20 aug. 2018

FN-organ förbjudna delta i Syriens återuppbyggnad

Återuppbyggnaden av Syrien beräknas komma att kosta 21 miljarder euro. Enligt ett hemligt direktiv har alla FN-organ förbjudits att delta i det brådskande arbetet. Fem miljoner flyktingar i grannländerna väntar på att få komma hem.
FN:s politiska avdelning utfärdade i slutet av förra året ett förbud för alla FN-organ att delta i återuppbyggnaden av Syriens ekonomi, avslöjade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov på en presskonferens i Moskva idag.

Förbudet hade formen av ett hemligt direktiv och var av allt att döma undertecknat av avdelningens dåvarande chef, amerikanen  Jeffrey Feltman.


FN-sekretariatets politiska avdelning utfärdade förbudet redan i oktober 2017 och tillställde det alla enheter i FN-systemet. Därmed förhindrades FN att delta i några som helst projekt för återuppbyggnad av den syriska ekonomin. Endast s k humanitärt bistånd tilläts, inget mer.

Rysslands utrikesminister sade att han hade frågat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres "varför sådana frågor är föremål för hemlig interna sekretariatsdirektiv", och varför inte  FN:s säkerhetsråd informerats.

Enligt ministern lovade FN:s generalsekreterare undersöka situationen.

"Jag är säker på att alla är överens om att försök att manipulera FN till förmån för en grupp av länder för dess egna geopolitiska intressen måste avvisas och att FN:s anställda är skyldiga att vara opartisk och oberoende", sade Lavrov.

Lavrov anklagde uttryckligen USA för att försöka hindra återuppbyggnaden i regeringskontrollerade områden.

"För några dagar sedan var Staffan de Mistura (FN:s särskilda sändebud för Syrien) i Washington och träffade Mike Pompeo, USA:s utrikesminister, och i slutet av deras samtal uttryckte utrikesministern att det "är för tidigt att diskutera frågan om återuppbyggnad av Syrien ", sa Lavrov.

Enligt honom  "måste vi först göra framsteg i den politiska uppgörelsen, den så kallade politiska övergången."

"Jag noterar att sådana amerikanska villkor bara lagts fram avseende områden som kontrolleras av regeringen i Syrien och har befriats från Islamiska staten, Nusrafronten och andra terrorister", sa Lavrov.

Fem miljoner syriska flyktingar i Libanon, Jordanien och Turkiet väntar på en möjlighet att kunna återvända. Det förutsätter snabb återuppbyggnad av vatten, sanitet och elementär hälsovård. Men det vill USA alltså stoppa i avvaktan på en "politisk övergång", i klartext deras gamla idé att avsätta president Assad och omstörta den lagliga ordningen.

war & peace 20/8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.