1 okt. 2019

Unika bilder från Kinas befrielse


Unika bilder ur ryska arkiv visar hur det såg ut i Kina vid Folkrepublikens utropande för 70 år sedan idag. Speakertexten är på ryska, men bilderna talar till stor del för sig själva.

En grupp framstående sovjetiska filmfotografer sändes ut av Stalin för att skildra landets befrielse. Sovjetunionen var det första land i världen som erkände Folkrepubliken. Sverige blev året därpå det första europeiska land som erkände landet.


En dokumentärfilm gjordes på materialet och belönades 1951 med Stalin-priset. Men material som aldrig användes lagrades i ett arkiv i Krasnogorsk.

På grund av osämjan mellan de sovjetiska och kinesiska kommunistpartierna under 60-, 70- och 80-talen förblev filmmaterialet liggande obearbetat i sovjetiska arkiv och upptäcktes nyligen. I färg kan kan se livet som det tedde sig i Peking 1949 och de första åren därefter. Man ser Mao Tsetung läsa upp deklarationen om Folkrepublikens bildande och man ser olika scener om kinesisk-sovjetisk vänskap. Ryska sinologer berättar om den folklige Mao och förvånas över att han aldrig hade läst Marx. I den ryska filmen berättas en del kuriosa, bl.a. att Mao aldrig borstade tänderna, bara sköljde munnen med grönt te.

Enligt kinesisk tradition skulle en verkligt stor ledare minst tre gånger ha råkat i onåd, vilket Mao påstås ha lyckats med. Varje gång han inte hade partiledningens stöd gick han ut till folket.


En f d Pravdakorrespondent berättar om Peking 1953, världens mest tättbefolkade stad, som förvånade med sin renhet och organisation. En annan kommentator berättar att en av Maos söner under andra världskriget skickades till Ryssland, där han fick namnet Sergej och tjänade som löjtnant i Röda armén där han var med om att inta Berlin. Denne Serjozja fick efter kriget en pistol i personlig gåva av Stalin, men stupade senare i Koreakriget. Maos andra hustru (han var gift fyra gånger) mördades av Koumintang.

I en scen i filmen får man se ett politbyråmöte med Mao, Chu Teh, Liu Shao-chi, Chou Enlai.

"Uppgiften att avskaffa svälten för 700 miljoner löstes på ett glänsande sätt", säger en av de ryska sinologerna.


Idag har Kina och Ryssland åter närmat sig, delvis ett resultat av USA:s aggressiva politik mot båda, och alla gräns- och andra tvisteämnen mellan länderna är lösta.

För alla människor för vilka fattigdom, svält och kolonialt förtryck är en styggelse är detta en stor dag.

Nyhetsbankens redaktion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.