24 feb. 2017

Papperstigrar

I början av året hälsades de första soldaterna i en amerikansk pansarbrigad i Polen med officiellt jubel.

Men vid en blick på kartan faller det i ögonen: Alla stationeringar av USA-soldater ligger långt åt väster, i en remsa av högst 100 km öster om gränsfloderna till Tyskland Oder och Neisse.


Elaka tungor anmärkte redan att USA-trupperna inte skulle skydda Polen, utan den tyska östgränsen. Om det skulle bli riktigt allvar skulle de fortast möjligt ”sticka till Tyskland”. Det är traumat från 1939, då landet lämnades i sticket av de förbundna, som spökar.

Men nu har denna uppfattning funnit stöd av yrkesfolk. En pensionerad vice generalstabschef, Leon Komornicki, förklarade för konservativa medier, att USA-truppernas militära nytta för Polen var lika med noll. Deras ”Abrams”-pansar är för tunga och för höga. När de ska över en polsk standardbro riskerar den att störta samman. Och genom de polska järnvägstunnlarna kan de av samma skäl inte transporteras – okey, man måste erkänna att det finns inte så förskräckligt många tunnlar i det flacka Polen.

Komornicki avslöjade vidare att det var en krigslist av Warszawapakten, i vars generalstabsakademi han avlagt examen på 1970-talet: Den socialistiska militären hade satsat på lätta och medeltunga stridsvagnar – den berömda T:34 var en av dem. I den listiga förväntningen att motståndarna i händelse av ett angrepp skulle gå under med sitt tunga pansar redan vid uppmarschen.

Natos ”Tänkpansar” (Thinktanks) har fått något att fundera på!

junge Welt 24.02.17

övers. Sixten Andréasson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.