20 juni 2017

Poesikriget

Ukrainas president Petro Porosjenko citerade nyligen den ryske skalden Lermontovs berömda ord "Farväl, otvättade Ryssland".

På sitt årliga möte med pressen och allmänheten förra veckan svarade Rysslands president Putin med att citera Ukrainas nationalskald Sjevtjenko.I år kom det 1, 4 miljoner samtal till president Putins telefonväkteri och merparten handlade om prisstegringar, sänkt levnadsstandard, bostäder, hälsa och personliga problem. Alla samtal registreras och de frågor som tas upp ska i princip behandlas även om det inte sker av Putin i direktsändning.

Cancersjuk flögs till Moskva
Ett inslag i det direktsända telefonväkteriet som väckte starka känslor var en svårt cancersjuk (intervertebral osteokondros) flicka i Apatity (ovan polcirkeln), Darja Starikova, 24 år, som klagade på bristen på vård. Hon stod framför en spöklik huskropp - det nya sjukhuset som man utlovat stadens 50 000 invånare men som aldrig blivit färdigt och nu förfaller.

Putin svarade inledningsvis med att berätta om sin pappa. ”Han behandlades för ryggont, fick massage, värmeomslag och så vidare. Min mamma berättade att pappa skrek av smärta på nätterna. Och först därefter lät jag flytta honom till ett annat sjukhus. Där upplevde han detsamma som du.”

Putin fortsatte med att hänvisa till att sjukvården - även i rika länder - har svårt att leva upp till förväntningarna. Även om Rysslands problem är större menade Putin att utvecklingen går åt rätt håll. Han hänvisade till att man de senaste tre åren byggt 2 000 medicinska objekt, tio gånger fler kliniker än under föregående treårs-period. Putin talade också om att sjukvården måste moderniseras med elektroniska köer istället för fysiska och göras tillgängligare.

I måndags meddelade TASS att Darja Starikova har flugits till Moskva för behandling där.

Värre under Jeltsin
I sina försök att blidka problemtyngda tittare lyfte Putin den här gången fram en jämförelse med Jeltsinåren när nästan en tredjedel av landets befolkning, eller 40 miljoner levde i fattigdom. 2012 hade andelen fattiga sjunkit till 10,7 procent men har nu på nytt stigit till 13,5 procent, medgav Putin.
Men nu växer ekonomin igen. Putin pekade bl.a. på solida fonder: centralbankens valutareserver var i början av 2016 368 miljarder dollar och är idag 407 miljarder dollar.

Medellivslängden har ökat från 70 år till 72. Pensionerna har försvarats, med en extrabetalning till alla på 5 000 rubel i början av året (c:a 630 SEK) och därefter ett indexpåslag på 5,8 procent. Minimilönerna höjdes 2016 med 20 procent.

Men Putins publik kom med mängder av exempel på orimligt låga löner. En förskollärare från Astrachan som tjänar 7 935 rubel (knappt 1 000 SEK) och en brandman som tjänar 8 000 rubel i månaden, en brevbärare 3 000 rubel … Den sista siffran ville Putin inte tro på!

Konkurrenternas kamp
Putin medgav att svårigheterna i någon mån beror på västvärldens sanktioner.

Men å andra sidan menade han att Ryssland alltid mötts av sanktioner när landet ”börjat komma på fötter och känner sig starkt”.

Så har väst försökt att eliminera rysk konkurrens och det redan på tsartiden, menade Putin.

USA-senatens aktuella förslag om skärpta sanktioner menade Putin inte har något att göra med vad Ryssland sagt och gjort utan bara är ett uttryck för den inre kampen i USA mellan olika falanger.
Förlorare är båda sidor: Putin hänvisade till statistik från bl a FN som visar att Ryssland förlorat c:a 50-52 miljarder dollar på sanktionerna och väst 100 miljarder dollar.

Under arbetet för att ersätta import från väst med inhemsk produktion har Ryssland återupplivat sin kompetens inom bl.a. elektroniksektorn, i flygindustrin, missilbyggnad, läkemedel, tung maskinbyggnad och naturligtvis jordbruket där Ryssland blivit världens främsta spannmålsexportör.

Dikt mot Porosjenko
Putin hann också med att kommentera den ukrainske presidenten Prorosjenkos ”farväl till Ryssland”.
”Det visar att han känner till den ryska klassiska litteraturen, och är intresserad av den. Det är berömvärt.”

Lermontov skrev i dikten från 1841:

”Farväl, du otvättade Ryssland/ slavarnas land, herrarnas
land/ och ni, de blå uniformerna/ och du, det dem
hängivna folket”.

Fortsättningen av dikten, som Porosjenko inte citerade, lyder:

”Kanske bakom Kaukasus bergvägg/ ska jag gömma
mig från era paschor/ från deras allseende öga/ och deras
allhörande öron.”

Putin påminde om att Lermontovs ”farväl” inte innebar att han lämnade Ryssland. Han lämnade S:t Petersburg för Kaukasus, en annan del av det ryska imperiet.

”Kanske herr Porosjenko ville skicka oss budskapet att inte heller han ska någonstans”, ironiserade Putin.

Han påminde sedan om att löneskillnaden mellan Ukraina och Ryssland för några år sedan var rätt obetydlig. Idag har genomsnittslönerna i Ukraina nästan halverats till 251 dollar i månaden i april i år, mot 624 dollar i månaden i Ryssland.

”Om någon vill blir europé bör de först se till att stänga sina konton i olika skatteparadis och sedan tala om folkets välfärd.”

Så citerade Putin vad Ukrainas nationalskald Taras Sjevtjenko skrev för 170 år sedan : ”Ukraina har kämpat till den punkt där det lider mer i händerna på sina egna barn än det någonsin gjorde i händerna på polackerna”.

Ryska posten 19/6

(Provprenumerera  gratis en månad, skriv red@rysk.info)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.