning av antalet sjukhussängar, skapandet av en konkurrenskraftig marknad för bostäder och överföring av alla hotell, avfallshantering, gatuunderhåll och begravningstjänster till den privata sektorn.

Den vitryska oppositionen har inte kommenterat äktheten av dokumentet, men släppte ett uttalande på tisdagen som säger att de skulle förbli "konstruktivt inställda" gentemot alla Vitrysslands utländska partner, inklusive Ryssland, och anser att ”alla befintliga avtal måste respekteras” om de kom till makten.

Hittills har över 200 demonstranter skadats i oroligheterna och 2 dödats. Åtminstone 103 poliser har också drabbats av skador, varav 10 påkörda av bilister. 28 vårdas på sjukhus.


https://sputniknews.com/europe/202008181080209075-belarusian-media-publish-alleged-opposition-program-to-move-minsk-away-from-russia-toward-west/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.