26 jan. 2017

Våld i hemmen delar Ryssland

Samhällskammaren går emot dumans beslut att avskaffa straffansvar
för våld i hemmen.
Den ryska duman beslutade igår nästan enhälligt att slopa en lag som föreskriver straffansvar för  aga och våld i hemmen. Samtidigt har den  s k samhällskammaren uttalat att beslutet är förhastat och omoget. Samhällskammaren består av 40 ledamöter som utses av presidenten efter konsultationer med civilsamhället.


I juli 2016 trädde ändringar i strafflagen (art. 116) i kraft som syftade till att "minska trycket på domstolarna". I den versionen av lagen hotades misshandlare bara med administrativt ansvar (böter och liknande) och endast vid återfall skulle strafflagens paragrafer om misshandel tillämpas.
Redan då infördes begreppet "nära släktingar" i strafflagen: örfilar och slag mot dem skulle alltid medföra straffansvar.  Föräldraföreningar uttryckte då sin oro för att en sådan uppdelning i "vi och dem" skulle kunna leda till att "föräldrar får fängelse i två år för ett slag" och man försvarade "rätten traditionell utbildning".

Statsduman talman Vjatjeslav Volodin, förklarade i går att det är nödvändigt att revidera lagen. Han hänvisade till att 59 procent i opinionsmätningar uttalat sig för att inte kriminalisera "dessa mindre konflikter som inte resulterar i skador på hälsan".  

Följden blev att duman beslutade - i andra läsningen - om att ta bort föreskrifterna i Art. 116 som föreskriver straffansvar för misshandel av "nära släktingar"

När frågan igår behandlades i samhällskammaren förklarade rättighetsaktivisten Maria Arbatova att dumans beslut "understryker den allmänna trenden i avhumanisering av landet". Hon hänvisade till undersökningar där 20 procent av föräldrarna medger att de slår sina barn.

Enligt juristen Ljudmila Ajvar är det fela att påstå att våld i hemmet nu avkriminaliserats, även om det saknas en särskild lag som skyddar kvinnor, barn, äldre och funktionshindrade personer från våld i hemmet.
Men fortfarande gäller paragraf 6 i lagen om administrativa straff som föreskriver böter för  misshandel i familjen. Åtal ska följa vid upprepade brott.
Art. 21 i Rysslands konstitution förbjuder våld och förnedrande behandling bland annat av barn.

I morgon fredag kommer frågan upp till det tredje och avgörande beslutet i duman. Därefter återstår beslut i Federationsrådet och presidenten ska till sist signera lagen.

Källa: Kommersant 26/1

4 kommentarer:

 1. Hej!
  Fysisk smärta är inte skadlig. Den går över. Själslig smärta sitter kvar och påverkar framtiden.
  Att tillrättavisa med kroppsspråk är (utan att det var lagstiftarens mening) förbjudet i Sverige. Därmed blir det möjligt endast för verbalt känsliga barn att bli tillrättavisade. De som skriver våra lagar är verbala. De kroppsligt lagda får barn med bokstavskombinationer. Det ger läkemedelsindustrin intäkter och fängelserna nya kunder.

  SvaraRadera
 2. Den verbala agan är svårare att komma åt, fastän den kan vara lika skadlig. Men jag tror inte på din uppdelning i verbalt känsliga och verbalt okänsliga barn.

  SvaraRadera
 3. Jag har själv aldrig blivit agad av mina föräldrar . Men ibland funderar jag hur mitt själsliv hade utvecklats om detta skett . Jag vet att min äldre bror drabbades av misshandel med rottingen av mina föräldrar . I och med att aga blev straffbart i Sverige som ett sätt att uppfostra ( lagen tillkom på 50 -talet ) , så rättade sig mina föräldrar efter lagen . Mina föräldrar ville nog inte bli skämmiga inför släkten eller grannar med att ställas inför rätta. Jo , släkten åsåg / kunde vittna vad som hände med min bror . En lag mot våld och aga i hemmet är viktigt i det att minska det traumatiska. -- " Slagna barn slår , när de blir vuxna " . --
  Gunnar Eriksson

  SvaraRadera
 4. Jag fick ibland aga då jag retat upp mina föräldrar till vanmakt. Men det var inte misshandel och gjorde inte ondare än det omilda umgänge vi grabbar praktiserade i gårdens slagsmål. I dag verkar unga grabbar ha fått sin "erfarenhet" av våld från filmer där man oskadd reser sig efter sparkar i magen. Barn som ser hjältar praktisera våld accepterar våld som vuxna, skulle jag påstå. Och då på filmens vis. De flesta flockdjur tillrättavisar f.ö. sina unga med lagom obehagligt våld. Det är ofta rörande att se hur föräldrar hejdar sin "misshandel" så snart ungen svarar på förälderns bud. Vi får inte glömma att det obehag som utdelas är ett kärleksbud. Föräldrar älskar som regel sina barn och "våldet" kommer som ett svar på något ungen gjort. Barnet har "berört" sin förälder, blivit sedd om man så vill.
  Att kroppskommunikation förmenas de kroppsligt begåvade menar jag är ett övergrepp från de språkbegåvades sida. Många verbalt känsliga förstår inte att det finns folk som saknar denna känslighet. Det är förståeligt, men trist.
  Vid handledning av psykologer var samtliga deltagare överens om att ord skapade större bestående smärta än stryk. Ord kan man återuppleva på ett påtagligare sätt smärta.

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.