13 maj 2020

Tysk tjänsteman tystad för coronakritik

"Håll avståndet". Coronavarning i Dortmund.
En skandal har briserat i Tyskland sedan en hög tjänsteman i inrikesministeriet (BMI), det 57-årige chefsregeringsrådet (Oberregierungsrat) Stephan Kohn, har författat en 93-sidig rapport som helt underkänner regeringens handläggning av covid19-krisen.

Sedan rapporten har läckt ut har han skilts från sin tjänst och den officiella uppfattningen pumpas nu ut att rapporten uttrycker Kohns privata åsikter, inte har skrivits på uppdrag i tjänsten och inte har att göra med tjänstemannens ansvarsområde.

Kohn, som nu har disciplinära förfaranden att vänta arbetade på avdelningen för krishantering och civilskydd och ansvarade där för "Kritisk infrastruktur" i enhet KM4.

Tjänstemannen skickade sin rapport via e-post till sin avdelningschef, Corona-kristeamet och dess kansli i fredags förra veckan, och senare en kopia till alla delstatsregeringar. Någon som mottagit rapporten har vidarebefordrat den till bloggen Tichy där den offentliggjorts.

Enligt tjänstemannen är Covid19-pandemin inte mer än ett "globalt falsklarm" och risken för befolkningen har förmodligen aldrig större än vanligt eftersom viruset inte är farligare än många andra virus.

Kohn bedömer nu att skadorna av skyddsåtgärderna blivit större än fördelarna, även i relation till deras hälsokonsekvenser. Till exempel har 2,5 miljoner människor inte fått sin vård till följd av statliga åtgärder. Tiotusentals patienter kan ha dött till följd av inställda operationer och behandlingar.

Chefsregeringsrådet rekommenderar att alla skyddsåtgärder upphävs med kort varsel för att förhindra ytterligare skador på befolkningen.

En anklagelse från Kohn är att staten under denna kris har visat sig vara en av de största producenterna av falska nyheter.

I en sista anmärkning motiverade tjänstemannen att han sänt ut sin rapport direkt utan att först konsultera andra behöriga organ med att faran var överhängande och de statliga åtgärderna varje dag förorsakade allvarliga materiella och hälsoskador.

Han påpekar också att det kan ha uppstått en situation där krishanteringen mer handlar om regeringens trovärdighet än om att skydda befolkningen. En sådan "ogynnsam dynamik" måste motverkas med rationella beslut.

För inrikesminister Horst Seehofer och hans statssekreterare Hans-Georg Engelke – liksom för förbundskansler Angela Merkel och hennes regering – kommer skandalen mycket olägligt. En majoritet av tyskarna tycker enligt en aktuell opinionsmätning att det är dags för Merkel att avgå. Just idag larmar hon om att hennes kansli utsatts för ryska hackare....

En 93-sidig analys av en hög tjänsteman (den fulla versionen är på 193 sidor) kan inte avfärdas som privat tyckande och försöket att tysta kritiken kan slå tillbaka. Kohns arbete var väl känt i inrikesministeriet – först när slutsatserna visade sig oönskade försökte man desavouera honom.

Inrikesministeriets försök att framställa det som att rapporten är en privat åsikt från en anställd som missbrukat ministeriets brevhuvud är direkt vilseledande. Som chefsregeringsråd hade han enligt punkt 17 i federala ministeriernas arbetsordning rätt att kommunicera sin analys till delstatsregeringar. Att han kringgått sina överordnade i ministeriet ändrar inte karaktären att det är ett officiellt BMI-brev och inte ett privat brev under fel brevhuvud.

En grupp läkare vars expertis Kohn använde för att utveckla sin analys försvarar i ett gemensamt pressmeddelande den "modige tjänstemannen” och uppmanade ministeriet att ta ställning till  analysens faktiska argument.

Se bl.a.:
https://www.stern.de/politik/deutschland/innenministerium--mitarbeiter-poltert-gegen-corona-massnahmen---das-hat-konsequenzen-9258442.html
https://de.euronews.com/2020/05/11/seehofer-mitarbeiter-kritisiert-covid-schutzmassnahmen
https://www.achgut.com/artikel/das_corona_papier_seehofer_im_bunker

1 kommentar:

 1. Fint!
  Stephan Kohn har kommit till samma slutsats som jag. Redan för ett år sedan fanns ju belägg för att våra myndigheter inte kollade de uppgifter som deras "sakkunniga" levererade. Det fanns flera preparat som vid kliniska studier visade positiva resultat. Att "evidens" saknades berodde på att studierna inte kunde genomföras p g a kravet på placebogrupp. De anställda vägrade att stillatigande se på då de obehandlade dog medan de som t ex fick Ivermectin tillfrisknade.
  Min fru och jag (+75) har visat symptom, utan spår i form av antikroppar. Det betyder att vi har duktiga T-celler, vilka med makrofager har död på alla celler som blivit invaderade av inkräktare.
  Det är samma försvar som barn och unga har. Och de flesta av oss andra - om vi petat i oss tillräckligt med t ex D-vtaminer och zink...
  Vi låter oss inte bli stuckna, även om genmanipulationerna kallas vaccin.
  Mats BV Ericsson

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.