21 nov. 2018

Varför Bolton kommer att misslyckas

T v John Bolton och hans USA-delegation, t h Vladimir Putin, Sergej Lavrov m fl.
Många kommentatorer har lagt pannan i djupa veck för att försöka förstå USA:s kärnvapenstrategi. Vad var avsikten när USA:s president Trump i förbigående meddelade att USA frånträder INF-avtalet från 1987, som förbjuder kort- och medeldistansmissiler?

En förklaring är att Trumps nye nationella säkerhetsrådgivare John Bolton förordar en geopolitisk plan som går ut på att slå in en kil mellan Ryssland och Kina. Det kommer av allt att döma att misslyckas.

20 nov. 2018

Ikea Litauens största privata skogsägare

Så här kan det se ut där Ikea gått fram i unik urskog. En bild från Karelen.
Det svenska företaget Ikea har i år ökat sina skogsinnehav i Litauen med 33 procent till
20 000 hektar.


Därmed är företaget landets största privata skogsägare, rapporterar den litauiska affärstidningen Verslo zinios.

Mr. 60 till 90 procent

En del västliga kommentatorer har oroat sig över president Vladimir Putins sjunkande popularitet.
Oron verkar överdriven. Enligt det delvis västfinansierade  opinionsinstitutet Levada.ru har Putins popularitet aldrig understigit 60 procent, en siffra som få västledare torde kunna mäta sig med.

17 nov. 2018

Kambodjadomen förtiger USA:s skuld


Nuon Chea, 92, t v och Khieu Samphan 87, t h.
I livstidsdomarna över de båda ännu levande f d ledarna för den kambodjanska befrielserörelsen mot USA:s Indokinakrig, Nuon Chea och Khieu Samphan, nämns inte USA:s roll med ett ord. Inte heller låtsas domen om att Vietnam invaderade landet 1978.

Vice ordföranden i Kambodjas högsta domstol har reserverat sig beträffande åtalspunkten "folkmord".

16 nov. 2018

Kärnvapenfrågan i Europa

Ska Tyskland satsa på ett eget kärnvapen eller försöka "europeisera" Frankrikes kärnvapen?

Det är en fråga som idag diskuteras i Tysklands politiska och militära elit. Tyskland är EU:s ekonomiska lokomotiv. Det tycks ofrånkomligt att Tyskland kommer att kräva motsvarande militära makt.

Här en analys ur nättidningen "German Foreign Policy".

15 nov. 2018

Rekordmånga USA-bomber över Afghanistan


USA har aldrig fällt så många bomber över Afghanistan som i år, rapporterar Forbes. Statistiken ovan kommer från det amerikanska flygvapnet (siffrornas för 2001-03 okända).
17 år efter att amerikanska styrkorna och den nordliga alliansen intog Kabul har hälften av Afghanistan återtagits av talibanerna och kriget fortsätter.

Jan Myrdal talar i Oslo

Ingeborg Breines (t.v) och Jan Myrdal (t.h) i diskussion på Litteraturhuset i Oslo.På ett möte i Oslo arrangerat av "Norge ut av Nato" jämförde Jan Myrdal dagens fredsrörelse med 50-talets Stockholmsappell mot kärnvapnen.

Den gången krävde 330 000 svenskar - och 400-500 miljoner i världen - förbud mot kärnvapen och att den som först tillgrep detta vapen skulle dömas som krigsförbrytare.

12 nov. 2018

En halv miljon döda i tre USA-krig

Sektion 60 på Arlingtonkyrkogården rymmer offer från USA:s senaste krig.
Det privatägda forskningsuniversitetet Brown University i Providence,
Rhode Island, USA har just redovisat resultatet av ett projekt som
beräknat hur många människor som har dödats i USA:s militära operationer
i Irak, Afghanistan och Pakistan under femtonårsperioden från oktober
2003 till oktober 2018.

Det handlar om ungefär en halv miljon människor, en siffra som ändå bara innefattar rapporterade och konstaterade dödsfall och inte inkluderar exempelvis indirekta dödsfall på grund av  brist på vatten, mat eller läkemedel som orsakats av kriget.

8 nov. 2018

Macron lägger krokben för Putin-Trump

Frankrikes president Emmanuel Macron har enligt högt uppsatta diplomatiska källor gett order om att det inte ska ske något separat möte mellan presidenterna Rysslands och USA:s presidenter när båda inom kort kommer till Paris för att övervara minneshögtiden med anledning av att det gått hundra år sedan första världskriget slutade.

Vad kan det verkliga skälet för den egocentriska Macron att fatta ett sådant beslut vara? undrar med all rätt ryska media.

7 nov. 2018

Putins största utmaning

Putins största utmaning är inte Pentagon, russofobin i Ukraina eller
något i den stilen. Det är den ryska fattigdomen. (Korrigerad version)

49 procent av ryssarna fruktar en försämrad ekonomisk situation. 22
procent fruktar fattigdom. Och Putin lovade när han tillträdde i början
på året att ryssarnas levnadsstandard ska stå i centrum under hans sista
presidentperiod.

5 nov. 2018

När Sverige vände på en femöring

Sverige "isolerat" tillsammans med två tredjedelar av världens nationer som vill ha kärnvapenförbud.
Vi riskerar nu att få en regering som uteslutande består av partier som vill böja sig för USA:s påtryckningar i kärnvapenfrågan.

Sveriges röstade i FN ja till kärnvapenförbud vid omröstningen 2017. Men på order från Washington har Sverige i praktiken vänt på en femöring.

3 nov. 2018

USA tvingar EU på knä

USA återinför från  4 november totala sanktioner mot Irans oljeexport. Det innebär att alla länder som fortsätter att köpa iransk olja kommer att drabbas av drakoniska straff.

Åtta enskilda länder som har långtidskontrakt med Iran ges  ett halvår på sig att avveckla dessa.

EU tvingas bryta sina förpliktelser enligt Iranavtalet och böja sig för USA.

2 nov. 2018

USA förhalar FN-debatt om kärnvapen ett år

Amerikanska kärnfysiker ställer fram sin "domedagsklocka" till 2 minuter i 12.
USA har lyckats förhala diskussionen i FN:s generalförsamling  om det viktiga INF-fördraget (fördraget om förbud mot nukleära kort- och medeldistansmissiler) med ett helt år.

25 oktober 2018 avvisade FN:s generalförsamlings första kommitté, som sysslar med nedrustning internationell säkerhet, ett ryskt utkast till resolution om INF-fördraget .

25 Nato-medlemsstater röstade mot att ens behandla det ryska utkastet med hänvisning till att det hade lämnats in efter den föreskrivna tidsgränsen den 18 oktober.