27 feb. 2019

Marknadens tyranni

"Marknadens tyranni - och hur vi kan rädda demokratin" av Björn Elmbrant (Leopard förlag) är en bok om det snart 40-åriga ideologiska experiment i avreglering och privatisering som svenska folket har utsatts för.

Barbro Kjelkerud har läst boken.
Läs boken, bli upprörd och bli upplyst!

Den ger historiken om hur vi i Sverige  hamnat i ett samhälle som inte längre är organiserat och till stor del ägt av oss medborgare på det vis som  gagnar och gynnar oss alla.

Jag lyssnade alldeles nyss till Howard Zinn i ett Youtube- klipp, en amerikansk historiker, död 2010. Hans  analys av vikten att känna till historiken  kring dagens  skeenden i ett samhälle där vi lever och avsaknaden av den och hur det påverkar oss.

”Historiken  får vi aldrig via våra media, den får vi läsa oss till på bibliotek och så. Utan den är det som om vi föddes igår”, sa Zinn.

Min yrkeserfarenhet som husmor inom offentlig sektor, som gått från en kommunal angelägenhet till entreprenörernas  marknad, bekräftar att det har gått just så illa som Björn Elmbrant  dokumenterar i sin bok.

Man bolagiserade bl.a SJ, plockade sönder det i småbitar, vilket förklarar det kaos som tågtrafiken befinner sig i  idag. Och detta genom socialdemokraternas försorg. Det går att dra paralleller med det som hände med plundringen av Sovjetunionens offentliga egendom.

Många, allt för många, såg inte detta ske i Sverige.  Det gör ont att läsa boken och få det på pränt och få alla detaljer om hur Sverige har förändrats. Boken är viktig för att den ger oss en möjlighet att förstå det odemokratiska  samhälle vi lever i idag.

Barbro Kjelkerud

"Marknadens tyranni - och hur vi kan rädda demokratin" av Björn Elmbrant (Leopard förlag), isbn 9789173437820, pris i nätbokhandel ca 200 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.