10 dec. 2019

WADA-beslutet olagligt

Den tyske advokaten Christof Wieschemann är idrottsjurist, skiljedomare i flera skiljedomstolar för sport och vice ordförande för Internationella sportadvokatföreningen.

Han dömer ut WADA:s besluit att avstänga Ryssland i fyra år som olagligt och egenmäktigt.

WADA:s verkställande kommitté beslutade den 9 december 2019 att utesluta Ryssland, dess idrottare, dess regeringsrepresentanter och dess förbundsrepresentanter från den organiserade världsidrotten under en period av fyra år och att tillåta ryska idrottare att delta som enskilda i tävlingar endast om de kan bevisa att ingen hade manipulerat de uppgifter som lagrats om dem i dopningslaboratoriet i Moskva, dvs. de antas vara skyldiga tills de bevisat sin oskuld.

-  Detta är samma tillvägagångssätt som IOC med rätta misslyckades med i de två förfarandena mot Rysslands före detta idrottsminister Mutko och de ryska idrottarna vid idrottens skiljedomstol (CAS) i Lausanne, i förfarandet mot Alexander Legkov, skriver Wieschemann på sin hemsida.

-  Det är uppenbart olagligt, om inte egenmäktigt, och avslöjar de dubbla måttstockar som används i kampen mot dopning snarare än att stärka trovärdigheten. De drabbade är i slutändan återigen de idrottare som påstås vara skyddade inom idrotten.

Wieschemann betvivlar inte att det faktiskt kan ha skett tusentals oförlåtliga manipulationer med data vid det Moskvalaboratorium som hanterat de ryska dopingproverna.

- Men lika mållös blir man av  WADA:s försök att återuppliva en redan misslyckad strategi, säger han.

Att enbart trissa upp bestraffningarna hjälper inte så länge den enskilde kan undgå upptäckt.Sedan 1982 har Robert M. Goldmann upprepade gånger frågat toppidrottare om de skulle vara villiga att använda doping om de hade kunnat hålla sig fem år på toppen och sedan dött efteråt. Mer än 50% svarar ja. Sensmoral: inte ens dödsstraff skulle avskräcka om risken för upptäckt elimineras.

Ändå reagerar allmänheten i en pavlovsk reflex och kräver samma påföljder igen med längre varaktighet, vilket resulterar i en straffökning.

- Det faktum att det är Travis Tygart, USADA-chefen, som utmärker sig här, är störande. Amerikanska idrottare hade använt undantag från dopingreglerna för s k terapeutisk användning (TUE) i stor skala före RIO 2016 och använt förbjudna ämnen med eller utan TUE. USADA:s interna e-posttrafik visar att praxis var känd men inte stoppades. De stora idrottsligorna i USA har ännu inte underkastat sig WADA-koden och USADA accepterar detta. Hörs något om dessa överträdelser? Ingenting.

Wieschemann  fortsätter:

- Professor McLaren har alltid betonat att hans rapport inte är avsedd att och inte är lämpligt att införa sanktioner mot individer [1] . I beslutet CAS 2017 / A / 4968 Legkov mot International Ski Federation (FIS), som ännu inte har publicerats av CAS själv, angav CAS också att rapporten innehöll några misstänkta fakta, men att dessa inte alls var tillräckligt övertygande [2] . Senare frikändes idrottaren av CAS [3] . Den schweiziska federala högsta domstolen har bekräftat domen i ett hittills unikt överklagandeförfarande på IOC:s begäran [4] .

- Prof McLarens rapport har, som domarna i CAS fastställde, en brist på kontroller som är nödvändiga och sedvanliga vid vetenskapliga operationer. Bland annat hänvisade han i sin dom till dagbokposter från Grigory Rodchenkov utan att verifiera deras äkthet. Rodchenkov medgav i sitt vittnesbörd att han förfalskade inlägg och senare gav andra en ny betydelse.

- Den  McLaren rapport, som lagligt bedömts vara olämplig för  en fällande dom, blir återigen riktmärke för tillåta ryska idrottare delta i tävlingar. Den som omnämns i rapporten har även om han till sist frikänns förlorat två år av sin karriär.

- Bortsett från att rekommendationen från WADA CRC vänder [5]  bevisbördan i själva WADA-koden och att alla ryska idrottare nu måste bevisa sin oskuld, är ett annat kriterium att idrottarna nu måste bevisa att inga av deras data har manipulerats [6] .

- En viktig punkt, om inte den väsentliga kärnan i utslaget beträffande Alexander Legkov mot Internationella olympiska kommittén (IOC) CAS 2017 / A / 5379, är detta:

Enligt skiljedomstolens utslag kan en idrottare endast hållas ansvarig för att hans/hennes urinprov bytts ut av en annan person om: (a) idrottaren har begått en handling eller underlåtenhet som underlättar ett sådant utbyte; och (b) de har gjort det med faktisk kunskap om sannolikheten för att ett sådant utbyte  kommer att ske. Endast  en idrottsman som själv utför en åtgärd som bidrar till att hans urinprov senare ersätts av en annan person och som visste eller borde ha vetat att ett sådant utbyte skett  är skyldig.

- Idrottaren är inte ansvarig för sitt prov efter det att det har överlämnats till Antidopingorganisationen, och inte heller för uppgifter som lagras av Antidopingorganisationen.

- Ändå vill WADA CRC utesluta alla idrottare vars uppgifter har förfalskats. WADA CRC hävdar inte ens att syftet med förfalskningen är dölja doping. Snarare tjänade manipulationen i 11 227 (!) fall bara syftet med att "identifiera och ta bort 25 (!) ytterst inkriminerande e-postmeddelanden" [7] , dvs dölja själva datamanipulationen, där varken idrottare eller RUSADA var inblandade. Kanske tusentals rena idrottare utestängs för att någon oavsiktligt eller avsiktligt manipulerade deras uppgifter utan idrottarens vetskap eller vilja?

