17 feb. 2018

Kina köper mer USA-obligationer


Kina ökade sina innehav av USA:s statspapper med 8,3 miljarder dollar i december 2017, rapporterar Folkets Dagblad.

Kina är fortfarande den största utländska innehavaren av USA:s statsobligationer, visar färska data från USA:s finansdepartement.

Enligt informationen från USA:s finansdepartement ägde Kina i december 2017 USA:s statsobligationer till ett belopp av 1,18 biljoner dollar. Japan, näst största innehavare, sänkte sin volym fem månader i rad. I december minskade den med 22,6 miljarder dollar till 1,06 biljoner dollar.

I slutet av december förra året minskade den totala volymen av USA:s statsobligationer i utländsk ägo  till 6,31 biljoner dollar från 6,33 biljoner dollar i november. Kina och Japan äger tillsammans mer än en tredjedel.

Enligt Kinas Folkbank i slutet av januari i år ökade landets valutareserver för 12:e månaden i följd och uppgick till 3,16 biljoner dollar. Valutareserven kommer enligt behörigt kinesiskt regeringsorgan att förbli generellt stabil, grundat på positiva ekonomiska indikatorer och på en global ekonomiska återhämtning.

Kommentar: Summorna är gigantiska om man måste hålla tungan rätt i mun. 1 biljon (trillion på amerikanska) är 1 000 miljarder.

Den politiska innebörden är - hur man än vrider och vänder på saken - en viss form av symbios eller allians mellan Kina och USA. Kina är med och finansierar de amerikanska budgetunderskotten som beror på krig och inhemska skattesänkningar.

Varför Kina gör detta är en annan sak. Av senaste numret av National Geographics svenska upplaga 2/2018 framgår att USA har 814 satelliter i rymden, medan Kina har 205 och Ryssland 140. Om man tar detta som ett grovt mått på teknologisk utvecklingsnivå har Kina lång väg att gå innan det man mäta sig med USA. I mellantiden gäller det att inte provocera hegemonen, eller hur?


war and peace 17/2

1 kommentar:

  1. Ja, din slutsats är rimlig. Och i blidkandet ligger nog mest att stämma i bäcken, inför Trumpadministrationens protektionism.

    Dock finns det en skarp spets i "blidkandet". Kina har ett inte helt trubbigt vapen - man kan massivt sälja av de amerikanska statspapperen. Dessa kommer därmed att falla i värde, och försvårar, eller rättare sagt, fördyrar för USA att "rulla om" lånen (som alla stater ständigt gör).

    Hotet är nu inte enkelriktat. Vid en masssiv avsäljning förlorar Kina själv svindlande summor till följd av det sänkta priset för USA;s statspapper.

    Ulf Karlström

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.