19 jan. 2019

Elfenbenskustens expresident friad i Haag

Den 15 januari 2019 beslutade Internationella brottmålsdomstolen i Haag att frikänna Laurent Gbagbo och Charles Blé Goudé, tidigare president och ungdomsminister i Elfenbenskusten, som stått åtalade för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.
Den här gången lyckades inte Frankrike använda domstolen för sina syften i återkoloniseringen av det fransktalande Afrika.
 
Under krisen efter valet i Elfenbenskusten 2010-2011 ansåg FN:s säkerhetsråd att dessa två män hade hållit sig kvar vid makten genom våld och beordrade internationella sanktioner mot dem.

De greps slutligen av franska specialstyrkor och överfördes till Haag. Efter 7 års fängelse och en tvåårig skådeprocess, beslutade domarna att frikänna dem båda.

För försvarare av kolonisering under täckmantel av att skydda universellt erkända mänskliga rättigheter visar denna rättegång behovet av att reformera ICC så att domstolen "inte längre erbjuder  afrikanska brottslingar immunitet". Så går retoriken.

Förespråkare för rättvisa menar att ICC inte uppfyller rättssäkra normer. Till exempel är institutionen både åklagare och domare. Den grundades för att rättfärdiga västerländska koloniala interventioner, huvudsakligen i Afrika och har i stort sett bara använts mot misshagliga afrikanska ledare.

Anledningen till att domarna inte kunde döma Laurent Gbagbo och Charles Blé Goudé är helt enkelt att de inte var skyldiga till de gärningar som tillskrivs dem.

När president Laurent Gbagbo tillträdde presidentposten var han först en exemplarisk allierad till Pentagon. Sedan försökte han med tiden försvara sitt lands intressen. Då blockerade Frankrike allt ekonomiskt stöd till landet och avsatte honom. Han efterträddes av Alassane Ouattara, en personlig vän till president Nicolas Sarkozy.

voltairnet 18/1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.