- Är det rättvist? Det är godtycklighet.

- Även detta är också anmärkningsvärt: CRC föreslår att representanter för den ryska regeringen ska uteslutas från att delta i eller delta i internationella idrottsevenemang under en period av fyra år [8] . Det kan inte finnas någon rättslig grund för detta, vilket WADA borde ha känt senast sedan beslutet CAS 2017 / A / 5498 Vitaly Mutko mot IOC av den 3 juli 2019. Precis som regel 44 och 59 i olympiska stadgan inte gäller regeringsrepresentanter [9] , så har den ryska staten inte undertecknat WADA-koden och har därför inte underkastat sig WADA:s straffmakt. Deras makt att införa sanktioner är begränsad till att beröva ryska företrädare deras positioner i WADA och förbjuda internationella evenemang i landet [10] .

Alla "sanktioner" utöver detta gäller i bästa fall undertecknarna av WADA-koden. Följaktligen skulle  IOC och internationella föreningar, vara begå ett "regelbrott" om de inte aktivt förhindrade  deltagande av en rysk representant vi9d något sportevenemang.

Om den ryske presidenten Vladmir Putin skulle köpa en biljett för att närvara vid en  EM-match i S: t Petersburg eller OS i Japan skulle alltså IOC och UEFA behöva bli avstängt från WADA för att inte ha följt verkställande kommitténs beslut. Putin skulle inte vara berörd.

- Men WADA:s försök att befria sina två huvudvittnen Grigory Rodchenkov och Tim Sobolevsky från misstanken att de har manipulerat data i systemet för att utpressa [11]  ryska idrottare till att betala pengar gör oss också mållösa, skriver Wieschemann som för övrigt har juridikdoktorn, senare författaren Kurt Tucholsky, som en av sina idoler.

- Påståendet att denna misstanke endast grundas på de ryska sidans förebråelser är inget mindre än en förfalskning av historien.

- Senast sedan Rodchenkov ikoniserades i filmen “Ikarus”, glömmer man ofta den första rapporten från den oberoende WADA-kommissionen [12]  under Dick Pound och vad Darya Pishchalnikova [13] förgäves hade rapporterat till WADA i december 2012:

- Grigory Rodchenkov stod inte bara i centrum för dopningssystemet, han krävde pengar från idrottare för att dölja de positiva dopningsresultaten och fick det. Det var inte bara en överträdelse av dopingreglerna. Mutor är straffbart i alla länder, inklusive Ryssland. Inte ens Ikarus döljer det faktum att Rodchenkov inte lämnade Ryssland för att avslöja sanningen för världsoffentligheten, utan av rädsla för åtal i Ryssland. Senare gjorde media honom till en visselblåsare.

Läs hela Wieschemanns kommentar till WADA-beslutet här:

https://wieschemann.eu/en/who-we-are/christof-wieschemann/

[1] McLaren-rapporten del II sidan 18.

[2]  CAS 2017 / A / 4968 Legkov mot International Ski Federation (FIS), par. 232 https://wieschemann.eu/cas-award-in-case-alexander-lekgov-v-fis-published/

[3]  Alexander Legkov mot International Olympic Committee (IOC) CAS 2017 / A / 5379, http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award__5379__internet.pdf

[4]  Internationella olympiska kommittén mot Alexander Legkov 4A_382 / 20181 Dom av den 15 januari 2019

[5]  Art. 3.1 Bevisbördor och bevis: Antidopningsorganisationen ska ha bördan att fastställa att ett brott mot antidopningsregeln har inträffat.

[6]  "och ingen information om deras prover har manipulerats"

[7]  https://apnews.com/c23ad4299574413d9d2643192c14ebe5

[8]  ”Rysslands regeringstjänstemän / företrädare får inte utses att sitta och får inte sitta som ledamöter i styrelser eller kommittéer eller andra organ i någon kodunderskrivare (eller dess medlemmar) eller sammanslutning av undertecknare.

Ryska regeringstjänstemän / företrädare får inte delta i eller delta i något av följande evenemang som hålls under fyraårsperioden: (a) Ungdoms-olympiska spelen (sommar och vinter); (b) de olympiska spelen och paralympiska spelen (sommar och vinter); (c) alla andra evenemang som organiseras av en större idrottsorganisation; och (d) alla världsmästerskap som organiseras eller sanktioneras av alla undertecknare (tillsammans, de stora evenemangen). ”

[9]  CAS 2017 / A / 5498 Vitaly Mutko mot IOC av den 3 juli 2019, par. 60 och följande.

[10]  Art. 22,8. WADA-koden: ”förverkande av kontor och befattningar inom WADA; oberättigande eller icke-antagande av någon kandidatur för att hålla någon internationell händelse i ett land, avbokning av internationella evenemang symboliska konsekvenser och andra konsekvenser enligt den olympiska stadgan ”

[11]  "för att stödja argumentet som nu framförts av de ryska myndigheterna om att det var Dr. Grigory Rodchenkov och två medsammansvurna som förfalskade poster i Moskva LIMS-databasen som en del av ett system för att utpressa pengar från idrottare" - https: / /www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/wada-compliance-review-committee-recommends-series-of-strong-consequences-for

[12]  WADA, oberoende kommissionsrapport nr 1, kapitel 13 och 16

[13]  WADA, Independent Person rapport, EDP1157

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.