26 feb. 2017

EU förlustaffär för Ukraina

Tomater är en av de få produkter som Ukraina lyckats sälja
mer av till EU.
Handelsstatistik för 2016 visar att Ukrainas frihandelsavtal med EU inneburit en brakförlust för landet. EU har ökat sin export till Ukraina tio gånger mer än Ukrainas export till EU ökat.

Dessutom har landet förlorat tre fjärdedelar av sin handel med Ryssland.

Enligt färsk statistik från EU-kommissionens generaldirektorat för handel har EU efter undertecknandet av sitt frihandelsavtal med Kiev ökat sin export till Ukraina 2016 med 2,575 miljarder euro jämfört med 2015. De nya handelsvillkoren började gälla 1 januari 2016.

Motsvarande ökning för Ukrainas export visade sig vara bara en tiondel 243 miljoner euro. Förklaringen är att många av Ukrainas produkter är osäljbara på en övermättad EU-marknad och drabbas också av särskild importkvoter för t.ex. fågelkött.

Samtidigt har Ukrainas export till Ryssland krympt från 20,5 miljarder dollar 2013 till 7,8 miljarder 2015. I fjol rasade exporten med ytterligare 40-45 %. Bedömare anser att ungefär 15 miljarder dollar totalt har fallit bort.

De här siffrorna visar att president Viktor Janukovitj hade goda skäl när han i november 2013 vägrade att skriva under avtalet med EU, vilket utlöste hysteriska reaktioner från EU:s ansvariga förhandlare, bl.a. Carl Bildt.

Rysslands president Putin varning att Ukrainas frihandelsavtal med EU skulle innebära förluster för landet i storleksordningen 25-35 miljarder euro (Financial Times, 23 September 2013) visade sig ligga mycket nära den faktiska utvecklingen.

Källa: prime.ru

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.