30 juni 2016

Storbritannien går lysande

Ledande brittiska aktier noterade igår sin största dagliga
uppgång sedan oktober 2011. Förlusterna av "Brexitchocken" har mer än utplånats. Aktieägarna har därtill fått en omedelbar bonus av utträdet på nästan 60 miljarder pund, rapporterar Guardian.
Att den s k marknaden gör en så optimistisk bedömning av situationen beror på att EU behöver Storbritannien mycket mer än
Storbritannien behöver EU.

Storbritannien har nämligen ett enormt handelsunderskott med EU.
Gapet mellan export och import vidgades de tre första månaderna
2016 med 0,7 miljarder pund till till 23,9 miljarder pund.

För övrigt delar Sverige och Storbritannien samma drag: ett
stort handelsunderskott på EU.

Medan Sveriges export till EU-länderna närmast minskat sedan
EU-inträdet (från 62 procent av vår export 1994 till 59,7 procent
jan-april 2016) kommer hela 72,7 procent av vår import från EU.

Även Sverige skulle alltså ha en stark förhandlingssits vid ett
SVEXIT. Men inte lika bra som britterna, som bara är beroende av
EU för 44 procent av sin export.

Guardian, SCB m.fl.