15 sep. 2017

Markägare nobbar Aurora -17

Aurora - 17 har nu dragit igång på Gotland. 17 svenska förband, plus internationella förband, deltar på Gotland.

Maximalt blir det 3 000
personer och snart sagt alla typer av fordon och farkoster kommer att
nyttjas; flygplan, helikoptrar, fartyg, hjul- och bandfordon.

Ledningsplatserna blir vid Tingstäde och på Visborgsslätt. Hela ön
berörs av Aurora 17, men huvuddelen av övningen kommer att ske på norra
delen. Utöver Tofta skjutfält är det främst hamnområdet i Visby och
området kring Kappelshamn, Lärbro och Othem som berörs mest.

Ett problem för militären är att bara 650 av tillfrågade 1 200 markägare
har gett sitt medgivande till att använda deras mark.

- Vi sa nej inte bara av politiska skäl, utan också därför att september
är betäckningstid för våra lamm, säger en markägare.

- Markerna är i år dessutom mycket blöta och lösa, med risk för stora
skador.

Veckan före midsommar hölls fyra informationsträffar dit
fastighetsägarna bjöds.

Så sent som 8 augusti hade bara 263 fastigheter gett sitt medgivande och
97 med vissa förbehåll.

Slutfasen av övningen har därför måst flyttas från norra delen av ön
till Tofta skjutfält.

Den 19 september grupperar 18:e stridsgruppen och finska försvaret i
Väskinde. Sedan sker en luftlandsättning på två platser på norra delen
av ön, säger planeringsofficer Kermith Larsson.

Amerikanska marinkårens fallskärmstrupper deltar i Väskindeområdet,
liksom amerikanska helikoptrar som får Bunge flygfält som bas.

Mellan den 19 och 22 september kommer övningen att vara som mest
intensiv på Gotland. Den 24 september sker dessutom ett fingerat
robotanfall mot Visby flygplats södra del. Ett sjukhuskompani baserat på
Visborgsslätt försöker till en början ta hand om de många skadade, men
uppgiften blir för svår.

– De är så många att de lastas på Herkules och större C17-plan för vård
på fastlandet, säger Kermith Larsson.

Visby hamn kommer att skyddas av amfibiekåren, liksom Visby flygplats.

red

1 kommentar:

Underteckna med ditt namn.