27 feb. 2018

USA medger: ingen gas


USA:s försvarsminister James Mattis har i ett uttalande förklarat att USA inte har ”några bevis” för att den syriska regeringen använde det förbjudna nervmedlet Sarin mot sitt eget folk.

Detta strider mot det uttalande Vita huset gjorde i fjol inför Donald Trumps anfall med Tomahawk-missiler mot Shayrat-flygbasen i Syrien.


Då sade USA att det fanns bindande bevis för att regeringen skulle ha tillgripit sarin i bombningar av Khan Sheikhoun. I och med att Mattis dementi inte är avgränsad i tid måste den förstås som att även gasanklagelserna från Östra Ghouta 2013 är olösta fall i det amerikanska försvarsdepartementets
ögon.

http://www.newsweek.com/now-mattis-admits-there-was-no-evidence-assad-using-poison-gas-his-people-801542

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.